!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

28-02-2011: Ομιλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης για το Σχέδιο Νόμου "Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο ΥΠτΠ κ.α διατάξεις" Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ομιλία Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή, κατά τη συζήτηση στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης του Σχεδίου Νόμου «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Οι συνεδριάσεις κατά την πρώτη ανάγνωση του σχεδίου νόμου ήταν πλούσιες σε προβληματισμούς, ιδέες και προτάσεις και ως εκ τούτου η εισήγηση μου αυτή τώρα, κατά τη δεύτερη ανάγνωση εμπεριέχει και αυτή πλούτο προτάσεων και ιδεών αντίστοιχο με τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε στις πρώτες μας συνεδριάσεις. Και επειδή είναι αρκετές, επιλέγω να τις παρουσιάσω στην αρχή της συνεδρίασης, προκειμένου οι κ. συνάδελφοι που είναι εισηγητές να τις λάβουν υπόψη κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων τους.
Ξεκινώντας από το άρθρο 1, είναι νομίζω σαφές ότι ο κύριος όγκος της συζήτησης και των ενστάσεων αφορά στο θεσμό της ανώνυμης καταγγελίας που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 2, και ιδίως για την περίπτωση που ο καταγγέλλων δίνει τα στοιχεία του στο Γραφείο, αλλά ζητεί να μην αποκαλυφθούν. Ως προς αυτό, θέλω κατ’ αρχάς να επισημάνω το εξής: Η δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας κατά το στάδιο της διερεύνησης της υπόθεσης δεν μπορεί να αρθεί. Κι αυτό διότι εξυπηρετεί συγκεκριμένη αναγκαιότητα, η οποία έγκειται στην ευρύτερη δυνατή συλλογή στοιχείων για υποθέσεις αυθαιρεσίας.
Από εκεί και έπειτα, μας προβλημάτισε ιδιαίτερα το αν πρέπει, εφόσον το Γραφείο διαθέτει τα στοιχεία του καταγγέλλοντος, να τα δίνει στον εκάστοτε ελεγχόμενο. Πρέπει να σας πω εδώ ότι για να επιλύσουμε το ζήτημα χρησιμοποιήσαμε την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία στη χώρα, την οποία κρίναμε επαρκή και στα χνάρια της οποίας κινείται η νέα διάταξη που σας παρουσιάζουμε. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ως οδηγός η αντίστοιχη διάταξη που ρυθμίζει το ίδιο θέμα για τον Συνήγορο του Πολίτη και η οποία, όπως καταλαβαίνετε, ισχύει για όλες τις καταγγελίες που αφορούν στον δημόσιο τομέα. Έτσι, θεωρούμε ότι η δυνατότητα να μην αποκαλύπτονται τα στοιχεία του καταγγέλλοντος πρέπει να παραμείνει. Ωστόσο, κρίναμε ότι αν προκύψει λόγος στην πορεία της διερεύνησης της υπόθεσης, θα πρέπει το Γραφείο να καλεί τον καταγγέλλοντα να συναινέσει στην άρση την ανωνυμίας του, διαφορετικά η καταγγελία του θα τίθεται στο αρχείο. Αν λοιπόν έχει διαταχθεί κάποια έρευνα με αφετηρία επώνυμη καταγγελία, αλλά με διαφύλαξη της ανωνυμίας, και στην πορεία της έρευνας αυτής ανακύψει ιδιαίτερο έννομο συμφέρον που επιβάλει την άρση της ανωνυμίας, τότε η Επιτροπή θα το κρίνει και ανάλογα με τη στάθμιση των δικαιωμάτων που θα κάνει, θα προχωρεί στη διαδικασία που σας περιέγραψα.
Και δεν νομίζω ότι τίθεται κάποιο θέμα εδώ ως προς το αν τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν τα εχέγγυα να κρίνουν ορθά το πότε συντρέχει περίπτωση στην οποία επιβάλλεται η άρση της ανωνυμίας. Θυμίζω ότι πρόκειται για ανώτατους δικαστικούς με την πλέον άριστη κατάρτιση και εμπειρία σε τέτοια ζητήματα. Πιστεύω πως είναι μια δίκαιη τροποποίηση η οποία έχει σκοπό να επιφέρει μια ισορροπία ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, ιδίως όταν η πρόοδος της πειθαρχικής διαδικασίας οδηγεί κάποιον στη θέση του ελεγχόμενου, από την οποία δικαιούται να έχει πλήρη δυνατότητα υπεράσπισης του εαυτού του.
Εν συνεχεία, έχουμε προβεί σε κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις της ίδιας παραγράφου, όπου η φράση στο εδάφιο 4 ‘απορρίπτεται ως απαράδεκτη’ αντικαθίσταται από τη φράση ‘τίθεται στο αρχείο’.
Ταυτόχρονα, για την πληρότητα του νομοθετήματος, προβλέφθηκε στο τέλος της παραγράφου 3 η διαβίβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες των καταγγελιών που δεν ανάγονται στις αρμοδιότητες του Γραφείου.
Περαιτέρω, ένα ζήτημα ουσίας που θεωρήσαμε ορθό να επαναδιατυπωθεί είναι αυτό της επανάληψης της πειθαρχικής διαδικασίας κατόπιν καταδικαστικής απόφασης για την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Εκεί, για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, προσθέσαμε εδάφιο στην παράγραφο 5, με το οποίο δίδεται ουσιαστικά κατευθυντήρια γραμμή στην Επιτροπή, ώστε κατά την απόφαση επανάληψης της διαδικασίας να λαμβάνει υπόψη της ιδίως τα σημεία που έκανε δεκτά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Κατόπιν δε, αυτής της προσθήκης διαγράψαμε την αναλυτική απαρίθμηση περιπτώσεων που περιλαμβανόταν στα σημεία α, β, γ και δ, καθώς πλέον ήταν περιττή. Μάλιστα, επειδή έγινε σχετική ερώτηση, πρέπει να αναφέρω ότι δεν υπάρχει περιθώριο για τα αρμόδια όργανα που θα διεξαγάγουν την επανάληψη της διαδικασίας να μην εξετάσουν τα σημεία που έκανε δεκτά το Δικαστήριο.
Κι αυτό διότι σε αυτή την περίπτωση θα έχουν υποπέσει οι ίδιοι οι υπάλληλοι που ενεργούν εκ νέου την έρευνα σε πειθαρχικό αδίκημα.
Εκτός των τροποποιήσεων αυτών, οφείλω να κάνω και ορισμένες διευκρινήσεις ως προς παρατηρήσεις που έγιναν από συναδέλφους.
Κατ’ αρχάς, διατυπώθηκαν ενστάσεις για το προσωπικό που θα στελεχώσει το Γραφείο, με την έννοια ότι δεν πρέπει να είναι ένστολοι. Εδώ, όμως, η παράγραφος 13 αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι και πολιτικό το προσωπικό που θα αποσπασθεί στο γραφείο.
Ιδιαίτερα δε για τους ένστολους που θα αποσπασθούν, εκτός των άλλων για τη διαγωγή και το ήθος τους, προβλέπει και την ειδική προϋπόθεση, να έχουν κριθεί ως ‘εξαίρετοι’ από τα συμβούλια κρίσεων.
Κατόπιν, διευκρινίζω για να μην υπάρχει παρερμηνεία, ότι ο πολίτης μπορεί να επιλέγει είτε το Γραφείο Αυθαιρεσίας είτε τις Υπηρεσίες των Σωμάτων. Σε περίπτωση δεύτερης καταγγελίας με το ίδιο περιεχόμενο και στοιχεία που είχε και η πρώτη, αυτή τίθεται κατευθείαν στο αρχείο, σε όποιο όργανο και αν κατατεθεί, καθώς δεύτερη κρίση για το ίδιο θέμα ούτως ή άλλως δεν επιτρέπεται από το νομικό μας πλαίσιο. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος άλλης τροποποίησης στο θέμα αυτό.
Ακόμη, έγινε η παρατήρηση ότι δεν υπάρχουν προθεσμίες για την υποβολή καταγγελίας.
Αυτό δεν θα είχε νόημα δεδομένου ότι και στο πειθαρχικό και στο ποινικό δίκαιο υπάρχουν οι προθεσμίες για κάθε αδίκημα. Καθ’ όλο αυτό το διάστημα που δεν έχει επέλθει παραγραφή, ο υπάλληλος υπέχει ούτως ή άλλως ευθύνη και μπορεί να ελεγχθεί. Εάν το παράπτωμα έχει παραγραφεί τότε η υπόθεση θα τίθεται στο αρχείο.
Τέλος, και για να κλείσω με το άρθρο 1, ασκήθηκε άδικη κριτική από συναδέλφους, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρεί ότι είναι προσχηματική η ίδρυση του Γραφείου, καθώς το Γραφείο δεν θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλει το ίδιο την πειθαρχική ποινή.
Στο ίδιο πλαίσιο έγινε και η πρόταση να μην ιδρυθεί Γραφείο Αντιμετώπισης Αυθαιρεσίας ως Υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αλλά να ιδρυθεί ανεξάρτητη αρχή με βάση το άρθρο 101 Α του Συντάγματος. Ωστόσο, η προτεινόμενη δομή καλύπτει καταρχήν τις απαιτήσεις του θέματος, ενώ η ίδρυση ανεξάρτητων αρχών είναι εξαιρετικό ζήτημα και πρέπει να αντιμετωπίζεται με φειδώ, ιδίως υπό τα στενά δημοσιονομικά δεδομένα που επικρατούν σήμερα στη Χώρα.
Θυμίζω, όμως, ότι η επιβλητέα πειθαρχική ποινή αντιστοιχεί ευθέως στο αποτέλεσμα της πειθαρχικής έρευνας, στο συλλεχθέν αποδεικτικό υλικό και στην πρόταση του πορίσματος. Κι εδώ είναι που εντοπίζεται σήμερα το πρόβλημα.
Με δεδομένο λοιπόν ότι η πειθαρχική διερεύνηση των περιστατικών αυθαιρεσίας θα τελεί εφεξής υπό τον άμεσο έλεγχο του υπό ίδρυση Γραφείου, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις αποτελεσματικότερης και δικαιότερης κρίσης, οι οποίες οδηγούν και στην επιβολή της προσήκουσας πειθαρχικής ποινής, αλλά και ποινικής ποινής, δεδομένου ότι το υλικό αυτό αποτελεί κρίσιμη προανακριτική ύλη και για τη Δικαιοσύνη.
Όσον αφορά τώρα στα επόμενα άρθρα, έρχομαι στο άρθρο 3, όπου με τροποποίησή του, η νέα Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων θα υπάγεται απευθείας στον Υπουργό.
Και επειδή ο συνάδελφος κ. Παυλόπουλος εξέφρασε ορθώς την ανησυχία του για το ότι αυξάνονται οι υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό και έθεσε ζήτημα λειτουργικότητάς τους, αναφέρω εδώ την προσθήκη του νέου άρθρου 23 με το οποίο συνιστάται Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Πολιτικού Προσωπικού στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τον αποτελεσματικότερο χειρισμό των θεμάτων του πολιτικού προσωπικού όλων των Σωμάτων και των Υπηρεσιών του Υπουργείου, ενόψει και των νέων Υπηρεσιών που ιδρύθηκαν πρόσφατα στο Υπουργείο όπως είναι η Υπηρεσία Ασύλου, η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και η Αρχή Προσφυγών.
Σχετικά, τώρα με το ΚΕ.ΜΕ.Α, για το οποίο ειπώθηκε ότι θα παρέχει υπηρεσίες ιδιωτικής αστυνομίας. Διευκρινίζω ότι το ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενο και ελεγχόμενο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Διοικείται από Δ.Σ. και έχει διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία σύμφωνα με το Νόμο 3387/2005.
Η αποστολή του, όμως, δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων, δεν είναι, όπως εσφαλμένα ειπώθηκε, η αστυνόμευση, αλλά η διεξαγωγή ερευνών και μελετών επί θεμάτων πολιτικής ασφάλειας και μόνο στα πλαίσια αυτά θα κινείται η εκάστοτε δραστηριότητά του.
Όσον αφορά, στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ρωτήθηκα για ποιο λόγο η Υπηρεσία αυτή θα επιλαμβάνεται και για δημοσίους υπαλλήλους, αφού γι’ αυτό υπάρχουν τα πειθαρχικά συμβούλια. Επισημαίνω, λοιπόν, ότι πρόκειται για Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας η οποία έχει πρωταρχική αποστολή τη δίωξη του εγκλήματος.
Εν προκειμένω μάλιστα, έχει ως αντικείμενο τη δίωξη των εγκλημάτων αστυνομικών και λοιπών δημοσίων υπαλλήλων που ενέχουν χαρακτηριστικά διαφθοράς (δωροδοκία, εγκλήματα περί την υπηρεσία κ.λ.π.). Από την άλλη πλευρά, τα υπηρεσιακά συμβούλια ασκούν αποκλειστικά πειθαρχικό έλεγχο και δεν έχουν αρμοδιότητα για ποινικά αδικήματα.
Περαιτέρω, για να ενδυναμώσουμε ακόμη περισσότερο το μέτωπο κατά της διαφθοράς στο Δημόσιο, συμπεριλάβαμε νέο εδάφιο με το οποίο η αντίστοιχη υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος, στα πλαίσια της δικής της αρμοδιότητας, θα μπορεί και αυτή να επιλαμβάνεται αδικημάτων δημοσίων υπαλλήλων που συνιστούν διαφθορά.
Εν συνεχεία, στο άρθρο 6, ορθώς επισημάνθηκε ότι είχε παραληφθεί η διάθεση κατασχεμένων και στο Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο πλέον προστέθηκε.
Στο άρθρο 7, θέλω να επισημάνω, επειδή ακούστηκε ότι σ’ αυτό περιλαμβάνονται 5 «φωτογραφίες», ότι είναι εσφαλμένη η άποψη αυτή.
Οι προσλήψεις του προσωπικού αυτού θα διενεργηθούν μέσω ΑΣΕΠ, με εγγυήσεις διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Σχετικά δε με το χρόνο της σύμβασης, αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία, διότι το επιστημονικό αντικείμενο της πρόσληψης που εξειδικεύεται στην αιτιολογική έκθεση, μπορεί κάθε φορά να είναι διαφορετικό και να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΛΑΣ.
Επομένως, είναι άδικη η κριτική που ακούστηκε και δεν χρειάζεται καμία τροποποίηση στο σημείο αυτό.
Όσον αφορά στο άρθρο 15, για το οποίο έγιναν πολλές παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις στην Επιτροπή και στην κατ’ άρθρο συζήτηση, αλλά και στην ακρόαση των φορέων.
Όλες τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας τις καταγράψαμε, τις μελετήσαμε και κάποιες εξ αυτών τις υιοθετήσαμε.
Καταρχάς, στο νόμο ορίζεται πλέον ο αριθμός οργανικών θέσεων που θα συστηθούν. Συγκεκριμένα το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Συνιστώνται 4.000 οργανικές επί θητεία θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης με αντίστοιχη μείωση οργανικών θέσεων μονίμων πυροσβεστών. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη».
Η επόμενη αλλαγή που θα διαπιστώσετε αφορά στην απαλοιφή της παραγράφου 3 γ. Ήταν η παράγραφος που αφορούσε στο εποχιακό εργατοτεχνικό προσωπικό. Στην ίδια παράγραφο, μετά από πρόταση συναδέλφων για να παραμείνουν οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, η τελευταία φράση αναδιατυπώθηκε ως εξής: «Η πρόσληψη αυτών γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), ενώ δεν απαιτείται όριο αναστήματος, ούτε η υποβολή τους σε αθλητικές δοκιμασίες. Για τη διαπίστωση της σωματικής ικανότητας και ψυχικής υγείας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό».
Με την αναδιατύπωση αυτή ικανοποιείται και το αίτημα συναδέλφων, αλλά και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς λόγω της πολύμηνης διακοπής της συμβατικής σχέσης και της απουσίας από τις υπηρεσίες τους, δεν υπάρχει και η καθημερινή επαφή με τους προϊσταμένους τους και η συνακόλουθη δυνατότητα διαπίστωσης τυχόν προβλημάτων ψυχολογικής φύσεως.
Επιπλέον με τον συνάδελφο, τον Υφυπουργό κ. Όθωνα συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε στην αύξηση του ορίου ηλικίας από τα 49 στα 54 έτη. Όλοι οι συνάδελφοι είχαν αναφερθεί στην πιθανότητα αύξησης του ορίου αυτού και επομένως εκτιμώ ότι θα έχει και τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.
Στην επόμενη παράγραφο, στην οποία αναφέρονται τα κριτήρια πρόσληψης, προστέθηκε και ο χρόνος προϋπηρεσίας ως εθελοντή Πυροσβέστη του Π.Σ. Πολλοί είναι οι πολίτες που έχουν εκπαίδευση και εμπειρία ως εθελοντές, όπως πολλοί είναι και οι εποχικοί πυροσβέστες οι οποίοι ήταν παράλληλα και εθελοντές.
Με την προσθήκη λοιπόν αυτή, αναγνωρίζουμε όχι μόνο την εμπειρία και την πολυετή συμβολή και προσφορά τους στην πυρόσβεση και πυροπροστασία, αλλά αναγνωρίζουμε και τη σημασία του εθελοντισμού.
Παράγραφος δέκα. Αφορά στην τοποθέτηση και στις μεταθέσεις των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. Με την αλλαγή που έγινε ικανοποιείται ένα αίτημα που εκφράστηκε από αρκετούς συνάδελφους.
Κρίναμε με τον κ. Όθωνα ότι αποτελεί και κοινωνική αναγκαιότητα η τροποποίηση της διάταξης αυτής ιδιαίτερα στο πλαίσιο της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας για τη χώρα μας αλλά και για τους πολίτες.
Η παράγραφος αναδιατυπώνεται ως εξής: «Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, υφίστανται κατάλληλη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ανάλογη εκείνων των μονίμων πυροσβεστών. Ο τόπος, ο χρόνος, το είδος της εκπαίδευσης, τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης τοποθετούνται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και μετατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων που ισχύει για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Ειδικά οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που προέρχονται από τους υποψηφίους της παρ. 3 τοποθετούνται στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια του νομού όπου υπηρετούσαν ως εποχικοί πυροσβέστες».
Τέλος, στην παράγραφο 16 που αφορά στην ασφάλιση των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, η ασφάλιση τους στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας θα είναι προαιρετική.
Όπως διαπιστώνετε όλοι έγιναν αρκετές και σημαντικές αλλαγές στο συγκεκριμένο άρθρο οι οποίες και υποδηλώνουν τη θέληση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου να δοθεί μια οριστική και βιώσιμη λύση στο εργασιακό αδιέξοδο των εποχικών πυροσβεστών και παράλληλα να ενισχυθεί το Πυροσβεστικό Σώμα με έμπειρο προσωπικό. Θα καλυφθούν κενές οργανικές θέσεις που δημιουργούσαν προβλήματα στη λειτουργία του και παράλληλα θα αξιοποιηθούν οι εποχικοί πυροσβέστες που στέλναμε στο Ταμείο Ανεργίας. Πρόκειται για ένα μεγάλο εγχείρημα και σας καλούμε όλους να το υποστηρίξετε.
Σχετικά με το άρθρο 17 που ευλόγως προκάλεσε την απορία τι ακριβώς ελέγχει η αστυνομία στους εργαζομένους σε καταστήματα με τεχνικά παίγνια.
Εδώ, ο έλεγχος της αστυνομίας συνίσταται σε 2 ζητήματα: αυτά είναι η ηλικία του εργαζομένου, αν δηλαδή πρόκειται για ενήλικο πρόσωπο όπως επιβάλλεται από το νόμο, και επιπλέον το ποινικό μητρώο. Αυτά τα 2 στοιχεία έχουν ήδη προσδιορισθεί στο π.δ.180/79, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και αφορά σε καταστήματα όπως καφετέριες, νυχτερινά μαγαζιά κ.α.
Από τη στιγμή που θα υπάρχουν και καταστήματα με τεχνικά παίγνια, θεωρώ ότι επιβάλλεται και γι’ αυτά αντίστοιχος έλεγχος. Να διευκρινίσω εδώ ότι ως προς το ποινικό μητρώο, αυτό που ελέγχεται περιοριστικά από την αστυνομία, είναι αν το άτομο που θέλει να εργασθεί, έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για εγκλήματα κατά της ζωής, εκ προθέσεως σωματικές βλάβες, εγκλήματα κατά των ηθών, του νόμου περί όπλων και του νόμου περί ναρκωτικών. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για πολύ σοβαρά αδικήματα τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι κακουργήματα και εγείρουν σοβαρούς λόγους δημοσίας τάξεως, και όχι για ήσσονος σημασίας πλημμελήματα.
Από εκεί και έπειτα στο ίδιο άρθρο, όπως είδατε, συμπληρώνονται με τις επόμενες παραγράφους οι διαδικασίες που θα διευκολύνουν τη λειτουργία του νέου πλαισίου παροχής ασύλου που θεσπίσαμε τον περασμένο μήνα με το νόμο 3907/2001 και με το π.δ.114/2010.
Εν συνεχεία, με την προσθήκη της παραγράφου 4 στο άρθρο 20, ρυθμίζονται υπηρεσιακά ζητήματα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι στο υπηρεσιακό συμβούλιο των υπαλλήλων της Ε.Υ.Π. μετέχουν δύο εκπρόσωποι των υπαλλήλων αυτών που εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των υπαλλήλων της Ε.Υ.Π. για λόγους αντιπροσωπευτικότερης εκπροσώπησης του προσωπικού στο εν λόγω υπηρεσιακό συμβούλιο. Ανάλογη ρύθμιση ισχύει για το σύνολο των υπηρεσιακών συμβουλίων των Υπουργείων (άρθρο 159 Υπαλληλικού Κώδικα, ως τροποποιήθηκε με το ν.3839/2010).
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή μου για τη β’ ανάγνωση του σχεδίου νόμου, σας αναφέρω σχετικά με τις διατάξεις της αγροφυλακής ότι ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις συναδέλφων για τους υπηρετούντες στα νησιά όπου δεν υπάρχει δασική υπηρεσία, ώστε να μετατάσσονται σε Υπηρεσία του εγγυτέρου τόπου διαμονής. Αυτό το κριτήριο, εκτός του ότι θα βοηθήσει στην ορθότερη τοποθέτηση των μετατασσομένων, είναι κάτι που ισχύει για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.
Σας ευχαριστώ

ΕΕΤΑΑ - ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

http://www.eetaa.gr/kallikratis/support/Odhgoi/odhgos_npdd.pdf

ΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ.


Μια δασκάλα της Δευτέρας δημοτικού, είπε στους μαθητές της να γράψουν μια έκθεση με θέμα:
” ΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ”.
Στο τέλος της ημέρας , καθώς βαθμολογούσε τις εκθέσεις, διάβασε μια που την έκανε να κλάψει.
Ο σύζυγός της που μόλις είχε μπει στο σπίτι,τη ρώτησε

“Τι συμβαίνει?” Αυτή απάντησε.”Διάβασε αυτή την έκθεση, την έχει γράψει ένας μαθητής μου.”


“ΘΕΕ ΜΟΥ, ΑΠΟΨΕ ΣΟΥ ΖΗΤΑΩ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΟ ΘΕΛΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ.

ΝΑ ΕΧΩ ΤΟ ΔΙΚΌ ΜΟΥ ΧΩΡΟ .

ΝΑ ΕΧΩ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ.

ΝΑ ΜΕ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΩ.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΑΚΟΥΝΕ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Η ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΧΩ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΤΑΝ ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.
ΟΤΑΝ ΕΙΜΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΘΑΧΩ ΤΗ ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΟΤΑΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΠΙΤΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ.

ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΤΗ ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΝΑ ΜΕ ΘΕΛΕΙ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΠΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟΧΩΡΗΜΕΝΗ, ΑΝΤΙ ΝΑ ΜΕ ΑΓΝΟΕΙ…

ΘΕΛΩ Τ’ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΟΥ ΝΑ ΜΑΛΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΩΡΕΣ ΜΑΖΙ ΜΟΥ.
ΘΕΛΩ ΝΑ ΝΙΩΘΩ ΟΤΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΑΦΗΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ, ΠΟΤΕ ΠΟΤΕ, ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΜΕΝΑ.

ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ, ΚΑΝΕ ΜΕ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΩ ΟΛΟΥΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΥΣ.

ΘΕΕ ΜΟΥ ΔΕ ΖΗΤΏ ΠΟΛΛΑ..ΘΕΛΩ ΜΟΝΟ ΝΑ ΓΙΝΩ ΣΑ ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ!!”.

Εκείνη τη στιγμή ο σύζυγος ειίπε.”Θεέ μου, το καημένο το παιδί. Τι αδιάφοροι γονείς είναι αυτοί!
Τότε αυτή τον κοίταξε και είπε:


“Αυτή η έκθεση είναι του γυιού μας!..”


Πηγή: Τσαχπίνα.blogspot.com

Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΣΑΣ!

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ 

ΑΘΗΝΑ       : ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   : ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΠΑΤΡΑ        : ΨΗΛΑ ΑΛΩΝΙΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΤΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ.

ΕΝΑΡΞΗ:   11:00 ΤΟ ΠΡΩΪ 

ΛΗΞΗ:       ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ.


Είμαι αυτός που ψήφισε ΚΑΝΕΝΑΣ στην ερώτηση ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός.

Ο επιχειρηματίας που είδε κόπους ετών να χάνονται σε μια νύχτα.

Ο συνταξιούχος την αξιοπρέπεια του οποίου πήρατε για να σώσετε τις τράπεζες.

Ο μαθητής με τα μαύρα όνειρα.

Ο Ελληνας που δε ρωτήσατε ποτέ αν θέλει να πληρώσει το λογαριασμό για όσα τρώγατε.

Ο δάσκαλος από τον οποίο αξιώνετε να μορφώσει τα παιδιά αυτής της χώρας χωρίς να μπορεί να ζήσει την οικογένεια του.

Ο πολίτης τη γνώμη του οποίου ποτέ δε λάβατε υπ’ όψη.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΝΑ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΩ ΕΓΩ ΝΑ ΜΕ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠ΄ΟΨΗ.
ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΝΑ ΠΑΙΖΩ, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ!

Ναι καλά ακούσατε. Απλώς θα σταματήσω να υπακούω. Θα σταματήσω να πηγαίνω κάθε πρωϊ στη δουλειά, να δουλεύω μέχρι το βράδυ, να πηγαίνω τα παιδιά στο σχολείο, να τα παίρνω από εκεί, να τα πηγαίνω αγγλικά, γαλλικά, πιάνο και μπαλέτο, να πέφτω το βράδυ ξερός να δω λίγη τηλεόραση να αδειάσει το κεφάλι μου, και να κοιμάμαι. ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ. ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΩ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΗΜΕΡΑ. Και θα κατέβω στο δρόμο, μαζί με τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, τον παππού και τη γιαγιά και θα μείνω εκεί. Δεν θα φύγω από εκεί, μέχρι να γίνουν δεκτά τα αιτήματά μου. Δε θα δουλέψω. Αν θέλετε όλοι εσείς να κινώ την οικονομία της Ελλάδας, θα παίξετε με τους όρους μου. Θα κατέβω στο δρόμο με ένα σακίδιο με τρόφιμα, περισσότερα από όσα χρειάζονται γι αυτούς που δεν έχουν, και θα το αναγομώνω κάθε πρωϊ.Είμαι έτοιμος να υποστώ τις νόμιμες συνέπειες.


ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΦΥΓΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ.
ΤΟ Δ.Ν.Τ. ΚΑΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ.
ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΩ ΟΤΙ ΠΡΟΛΑΒΩ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΑΠΑΙΤΩ ΑΜΕΣΑ:


-ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΧΡΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ.
-ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Ν.Τ.
-ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΟΜΑΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΟΠΩΣ ΤΟ NOMONEYNODEPT) ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. – ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ.

-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΣΧΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ, ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ.
ΠΗΓΗ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

"Η αντιδήμαρχος παρασύρθηκε"


  Καμία υποχρέωση και κανένα χρέος όσον αφορά στα προνοιακά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης δεν έχει η  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Π. Ψωμιάδη, ο οποίος απαντά σε ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκη ότι η Περιφέρεια φέρει ευθύνη για ενδεχόμενα "λουκέτα" σε ΚΕΠ και σε ιδρύματα όπως το ορφανοτροφείο Μέλισσα. "Τα προνοιακά επιδόματα είναι δεδομένο και ξεκάθαρο ότι αποτελούν υποχρέωση των δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 και την υπ' αριθμ. 23/15-2-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών", αναφέρεται στην ανακοίνωση και η Περιφέρεια τονίζει πως δεν υπάρχει υποχρέωση για κάλυψη των δαπανών μέχρι τις 31 Μαρτίου από τη στιγμή που δεν μεταφέρθηκε κάποιο χρέος από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης και τα έξοδα των ιδρυμάτων καλύπτονταν από επιχορηγήσεις. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι "εφόσον έρθει επιχορήγηση από το Υπουργείο, είναι αυτονόητο ότι θα κατευθυνθεί αυτομάτως στα συγκεκριμένα ιδρύματα". Όσον αφορά στις δαπάνες των ΚΕΠ και της Πολεοδομίας η Περιφέρεια απαντά ότι το ζήτημα δεν είναι ξεκάθαρο και περιμένει σχετική νομοθετική ρύθμιση από το υπουργείο Εσωτερικών.  "Λυπάμαι, αλλά η αρμόδια αντιδήμαρχος του δήμου Θεσσαλονίκης παρασύρθηκε. Είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί όλες τις αιρετές περιφέρειες και αφορά τη μετάβαση από το παλιό στο νέο καθεστώς. Δυστυχώς, επιβεβαιωνόμαστε διότι εγκαίρως είχαμε επισημάνει δημόσια ότι, με τον τρόπο που μεθοδεύτηκε, ο Καλλικράτης θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα τόσο στην διοίκηση όσο και στην κοινωνία", σημείωσε ο κ. Ψωμιάδης.
πηγη:reporter
lost

Στους δήμους τα ιδρύματα προνοιακού χαρακτήρα


Picture 0 for Στους δήμους τα ιδρύματα προνοιακού χαρακτήρα

Στην ανακοίνωση του δήμου Θεσσαλονίκης που καταλογίζει ευθύνες στην αιρετή περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα ιδρύματα προνοιακού χαρακτήρα απαντά με ανακοίνωσή της η Περιφέρεια. Συγκεκριμένα, μετά τις επισημάνσεις του δήμου ότι τα ιδρύματα αυτά απειλούνται με «λουκέτο», η Περιφέρεια σημειώνει ότι τα προνοιακά επιδόματα είναι υποχρέωση των δήμων και αναφέρει ότι οι λειτουργικές δαπάνες των προνοιακών ιδρυμάτων δεν καλύπτονταν από τα έσοδα της περιφέρειας αλλά από επιχορηγήσεις υπουργείων.
«Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Εσωτερικών, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης για κάλυψη των δαπανών των υπηρεσιών αυτών από την αιρετή Περιφέρεια έως και τις 31 Μαρτίου, εφόσον μάλιστα δεν υπήρξε χρέος στις 31-12-2010. Εφόσον έρθει η επιχορήγηση από το υπουργείο είναι αυτονόητο ότι θα κατευθυνθεί αυτομάτως στα συγκεκριμένα ιδρύματα» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
Για προβλήματα που απορρέουν από την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης» κάνει, εξάλλου, λόγο με δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης. «Θέλω να πιστεύω ότι με καλή διάθεση και πολιτική βούληση από πλευράς κυβέρνησης θα βρεθούν λύσεις», προσθέτει.
πηγη:voria

ΒΡΙΣΤΕ ΑΦΟΒΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Βρίστε άφοβα στα Αρχαια Ελληνικά!

Εναλλακτικές ύβρεις που τουλάχιστον δεν ακούγονται άσχημα!

Ramnousia
Ταύτα λαβείν μωρή νοσούσα
 Πάρ' τα μωρή άρρωστη
Λαβε τους όρχεις ημών
 Πάρ' τα αρχιδια μας
Αφόδευε εντός
 Χέσε μέσα
Λάβε κίναιδε
 Πάρ' τα πουστη
Ύπαγε γαμηθείναι
 Άντε γαμησου
Όδευε εις συνουσίαν
 Άντε γαμησου
Εσύ εστί για τον πέο
 Είσαι για τον πουτσο
Λάβε έναν αυνανιστήν
 Πάρε ένα μαλακα
Κάμνω σε τι, μήτηρ;
 Τι σου κάνω μάνα μου;
Αφόδευε υψηλά και ηγνάντει
 Χέσε ψηλά κι αγνάντευε
Ίνα πέρδεις επί τοις όρχεσίν μου
 Θα μου κλάσεις τα αρχιδια!
Είχον τε κνησμόν οι όρχεις μου
 Και με τρώγαν τα α.. μου!
Ποιώ έρωτα δια το αιδοίο της μητρός σου
 Γ. το μ.. της μάνας σου
Σου συνουσιάζεται ο οίκος που διαμένεις ομοφυλόφιλε
 Σου γ... το σπίτι π...
Ευμεγέθους σωματικής διάπλασης ατομικός εραστής
 Χοντρομ..
Θα σου συνουσιάσω τον οίκο όπου διαμένεις παλιό ομοφυλόφιλε
 Θα σου γ... το σπίτι παλιόπ...!!!
Της επιχρήμασις εκδηλωμένης γυναικός το σίδερον κιγκλίδωμα
 Της π... το κάγκελο!!!
Τα εκ μεταξίου γενόμενα εσωενδύματα εκ μεταξίου γενόμενα οπίσθια απαιτούσι
 Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και μεταξωτούς κώλους
Λάβε πέντε, ω αυνανιστά (συνοδευόμενον από έκτασιν των δακτύλων της μίας χειρός)
 Πάρε πέντε, ρε μ...! (μαζί με φάσκελο)
Συγγνώμη εύειδες κοράσιον, ο σος πατήρ σακχαροπλάστης ετύγχανε ών;
 Συγγνώμη κοπελιά, ζαχαροπλάστης ήταν ο πατέρας σου;
Η παλινδρομική κίνηση ισχύως επί καθέτου αξόνως, βαίνουσα συνεχώς αυξανόμενης εντάσεως και εκπέμπουσα υδάτινα βλήματα επί φανταστικού στόχου
 μ..
Λαβέ ταύτα Ελισσάβετ και ποίησέ τα επί πλαισίου
 Πάρτα Λίζα και κάντα κορνίζα!
Εκοπρίσθη η φοράς παρά τοις αλωνίοις
 Χέστηκε η φοράδα στο αλώνι
Χαίρε ημάς το πλατύφυλλο
 Χαιρέτα μας τον πλάτανο
Έξω κύον εκ τας οικίας
 Έξω πουστη  απ'την παράγκα
Λάβε πέντε, ω αυνανιστά (συνοδευόμενον από έκτασιν των δακτύλων της μίας χειρός)
 Πάρε πέντε, ρε μ...! (μαζί με φάσκελο)
Μη μου τους όρχεις τάρατε
 Μη μου πρήζετε τα αρχιδια

Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Ο νεότερος Έλληνας υπαξιωματικός ήταν 12 χρονών!


Το μπόι του δεν ξεπερνούσε τα 140 – 150 εκατοστά. Το πρόσωπο ήταν ακόμη παιδικό. Δεν είχαν καν ξεκινήσει να εμφανίζονται χνούδια, όχι γένια. Στο άλογο έφτανε με δυσκολία να αγγίξει τη σέλα. Όμως όσο μπόι του έλειπε, τόσο σίδερο και τσαγανό είχε στην καρδιά του. Τις πράξεις και τα ανδραγαθήματα του θα τα ζήλευαν μεγαλύτεροι μπαρουτοκαπνισμένοι και σφυρηλατημένοι στη φωτιά του πολέμου, στρατιώτες. Στο άκουσμα του ονόματος του Τούρκοι και Βούλγαροι πάγωναν. Γεράσιμος Ραφτόπουλος, ετών 12…
Ο νεαρότερος, Έλληνας υπαξιωματικός που με τις πράξεις του στα πεδία των μαχών απέδειξε ότι η γενναιότητα, το θάρρος και ο ηρωισμός είναι αγαθά που δεν μπαίνουν σε κανένα καλούπι και δεν έχουν προδιαγραφές. Θέλουν και απαιτούν όμως ψυχή!
Γεννήθηκε το 1900 στο Φισκάρδο της Κεφαλλονιάς. Η Ελλάδα εκείνη την περίοδο προσπαθούσε να βρει την ταυτότητα της. Προσπαθούσε να ορθοποδήσει οικονομικά, προσπαθούσε να συνέλθει από το ηχηρό χαστούκι του «ατυχούς πολέμου» του 1897 και την ταπεινωτική ήττα από το στρατό του Σουλτάνου.
Στα 12 του ο Ραφτόπουλος, έφυγε από το νησί του για να καταταγεί εθελοντικά στο πεζικό. Ήδη έχει ξεσπάσει ο Α Βαλκανικός πόλεμος κατά των Οθωμανών και η χώρα έχει ανάγκη από στρατιώτες.
Έφτασε στον Πειραιά και πήγε αμέσως στο στρατολογικό γραφείο. Εκεί, οι στρατολόγοι στην αρχή ίσως να γέλασαν ειρωνικά ίσως και τρυφερά και να του είπαν: «Επ μικρέ τι κάνεις εσύ εδώ. Πήγαινε στο σπίτι σου ο πόλεμος είναι για άνδρες. Έχεις χρόνια ακόμη». Ο Γεράσιμος δεν πτοήθηκε, βγήκε από το κτίριο και πήγε αμέσως στο σταθμό των τρένων, που γεμάτα φαντάρους και εφόδια έφευγαν για το μέτωπο.
Το μικρό του κορμί τον βοήθησε να μην γίνει αντιληπτός από τους φρουρούς και σε μια στιγμή χαλαρότητας τους, ο μικρός πέρασε κάτω από τα μάτια τους και μπήκε σε ένα βαγόνι γεμάτο στρατιώτες. Προορισμός του, η Λάρισα και το 18ο Σύνταγμα της 6ης Μεραρχίας. Μόλις παρουσιάστηκε στο Διοικητή, εκείνος γέλασε αλλά τελικά τον πήρε ως «παιδί του Συντάγματος». Ο ρόλος του θα ήταν διακοσμητικός, κάτι σαν την Μασκώτ του συντάγματος. Όμως ο μικρός είχε άλλα σχέδια στο μυαλό του.
Το βάπτισμα του πυρός το παίρνει στη μάχη της Ελασσώνας. Όλοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό με αυτόν τον 12χρονο σατανά που πολέμησε λυσσασμένα και συμπεριφερόταν στη μάχη σαν έμπειρος στρατιώτης. Και όχι μόνο αυτό, έγινε μάλιστα και κάτοχος ενός λαφύρου. Ενός όπλου τύπου « Μαρτίνι» που απέσπασε από κάποιο Τούρκο.
Επόμενη μάχη το Σαραντάπορο. Ο Γεράσιμος Ραφτόπουλος πολεμάει με περισσότερη λύσσα και ορμή. Και ο διοικητής του μπροστά σε αυτό το μικρό γίγαντα έχει μείνει άφωνος. Του δίνει να έχει ένα Manlicher-Schonauer.
Στη μάχη Κιλκίς – Λαχανά, το 1913, η τύχη γυρίζει την πλάτη στον 12χρονο. Συλλαμβάνεται αιχμάλωτος από Βούλγαρους. Αλλά είπαμε ο τολμών νικά. Ένα βράδυ ο μικρός τα παίζει όλα για όλα. Με κάποιο μαγικό τρόπο καταφέρνει να σκοτώσει 3 Βούλγαρους από το απόσπασμα των 5 που συνόδευε Έλληνες αιχμαλώτους και τον ίδιο, και να δραπετεύσει. Γίνεται ένα με το σκοτάδι και σαν ζαρκάδι τρέχοντας επιστρέφει στο στρατόπεδο των Ελλήνων.
Στη διαδρομή όμως άκουσε πνιχτές κραυγές μέσα σε ένα όρυγμα. Ένας Έλληνας εύζωνας, βαριά τραυματισμένος αργοπέθαινε. O Ραφτόπουλος δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Πήρε τον εύζωνα στην πλάτη και τον γύρισε στο στρατόπεδο.
Για την ανδρεία του προήχθη στο βαθμό του δεκανέα, στις 28 Αυγούστου του 1913. Είναι χαρακτηριστικά τα δημοσιεύματα του τύπου της εποχής. Η ΕΣΤΙΑ , έγραφε: «Σας παρουσιάζομεν σήμερον τον μικρότερον υπαξιωματικόν του Ελληνικού Στρατού. Είναι ηλικίας 12-13 ετών και κατάγεται από το Φισκάρδον της Κεφαλληνίας. Το όνομα του ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ (αριστερά στην εικόνα). Ο πατέρας του αρτοποιός εις την Ύδραν, η μητέρα του μένει εις τον Πειραιάν και αυτός ήτο υπηρέτης εις Πύλον όπου τον εύρεν η επιστράτευσις.
Το πολεμικόν μένος που είχε καταλάβει όλον τον κόσμο, ηλέκτρισε και τον μικρόν υπηρέτην, ο οποίος εζήτησεν αμέσως όσα χρήματα είχε να λαμβάνει από τον πάτρωνα του και την επομένη απεβιβάζετο εις Αθήνας, παρουσιασθείς εις το Στρατολογικόν γραφείον όπως καταταχθή εθελοντική. Η ηλικία του δεν εβοήθησε την αποδοχήν της αιτήσεως του και ο μικρός έφυγε από το γραφείον λυπημένος αλλ’ όχι και απηλπισμένος.
Μίαν πρωίαν διαφυγών την προσοχήν των φρουρών, εσκαρφάλωσεν εις τον μεταξύ των δύο βαγονίων χώρον και μαζή με τον στρατόν έφθασεν εις την Λάρισσαν, όπου επί τέλους μετά την τόσην του επιμονήν εγένετο δεκτός εις το 18ον σύνταγμα της 6ης μεραρχίας ως «παιδί του συντάγματος».
Εις την μάχην της Ελασσώνος έγεινε κάτοχος Τουρκικού λαφύρου, όπλου Μαρτίνι, με το οποίον έλαβε το βάπτισμα του Πυρός. Η ανδρεία του εξετιμήθη από όλους και εις την μάχην του Σαρανταπόρου του εδόθη εις ένδειξιν αναγνωρίσεως της ικανότητός του, Μάλινχερ.
Εις την πεισματώδη μάχην του Κιλκίς ευρέθη μεταξύ πέντε Βουλγάρων αιχμάλωτος, αλλά καθ’ ην στιγμήν οι Βούλγαροι ησχολούντο να εύρουν κανένα σχοινί δια να τον δέσουν, αυτός αρπάζει το Μάλινχερ και ρίπτει νεκρούς τους τρεις, ενώ οι δύο άλλοι εσώζοντο δια της φυγής.
Κατ’ αυτόν τον τρόπον, ο μικρός στρατιώτης έσωσε και έναν τραυματίαν εύζωνον, όστις θα περιήρχετο εις χείρας των δημίων. Το γεγονός τούτο της ανδραγαθίας του λιλυπουτείου υποδεκανέως επιστοποιήθη και επισήμως, μεθ’ ο και ο διοικητής του, τον προήγαγε εις δεκανέα».
Δυστυχώς μετά τα ίχνη του μικρού δεκανέα χάθηκαν. Κανένα αρχείο, καμία αναφορά στο πρόσωπο του δεν έχει υπάρξει και πολλές φορές σε αρκετές ιστοσελίδες, άνθρωποι που διάβασαν την ιστορία του, έχουν κάνει προσπάθειες να βρουν κάτι…

www.Kefalonitis.com

Πώς περνάμε τα διόδια χωρίς να πληρώσουμε; Νέες οδηγίες!


Πώς περνάμε τα διόδια χωρίς να πληρώσουμε; Νέες οδηγίες!Ακολουθούν νέες οδηγίες για το πώς περνάμε τα διόδια, αφού γίνει νόμος η «ντροπολογία» του Ρέππα. Ακόμη δεν έχει τυπωθεί η τροπολογία σε Φ.Ε.Κ., συνεπώς δεν είναι νόμος. Συνεχίζουμε να σπρώχνουμε τις μπάρες, μέχρι να τυπωθεί. Όταν τυπωθεί σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης θα είναι νόμος και ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες:
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ – ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΜΕ;
Δηλώνουμε στον υπάλληλο ότι «δεν μπορούμε να πληρώσουμε», δίνοντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός μας. Ζητάμε να εκδοθεί απόδειξη με πίστωση και να ανοίξουν την μπάρα.
Αν καθυστερούν, προειδοποιούμε ότι:
α) αν δεν ανοίξουν αμέσως την μπάρα, καταστρατηγούν το συνταγματικό μας δικαίωμα για ελεύθερη μετακίνηση και διαπράττουν το ποινικό αδίκημα της παράνομης κατακράτησης.
β) αν δεν εκδώσουν την απόδειξη, διαπράττουν το φορολογικό αδίκημα της άρνησης εκδόσεως επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου.
γ) αν αρνηθούν να ανοίξουν, διαπράττουν και το αδίκημα της πρόκλησης για εκτέλεση παράνομης πράξης.
Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει Τροχαία, ανοίγουμε την μπάρα με απλή ώθηση προς τα εμπρός και συνεχίζουμε την πορεία μας.
Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας και υπάρχει Τροχαία, τότε ζητάμε την συνδρομή του αστυνομικού, ώστε να κοπεί πιστωτικό και να ανοίξει η μπάρα.
Αν μας ζητηθεί να συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής πριν από την υπογραφή μας, γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».
Σε περίπτωση που ο τροχονόμος δηλώσει αναρμόδιος ή αρνούνται να μας ανοίξουν την μπάρα, καλούμε την Αστυνομία στο 100 και ζητάμε να συλληφθούν ο ταμίας και ο υπεύθυνος των διοδίων και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη με την αυτόφωρη διαδικασία για παράνομη κατακράτηση.
Τι άλλαξε στον Κ.Ο.Κ.;
Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προστέθηκε η εξής παράγραφος:
«Απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας κυκλοφορίας, σήραγγες και γέφυρες που διακρίνονται με ειδικές πινακίδες σήμανσης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους, όταν και όπου προβλέπεται η καταβολή αυτή. Για την καταβολή του διοδίου τέλους είναι υπόχρεοι εις ολόκληρον ο κύριος και ο οδηγός του οχήματος. Η βεβαίωση της παράβασης γίνεται από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα που τη διαπιστώνουν αυτοπροσώπως».
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να βεβαιώσει την τροχαία παράβαση ή να μου επιβάλει πρόστιμο;
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να διαβιβάσει στην Τροχαία ποιοι δεν πλήρωσαν και να κοπεί κλήση;
Όχι, ο παραχωρησιούχος είναι ιδιωτική εταιρεία και δεν μπορεί να βεβαιώσει τροχαία παράβαση ούτε μπορεί να επιβάλει πρόστιμο. Ρητά προβλέπεται από την τελευταία διάταξη του νόμου, ότι πρόστιμο επιβάλει μόνο ο τροχονόμος και μάλιστα όταν διαπιστώσει την παράβαση αυτοπροσώπως.
Ποια είναι τα αρμόδια αστυνομικά όργανα;
Αρμόδια να βεβαιώσει παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. είναι η Τροχαία.
Μπορεί να με σταματήσει μετά τα διόδια τροχονόμος και να μου ζητήσει απόδειξη ότι πλήρωσα;
Δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να μας υποχρεώνει να κρατάμε τις αποδείξεις. Εξάλλου, αν έχουμε περάσει με ΤΕΟ-pass ή με e-pass δεν θα έχουμε απόδειξη. Επίσης, η βεβαίωση της παράβασης πρέπει να γίνει «αυτοπροσώπως», δηλαδή να μας δει ο ίδιος ο τροχονόμος να μην πληρώνουμε.
Μπορεί ο τροχονόμος να μου κόψει κλήση, στηριζόμενος σε μαρτυρία άλλου ότι δεν πλήρωσα;
Όχι, ο τροχονόμος μπορεί να βεβαιώσει την παράβαση, μόνο αν έχει διαπιστώσει ο ίδιος «αυτοπροσώπως» να μην πληρώνουμε.
Μπορεί να βεβαιωθεί η τροχαία παράβαση από τις κάμερες που υπάρχουν στα διόδια;
Όχι, διότι οι κάμερες που ο παραχωρησιούχος έχει τοποθετήσει είναι παράνομες, έχουν τοποθετηθεί χωρίς άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ως εκ τούτου, τα προϊόντα τους (δηλαδή οι φωτογραφίες και τα βίντεο) αποτελούν παράνομα αποδεικτικά μέσα, που απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια. Επιπλέον, η διάταξη λέει ότι ο τροχονόμος το διαπιστώνει «αυτοπροσώπως» και όχι μέσω της χρήσης τεχνικών μέσων.
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε την οδό;
Όχι, δεν μπορεί να μας απαγορεύσει να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή, ακόμα κι αν δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε.
Έχω δικαίωμα να χρησιμοποιήσω την οδό χωρίς να πληρώσω εκείνη τη στιγμή;
Ναι, έχουμε το δικαίωμα να πληρώσουμε αργότερα. Συγκεκριμένα, ο Ν. 3535 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης άρθρο 3ο, παρ.2 Φ.Ε.Κ. 41Α 23/2/2007) αναφέρει:
«Ο υπόχρεος δικαιούται να καταβάλει το οφειλόμενο τέλος, χωρίς άλλη επιβάρυνση, εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της βεβαιώσεως του Παραχωρησιούχου με τον τρόπο που θα υποδείξει ο τελευταίος».
Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρνηθεί να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πληρώσουμε;
Όχι, πρέπει να μας κόψει επί πιστώσει απόδειξη. Αν δεν κόψει απόδειξη, διαπράττει το φορολογικό αδίκημα της άρνησης έκδοσης επί πιστώσει φορολογικού στοιχείου. Καταγγελία του φορολογικού αδικήματος μπορούμε να κάνουμε στη Σ.Δ.Ο.Ε. καλώντας τον τηλεφωνικό αριθμό: 1517.
Δίνουμε τα στοιχεία μας;
Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τα στοιχεία μας. Αν υποχρεωθούμε να τα δώσουμε για να ξεμπερδέψουμε, καλό είναι να δώσουμε τα κανονικά μας στοιχεία, γιατί σε περίπτωση που η υπόθεσή μας δικαστεί θα είναι εις βάρος μας να έχουμε δώσει ψευδή στοιχεία.
Υπογράφουμε;
Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να υπογράψουμε κανένα έγγραφο. Αν συμπληρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής, υπογράφουμε, πριν όμως από την υπογραφή μας, γράφουμε: «Με επιφύλαξη της νομιμότητας καταβολής του τέλους».
Αν δεν υπάρχει τροχαία, μπορώ να σπρώξω την μπάρα όπως και πριν;
Ναι.
Αν είμαι απρόσεκτος και με δει ο τροχονόμος να μην πληρώνω, τι μπορεί να μου συμβεί;
Το πρόστιμο είναι 200 ευρώ και είναι στην κρίση του τροχονόμου το αν θα αφαιρέσει τις πινακίδες, την άδεια και το δίπλωμα για 20 ημέρες.
Αν ο τροχονόμος με γράψει, ενώ έχω ακολουθήσει τις οδηγίες, τι γίνεται;
Με αντίγραφο της επί πιστώσει απόδειξης καταθέτουμε αναφορά στον διοικητή του τμήματος της Τροχαίας για κατάχρηση εξουσίας και παράβαση καθήκοντος, με την ένδειξη «Κοινοποίηση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη» και ζητάμε την ακύρωση της κλήσης και την επιστροφή πινακίδων, άδειας και διπλώματος.
Τι θα συμβεί, αν μου στείλουν ειδοποίηση να πληρώσω;
Αν το έγγραφο μας το επιδίδουν με δικαστικό επιμελητή, τότε απευθυνόμαστε σε δικηγόρο, αν δεν έχουμε, τηλεφωνούμε στα μέλη των επιτροπών αγώνα, για να μας συστήσουν κάποιο δικηγόρο μέλος των Επιτροπών Αγώνα. Αν το έγγραφο μας το στέλνουν με ταχυδρομείο, μπορούμε να το στείλουμε για ανακύκλωση.
Πού μπορώ να απευθυνθώ για διευκρινίσεις ή για βοήθεια;
Ηλεκτρονικά στο e-mail: epitropes2010@gmail.com ή καλώντας στα τηλέφωνα των μελών του Πανελλαδικού Συντονιστικού των Επιτροπών Αγώνα Κατοίκων, Πολιτών και Εργαζομένων Ενάντια στα Διόδια που είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες: www.oxidiodia.gr και epitropesdiodiastop.blogspot.com

tsantiri.gr

Ποιά επιδόματα θα χαθούν με εντολή τρόικας


Ποιά επιδόματα θα χαθούν με εντολή τρόικαςΠάνω από 25 προνοιακά επιδόματα κινδυνεύουν να καταργηθούν ή να ψαλιδιστούν, μετά τις υποδείξεις της τρόικας για αναπροσαρμογή της επιδοματικής πολιτικής ενόψει της χορήγησης της τέταρτης δόσης του δανείου.
Σημειώνεται ότι με την πρόσφατη επίσκεψή τους οι ελεγκτές του ΔΝΤ, της ΕΕ και της ΕΚΤ, κάλεσαν για μείωση των επιδομάτων και των λοιπών ενισχύσεων κοινωνικού χαρακτήρα για όσους πολίτες βρίσκονται πάνω από το όριο της φτώχεια – ετήσιο εισόδημα πάνω από 6.480 ευρώ.
Στο στόχαστρο για αναμόρφωση μπαίνουν, το επίδομα ανεργίας – όπου πλέον θα μπουν εισοδηματικά κριτήρια – , το ΕΚΑΣ, τα πολυτεκνικά επιδόματα κ.α. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με ρεπορτάζ του “Πρώτου Θέματος”, έχει ήδη αναθέσει στον ΟΑΣΑ την πραγματοποίηση μελέτης για την αξιολόγηση της επιδοματικής πολιτικής, το πρώτο εξάμηνο του 2011 και βάσει αυτής η κυβέρνηση θα πράξει.
Μιλώντας στην εφημερίδα, η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη, ανέφερε ότι “η πολιτική παροχών” μοιάζει με “ποτιστικό δίκτυο με πολλές τρύπες”. Πρόσθεσε ότι παίρνουν επιδόματα άτομα που δεν τα έχουν ανάγκη, ενώ δεν δίνονται επιδόματα κατά της παιδικής φτώχειας για παράδειγμα. “Πρέπει πρώτα να καταγράψουμε τον χάρτη των επιδομάτων σήμερα και στη συνέχεια να αποφασίσουμε τις αλλαγές” τόνισε.

SOS για τις δομές πρόνοιας εκπέμπει το αναπηρικό κίνημα

ΕΣΑμεΑ : «Είναι ανήθικο να δίνονται εκατομμύρια στα Special Olympics όταν η πρόνοια καταρρέει»

"Τα πάμπολλα στην χώρα μας ιδρύματα τύπου ΚΕΠΕΠ Λεχαινών δεν αποτελούν δομές κοινωνικής φροντίδας όπως ψευδεπίγραφα αποκαλούνται αλλά δομές κοινωνικού εγκλεισμού που παραβιάζουν κατάφωρα τα συταγματικά δικαιώμτα των ΑμεΑ" επισημαίνει η εθνική συνομοσπονδία ΑμεΑ με αφορμή των συνεχόμενων δημοσιευμάτων της "Ε" για τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στο ΚΕΠΕΠ Λεχαινών.

 

Σύμφωνα με την ΕΣΑμεΑ "απαιτούνται δράσεις για να μπει φρένο στην συνολική κατάρρευση του προνοιακού συστήματος, όπως αυτή καθρεπτίζεται στις τραγικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν το ΚΕΠΕΠ Λεχαινών και όλες τις συναφείς δομές". Η συνομοσπονδία υπενθυμίζει ότι "ο τομέας της πρόνοιας αποτελεί διαχρονικά τον φτωχό συγγενή του τομέα της υγείας" και αξιώνει "την εξεύρεση οικονομικών πόρων για την άμεση ενίσχυσή του"

 

Στο κρίσιμο ερώτημα σχετικά με την ύπαρξη ή μη πόρων για την διάσωση του καταρρέοντος τομέα της πρόνοιας η επιχειρηματολογία της ΕΣΑμεΑ είναι αφοπλιστική. Η συνομοσπονδία εξηγεί ότι "η ελληνική πολιτεία χρηματοδοτεί με δεκάδες εκατομμύρια τα Special Olympics, ενώ δεν έχει φροντίσει πρώτα να ανταποκριθεί στην βασική της υποχρέωση εξασφάλισης ανθρώπινων όρων ζωής για τους ανθρώπους με αναπηρία" .

 

Οπως με έμφαση η ΕΣΑμεΑ  λέει "η κατασπατάληση σημαντικών δημοσίων πόρων για διοργανώσεις φιλανθρωπικών φορέων όταν τα προνοιακά προγράμματα και υπηρεσίες καταρρέουν, συνιστά λογική ανεπίτρεπτη και αδικαιολόγητη"

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ Φεβρουάριος 2011

ΣΤΟΝ ΠΗΓΑΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

Aξιοπρέπεια και Ηθική αιμοραγούν


Στους χαλεπούς καιρούς  που ζούμε  κάποιοι, ανέκαθεν παραμελημένοι,  άνθρωποι  με Αναπηρία υφίστανται   συνέπειες  της οικονομικής  κρίσης  που δεν τους αναλογούν ,επ΄ουδενί,  γιατί είναι  άδικο κι ανήθικο εκ μέρους του κράτους   να ....


Μην προστατεύει  ,έως  και να  αφαιρεί,  το  στοιχειώδες δικαίωμα πρόσβασης σε μιαν αξιοπρεπή  ζωή από ανθρώπους εντελώς  ανήμπορους να το διεκδικήσουν  με απεργίες  πείνας, με μαζικές διαδηλώσεις ή καταλήψεις, πόσο  μάλλον με  ρήψη μολότοφ ή άλλες ακραίες ενέργειες  ή κοινωνικές εξεγέρσεις.


Το τελευταίο που έχει να χάσει  ένας άνθρωπος ή ένας λαός  είναι
η αξιοπρέπεια του.
Διερωτώμαι λοιπόν .

-----Πως   και γιατί έφτασε σ' αυτό το σημείο  η Πολιτεία  του τόπου  μας   να την διαπραγματεύεται   με αθετήσεις υπογραφών ,και  εκπτώσεις  παροχών  στους πλέον αδύναμους κρίκους  της κοινωνίας μας τα ΑμεΑ;


----Πως δεν ντρέπονται  όλοι οι καρεκλοκένταυροι της εξουσίας ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο  να φέρουν την ευθύνη διακυβέρνησης μιας χώρας όπου :

 ----Ανάπηρα παιδιά  σαπίζουν  σε  δομές κοινωνικής φροντίδας τύπου  ΚΕΠΕΠ Λεχαινών ή Σκαραμαγκά ;  


-----«Σύμφωνα» που φέρουν την υπογραφή τους  περί  τερματισμού  του κατάπτυστου καθεστώτος  να μένουν  μήνες απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στις  Δομές Ψυχικής Υγείας  να μην τηρούνται, να μένουν στα λόγια και τις υποσχέσεις  ;;


-----Οι  ελάχιστες  προνοιακές  δομές  δημιουργικης απασχόλησης  για  παιδιά  με νοητική υστέρηση, να κλείνουν  μία-μία λόγω   έλλειψης  οικονομικών πόρων ;


---- Κοινωνικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης αναπήρων    λειτουργούν πλημμελώς ή  λείπουν εντελώς   και χιλιάδες άνθρωποι με αναπηρία    να  εξωθούνται στο περιθώριο ;;


-----Με προϋπολογισμούς πείνας  να λειτουργούν τα διάσπαρτα ανά την Ελλάδα Κέντρα εκπαίδευσης κοινωνικής υποστήριξης και κατάρτισης ΑμεΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) και κατά δήλωση των  διοικήσειων τους , από τον Σεπτέμβριο και μετά "θυσιάζουν" χρόνια προσφερόμενες υπηρεσίες λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης;;

 

ΥΓ: Η σελίδα  αυτή φέρει  την μόνιμη εγγραφή  « Ο ΣΤΟΧΟΣ» που δεν είναι άλλος  από την  άρση όλων αυτών και άλλων  πραγματικών  κοινωνικών φαινομένων  εις βάρος των ΑμεΑ που εκτός από την αδικία  εμπεριέχουν  και  μια τραυματισμένη ,αιμορραγούσα  έννοια  Ηθικής κι Αξιοπρέπειας που  ή εξουσία έχει εκ των πραγμάτων αποποιηθεί. ...

Σ'αυτόν τον στόχο εμμένω και επιμένω, αυτές τις αιμορραγούσες Αξίες  σεμνύνομαι να  υπερασπίζομαι

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 130 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ...

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011Τη συμβολή των Περιφερειών στην ουσιαστική αποκέντρωση εφαρμογής της πολιτικής για τη στήριξη της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας ζήτησε την Παρασκευή η υπουργός Λούκα Κατσέλη, σε συνάντηση που είχε με τους περιφερειάρχες όλης της χώρας.

Οι περιφερειάρχες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του υπουργείου και αποδέχθηκαν να υπογράψουν Μνημόνιο Συνεργασίας, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται.....

1) Η υλοποίηση τοπικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων απασχόλησης ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ.

2) Η υποστήριξη των δράσεων κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

3) Η προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού της κάθε περιοχής για τη δημιουργία αναπτυξιακών πρωτοβουλιών κάθε Περιφέρειας, με συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε ότι οι Περιφέρειες θα στηρίξουν τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου, τις οποίες αποδέχονται με ανακούφιση, προκειμένου να ανασχεθεί η αύξηση της ανεργίας.

Οι περιφερειάρχες δεσμεύθηκαν να ευαισθητοποιήσουν και να κινητοποιήσουν τους φορείς της κάθε Περιφέρειας, για τη σύσταση αναπτυξιακών συμπράξεων.

Σύμφωνα με τον γγ Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του υπουργείου Εργασίας, Θεόδωρο Τσέκο, η Υπουργική Απόφαση, το Σχέδιο Εφαρμογής και οι διαδικασίες εκχώρησης χρημάτων στις Περιφέρειες θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου, έτσι ώστε οι προκηρύξεις από τις ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών να ξεκινήσουν τον Απρίλιο.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΩΓΟΥ : ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ


"ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ"

by Ελένη Κοφτερού on Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011 στις 9:11 μ.μ.

Πολλές φορές με έχει βασανίσει η σημασία αυτής της λέξης, η οποία παρεμπιπτόντως δε μ’ αρέσει καθόλου σαν λέξη,  και από τα λεξικά δεν παίρνω και ξεκάθαρες απαντήσεις.
Τι σημαίνει  άραγε αυτή η «αξιοπρέπεια»  που τόσο πολύ την άκουγα από μικρή και εξακολουθεί να φυτρώνει συνεχώς σαν το μανιτάρι σε  συζητήσεις,  κείμενα, διαλόγους, μέσα ενημέρωσης;
Που κάποιοι σαν φωτοστέφανο την προβάλλουν επιδεικτικά, ενώ άλλοι ντρέπονται γιατί δεν τους έκανε την τιμή να τους επισκεφτεί;
Που οι περισσότεροι,  την μπερδεύουν εσκεμμένα με την κοινωνικοποίηση, τη συμμόρφωση στα πρότυπα συμπεριφοράς, με την ευγένεια ή τον τρόπο ντυσίματος και συνδιαλλαγής με τους άλλους ανθρώπους, ενώ κάποιοι  την έχουν απλά μέσα τους χωρίς να την κάνουν σημαία;
Για τη μαμά μου  παραδείγματος χάρη, η αξιοπρέπεια είχε να κάνει με τον τρόπο που μας μεγάλωνε με το άγχος της να σπουδάσουμε, να γίνουμε «χρήσιμοι» άνθρωποι στην κοινωνία και προπαντός να μην κάνουμε ποτέ ρεζίλι τους γονείς μας.
Να μη δώσουμε αφορμή για να μας συζητάνε οι γείτονες και ο κόσμος..
Για τους δασκάλους που συνάντησα στη ζωή μου αυτή η έννοια ήταν συνυφασμένη κυρίως με την υπακοή. Οποιαδήποτε ελεύθερη σκέψη, ανησυχία, αντίδραση και κυρίως η έκφρασή τους,  ήταν αναξιοπρεπής, στα όρια της αλητείας.
Αργότερα όταν άρχισα να δουλεύω, ανακάλυψα πως διάφοροι προϊστάμενοι και «αφεντικά», είχαν διαφορετική ερμηνεία για την «αξιοπρέπεια».Δε μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό. Η  έκπληξή μου ήταν, όταν συνειδητοποίησα πως και πολλοί εργαζόμενοι, είχαν την ίδια άποψη.
Γι αυτούς «αξιοπρέπεια» ήταν να «κοιτάς τη δουλειά σου», να μην «φυτρώνεις εκεί που δε σε σπέρνουν» να μη διεκδικείς. Να είσαι ευχαριστημένος που έχεις δουλειά και  να μη σε νοιάζει για τους άλλους που δεν έχουν.
Για κάποιους «άντρες», αλλά και για αρκετές  γυναίκες, έπαιρνε εντελώς άλλη στροφή η λέξη, σε σεξιστικούς καθρέφτες παραμορφωνόταν και «αξιοπρεπείς» χαρακτηρίζονται μόνο οι γυναίκες που δεν είχαν  πολλούς ερωτικούς συντρόφους, που παντρεύτηκαν κι έκαναν παιδιά, ξεχρεώνοντας το χρέος τους στην κοινωνία κι ας μην έχει εξηγηθεί μετά από τόσους αιώνες από πού προήρθε αυτό το χρέος.(σαν το χρέος της Ελλάδας ένα πράγμα).
Καλά, γι αυτούς που μας κυβερνάνε και για τους κάθε είδους εξουσιομανείς και όσους τους σιγοντάρουν,  η λέξη και η έκφρασή της, έχει εξαφανιστεί από καιρό, από τις πράξεις τους κι ας «παίζει» συνεχώς στην κασέτα της ομιλούσας γλώσσας τους, οπότε δεν αξίζει ν’ ασχοληθούμε..

Και οργίζομαι και βρίζω και θέλω  να σβηστεί απ’ τα λεξικά. Σκέφτομαι  δεν υπάρχει αυτή η λέξη, όπως και η ανθρωπιά και η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα και πολλές άλλες που όχι απλά τις πιστέψαμε, αλλά θέλαμε να παλέψουμε γι αυτές.

Διαβάζω τη συνέντευξη μιας γυναίκας τόσο ξεχωριστής που της κάψανε το πρόσωπο
με το χειρότερο καυστικό υγρό κι αυτή συνεχίζει ν’ αγωνίζεται κι ας μην ασχολείται πια κανείς για την τιμωρία των ενόχων. Μια γυναίκα που δεν φοβήθηκε το φόβο και στο πρόσωπό της εξυψώνεται η λέξη και εδραιώνει τη θέση της στο λεξικό  η «αξιοπρέπεια».

Μετά συναντώ ένα κορίτσι, διαφορετικό, μια γυναίκα που κινδυνεύει να χάσει  τη δουλειά της, γιατί κόβεται η χρηματοδότηση για τη "Βοήθεια στο σπίτι"(στη Eurovision βέβαια συνεχίζει να παρέχεται, αλλά εκεί είναι θέμα prestige και κατ' επέκταση "αξιοπρέπειας"της χώρας μας στην Ευρώπη!!!)  που μεγαλώνει ένα παιδί μόνη της, κι αντί να γκρινιάζει, να βρίζει τη μοίρα της την κακιά, ξαπλωμένη στον καναπέ απέναντι απ’ την τηλεόραση, αυτή αγωνίζεται, βγαίνει στο δρόμο, παλεύει για τα δικαιώματά της.
Έχει τέτοια ψυχική δύναμη,  τόσο πάθος  για τη ζωή και για ένα καλύτερο μέλλον, που δεν απογοητεύεται, αλλά βοηθά άλλους, που δεν έχουν ούτε δουλειά, ούτε σπίτι.
 Και τότε αποκτά εικόνα η «αξιοπρέπεια» στη ζωή αυτής  της γυναίκας.

Και πριν από ένα μήνα περίπου  έρχονται 300 άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούν ν’ αποδείξουν την ΥΠΑΡΞΗ τους με το μόνο μέσο που έχουν την ΠΕΙΝΑ.τους. με το να διαλύουν το σώμα τους, προσπαθούν να φωνάξουν: «Είμαστε εδώ, κι ας κάνετε ότι δεν μας βλέπετε, κι ας θέλετε να εξαφανιστούμε μόλις τελειώσουμε τις δουλειές στο χωράφι, στο σπίτι σας, ή στο μαγαζί σας. Υπάρχουμε κι ας μας αγνοείτε επιδεικτικά όταν  κατά τύχη βρεθούμε στο δρόμο σας».
Και φωτίζεται επιτέλους η λέξη ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ και αποκτά την υπόστασή της, το λόγο ύπαρξης αυτών των 11 γραμμάτων το ένα δίπλα στο άλλο.
Και είναι τόσο ταιριαστή η ερμηνεία του λεξικού: συμπεριφορά που βασίζεται στον σεβασμό στον εαυτό μας και στους άλλους.

ΑΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ "ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ"

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

ΠΕΤΣΟΚΟΒΕΤΑΙ ΚΑΤΑ...65% ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»!

...ΕΝΩ, ΟΤΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ, ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΜΚΟ ΑΠΟ 01.01.2012!

Η ΚΕΔΚΕ ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΑΡΑΜΑΓΑΖΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ!
Ευθυγραμμίστηκε πλήρως η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ), με τη κυβερνητική γραμμή του πετσοκόμματος του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Στη χθεσινή (24.02) του συνεδρίαση, το ΔΣ της ΚΕΔΚΕ, αποφάσισε τη μείωση των δικαιούχων από 80 – 90.000 σε 30 – 35.000! Κριτήριο επιλογής των δικαιούχων, θα είναι η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ανέργου ή εργαζόμενου που απειλείται με ανεργία στην οικογένεια (Stage ή πρόγραμμα κατάρτισης κλπ). Η ΚΕΔΚΕ, απλά αρκέστηκε στο να διαμαρτυρηθεί ζητώντας την αύξηση των δικαιούχων στις 50.000...
Μάλιστα, το πρόγραμμα θα συνεχίσει, όπως πάντοτε άλλωστε, να λειτουργεί με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο για το 2011, ως μια μεταβατική παραχώρηση της Κομισιόν, με προοπτική την πλήρη διακοπή της χρηματοδότησης από 01.01.2012!
Η  Κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, εδώ και μήνες, οχυρώνεται επικοινωνιακά πίσω από τη διακοπή της χρηματοδότησης της ΕΕ, η οποία ήταν γνωστή ως λίαν πιθανό ενδεχόμενο, ήδη από την αρχή του προγράμματος! Η ουσία όμως είναι πως το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα € 2.000 ανά δικαιούχο, γεγονός που σημαίνει πως το  πρόγραμμα θα μπορούσε να συνεχιστεί, όπως μέχρι σήμερα, εξ ολοκλήρου με κρατικά κονδύλια με κόστος € 180 εκατομμύρια, όταν μόνο οι πρόσθετες περικοπές του Μνημονίου για το 2011 (0,75% επί του ΑΕΠ), υπερβαίνουν τα € 2 δις!
Μετά την ημερομηνία αυτή, το πρόγραμμα θα παραδοθεί σε ιδιωτικούς φορείς («κοινωνικές επιχειρήσεις») καθώς και σε ΜΚΟ, θέτοντας εν αμφιβόλω τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα όσοι το έχουν πραγματικά ανάγκη!

Οι 30.000 δικαιούχοι του προγράμματος, όπως άλλωστε και οι 90.000 μέχρι σήμερα, σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν επαρκή κάλυψη των αναγκών, καθώς υπολογίζεται πως 1.000.000 περίπου ηλικιωμένοι ζουν εντελώς μόνοι τους, ενώ το 27% του πληθυσμού ηλικίας άνω των 65 ετών (2.500.000), ζει κάτω από το όριο της φτώχειας!

"Πετσοκόβουν" και το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"


Έντονος προβληματισμός από τους Δημάρχους


Η συρρίκνωση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» απασχόλησε τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΚΕ. Όπως ανέφεραν οι συμμετέχοντες, το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλα σχεδόν τα αστικά κέντρα και τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας που εφαρμόστηκε, στο εξής θα αφορά περίπου 30-35.000 πολίτες, έναντι των 80-90.000 που αφορούσε το 2010. Σύμφωνα με όσα δηλώθηκαν από τους δημάρχους, στο εξής οι δικαιούχοι του προγράμματος εκτός του ότι θα πρέπει να είναι άνω των 65 ετών (κάτι που ίσχυε ωστόσο και μέχρι σήμερα) θα πρέπει επιπροσθέτως να έχουν τουλάχιστον έναν άνεργο μέσα στο σπίτι ή έναν εργαζόμενο που απειλείται με ανεργία (Stage ή πρόγραμμα κατάρτισης κλπ) και να έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ.
Οι δικαιούχοι του προγράμματος που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΓΑ, καθώς δεν δύνανται να εκδώσουν κάρτα ανεργίας, θα εγγράφονται στον ΟΑΕΔ.
Η δαπάνη της Πολιτείας θα ανέρχεται στις 2.000 ευρώ για τον κάθε πολίτη που μετέχει στο πρόγραμμα, ενώ η συνολική χρηματική ενίσχυση του προγράμματος θα φτάσει τα 60 εκατ. ευρώ.
Ένα από τα ζητήματα που έθεσαν οι δήμαρχοι ήταν και εκείνο της δυσκολίας πρόσληψης ακόμη και εποχικού προσωπικού, ενώ στο μικροσκόπιο της ΚΕΔΚΕ έχει τεθεί και το ζήτημα της αναγκαστικής εκτέλεσης χρηματικών ενταλμάτων, δηλαδή η δυνατότητα που δίνεται σε όσους μένουν απλήρωτοι από τους δήμους (εργαζόμενοι, εργολάβοι, φορείς κλπ) να μπορούν να προχωρούν σε δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των δήμων προκειμένου να λαμβάνουν όσα τους οφείλονται.

BEST NEWS 25/02/11

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ


Σιγοντάρει την κατάργηση του «Βοήθεια στο Σπίτι»
Με τις ευλογίες της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ) αναμένεται να προχωρήσει η κυβερνητική απόφαση για δραστική μείωση αρχικά των ηλικιωμένων που εξυπηρετούνται από το «Βοήθεια στο Σπίτι» και κατάργηση στη συνέχεια του προγράμματος. Στη χτεσινή συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) επανέλαβε τη συναίνεσή του στο σχέδιο του υπουργείου Εργασίας, με το οποίο παρατείνεται για ένα χρόνο η λειτουργία του «Βοήθεια στο Σπίτι», ενώ με την έναρξη του 2012 το πρόγραμμα θα αναλάβουν «κοινωνικές επιχειρήσεις», Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή ιδιώτες.
Ετσι, για το 2011 οι ηλικιωμένοι που εξυπηρετούνται μειώνονται δραστικά από 90.000 που είναι σήμερα σε περίπου 30.000 με 33.000. Αυτοί, δε, που μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του προγράμματος πρέπει να έχουν οπωσδήποτε κάποιο συγγενικό πρόσωπο που να είναι άνεργο ή να απειλείται από ανεργία. Στα άτομα αυτά θα δίνεται από τον ΟΑΕΔ ένα κουπόνι, ώστε να παρέχει υπηρεσίες στο συγγενή του. Στόχος, ο περιορισμός σε μεγάλο βαθμό εκείνων που θα εργάζονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και εκείνων που θα «απολαμβάνουν» τις κατ' οίκον υπηρεσίες. Γίνεται δε σαφές πως όσοι δεν έχουν συγγενείς ή δεν έχουν άνεργο στην οικογένεια, μένουν εκτός προγράμματος.
Το... διεκδικητικό υπόμνημα με τις προτάσεις της προς το υπουργείο Εργασίας, που ενέκρινε χτες το ΔΣ της η ΚΕΔΚΕ, ζητά ο αριθμός των ωφελούμενων να ανέβει στις 50.000. Κι αυτό όταν οι πραγματικές ανάγκες δείχνουν - όπως τόνισε ο Χρ. Τέγος, εκ μέρους της «Λαϊκής Συσπείρωσης» - ότι ο πληθυσμός των άνω των 65 ετών στη χώρα ανέρχεται σε 2.500.000. Οτι το 27% αυτών ζει κάτω από το όριο της φτώχεια και ότι πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν εντελώς μόνοι. Ο ίδιος επανέλαβε τη ριζική αντίθεση του συνδυασμού στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και στον αποσπασματικό χαρακτήρα τέτοιων προγραμμάτων. Οι υπηρεσίες που παρέχονται έχουν περιορισμένο χαρακτήρα, ενώ οι εργαζόμενοι δουλεύουν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου, χωρίς πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.
Αναφερόμενος στην τύχη του «Βοήθεια στο Σπίτι» και των εργαζομένων σε αυτό, ο Χρ. Τέγος υπογράμμισε: «Με τη λήξη της χρηματοδότησης, οι εργαζόμενοι του προγράμματος θα απολυθούν και οι εξυπηρετούμενοι ασθενείς θα μείνουν πάλι στον αέρα. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι το «Βοήθεια στο Σπίτι» να μετατραπεί σε «κοινωνική επιχείρηση». Κάποιοι δήμοι μπορεί να αποφασίσουν να εξασφαλίσουν να παρέχουν υπηρεσίες σε ανταποδοτική βάση, δίνοντας την υπηρεσία ως εργολαβία σε ΜΚΟ, «κοινωνική επιχείρηση ή ιδιώτη, κ.λπ.».

Ριζοσπάστης 25/02/11

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

ΚΕΔΚΕ ΔΣΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ                                                   Αθήνα 22/02/2011
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
                                                                               
                                                                                                    Υπόψη:
                                                                                          Συντακτών Τ.Α.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεδριάζει μεθαύριο Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011, στις 11 το πρωί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ, στα γραφεία της Ένωσης (Γενναδίου 8 & Ακαδημίας 65, 3ος όροφος).
Μεταξύ  των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
ü     Ενημέρωση του Δ.Σ. από τον πρόεδρο Ν. Κακλαμάνη για τα τρέχοντα ζητήματα.
ü     Ενημέρωση του Δ.Σ. από τον πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, Απασχόλησης και Αλληλεγγύης Σ. Δανιηλίδη για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
ü     Κανονισμοί λειτουργίας Οργάνων Δήμων
Εισηγητές:       Γ. Μαστοράκος, πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών
                        Λ. Κυρίζογλου, αντιπρόεδρος Επιτροπής Θεσμών
Ν. Αλεξίου, δικηγόρος ΚΕΔΚΕ
Δ. Κουτσούρη, σύμβουλος ΚΕΔΚΕ
ü     Μετατάξεις υπαλλήλων των υπηρεσιών Πρόνοιας και Πολεοδομίας των Νομαρχιών στους Δήμους
ü     Ανταποκριτές ΟΓΑ-ΕΛΓΑ
ü     Επίδοση κλητήριων θεσπισμάτων
ü     Αναγκαστική εκτέλεση κατά Δήμων
Εισηγητές:       Γ. Μαστοράκος, πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών
                        Λ. Κυρίζογλου, αντιπρόεδρος Επιτροπής Θεσμών
Π. Ζυγούρης, νομικός σύμβουλος ΚΕΔΚΕ
ü     Κατανομή ΣΑΤΑ έτους 2011
Εισηγητές: Γ. Μουράτογλου, πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών
                   Ρ. Γκέκας, σύμβουλος ΚΕΔΚΕ
ü     Ακρόαση της ΚΕΔΚΕ σε ζητήματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής
Εισηγητές: Γ. Κοτρωνιάς, πρόεδρος Επιτροπής Αειφόρου
                   Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
                   Τ. Λαγουδάκη, ειδική συνεργάτης ΚΕΔΚΕ
ü     Πρόταση Προγραμματικής Συμφωνίας ΚΕΔΚΕ-ΚΑΠΕ για την προώθηση της βιώσιμης ενέργειας στου δήμους της χώρας
Εισηγητής: Γ. Κοτρωνιάς, πρόεδρος Επιτροπής Αειφόρου
                                        Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ