!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ


Ζούμε σε χαλεπούς καιρούς. Η οικονομική κρίση ήρθε να προστεθεί και να γίνει το επιστέγασμα στις αλλοτριωτικές συνθήκες που ήδη υπάρχουν στη σύγχρονη διαβίωση. Η κοινωνική απομόνωση, η μοναξιά, η κατάθλιψη που πολλές φορές οδηγεί ακόμα και στην αυτοκτονία καταδεικνύουν ότι κάποιες κοινωνικές ομάδες είναι περισσότερο ευάλωτες από άλλες. Τέτοιες ομάδες αποτελούν ως επί το πλείστον οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με ειδικές δυνατότητες και βέβαια όλες οι ομάδες που η κοινωνία τους έχει αποκλείσει κατά κάποιο τρόπο. Η παρέμβαση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται με την ύπαρξη κοινωνικών δομών που εξισορροπούν σε μεγάλο βαθμό κοινωνικές αδυναμίες. Η υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων  όπως το Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ- μεα  αποτελούν όαση για αυτές τις ομάδες. Το Βοήθεια στο Σπίτι καλύπτει τη φροντίδα των ηλικιωμένων στο σπίτι. Ειδικοί επιστήμονες και καταρτισμένο προσωπικό καλύπτει ανάγκες των ωφελουμένων σε τρία επίπεδα :α) ατομική – κοινωνική στήριξη, συμβουλευτική, επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και προνοιακών ζητημάτων β) πρωτοβάθμια νοσηλευτική φροντίδα, συνταγογράφηση, συνοδεία σε ιατρεία και άλλους φορείς υγείας γ) οικιακή καθαριότητα, διεκπεραίωση υποθέσεων προς υπηρεσίες.
Τα ΚΗΦΗ είναι σύγχρονες ανοικτές δομές ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας αδυνατώντας να ανταποκριθεί στην ευθύνη που έχει αναλάβει. Τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων δίνουν τη δυνατότητα στα ηλικιωμένα άτομα να φύγουν από το σπίτι τους και να περάσουν κάποιες ώρες δημιουργικές αναπτύσσοντας τις λειτουργικές και κοινωνικές  τους δεξιότητες. Επίσης στα κέντρα αυτά προσφέρεται: νοσηλευτική φροντίδα, ατομική υγιεινή, σίτιση. Δημιουργικές δραστηριότητες περιμένουν τα μέλη του ΚΗΦΗ όπως ζωγραφική ,χορός, επιτραπέζια παιχνίδια, χειροτεχνίες. Η αίσθηση της μοναξιάς και της απομόνωσης μετριάζεται αισθητά, εφόσον στους καλαίσθητους χώρους τους το πνεύμα της ομαδικότητας είναι αυτό που κυριαρχεί.
Τα ΚΔΑΠ – μεα  είναι κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Παρέχουν υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας, υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης ψυχαγωγίας και άθλησης καθώς και ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων. Επίσης στα πλαίσια των υπηρεσιών τους παρέχεται ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς εξειδικευμένων υπηρεσιών. Απευθύνονται σε παιδιά με αναπηρία καθώς και σε εφήβους, νέους με νοητική στέρηση και κινητική αναπηρία.
Βασικός σκοπός των παραπάνω προγραμμάτων είναι να παραμείνουν τόσο τα ηλικιωμένα άτομα όσο και τα άτομα με ειδικές δυνατότητες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και ταυτόχρονα να αποδεσμευθεί παραγωγική δύναμη, δηλαδή τα ενεργά μέλη της οικογένειας να μπορούν να εργαστούν. Είναι υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους και αυτός είναι και ο λόγος που εκτός από τη σπουδαιότητά τους ως κοινωνικό λειτούργημα δίνουν ουσιαστική ανάσα ζωής σε ευπαθείς ομάδες. Ο δείκτης πολιτισμού μιας κοινωνίας διαφαίνεται από την ύπαρξη τέτοιων κοινωνικών προγραμμάτων όπως επίσης και από την ποιότητα ζωής των ευπαθών ομάδων. Η παροχή υπηρεσιών προνοιακού χαρακτήρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις αδυναμίες της ανθρώπινης φύσης . Όσο υπάρχουν άνθρωποι επιβάλλεται η ύπαρξη τέτοιου τύπου κοινωνικών δομών και όσο υφίσταται κρίση κρίνεται αναγκαία όχι μόνο η καθιέρωση- θεσμοθέτηση των υπάρχουσων δομών αλλά και η επέκταση τους.


ΧΑΡΜΠΕΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ, εργαζόμενη σε Βοήθεια στο Σπίτι.


Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012

Εγκύκλιος : 44 - «Οδηγίες για την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση των δομών που εποπτεύονται από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις επιχειρήσεις αυτών και προσφέρουν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» έως τις 30.6.2012».

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α. Π.: 29905
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & Δ.Ο.
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο.Τ.Α.
5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α.

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
ΠΡΟΣ:
Δήμους της Χώρας
Γραφείο κ.κ. Δημάρχων
10183, Αθήνα ΚΟΙΝ.:
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του
Κράτους, Έδρες τους
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Ειρήνη Παναγιωτίδου
Φώτης Κουτσιανάς
213 1364 739
213 1364 828
2. Κ.Ε.Δ.Ε.
3. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
FAX: 213 1364 713

Εγκύκλιος : 44«Οδηγίες για την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση των δομών που
εποπτεύονται από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
και τις επιχειρήσεις αυτών και προσφέρουν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι» έως τις 30.6.2012».
ΣΧΕΤ: Το αρίθμ. οικ. 505/3.1.2012 έγγραφό μας.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου
(268 Α΄), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (31 Α΄), προβλέφθηκε ότι το
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» συνεχίζεται έως τις 30.6.2012. Η παράταση αυτή
θεσμοθετήθηκε με στόχο τη διατήρηση των υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας στους
ωφελούμενους πολίτες που εξυπηρετήθηκαν από δομές εποπτευόμενες από Ο.Τ.Α. κατά το
πρώτο εξάμηνο του έτους 2012.
Η προαναφερθείσα παράταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» αφορά τους φορείς
της αυτοδιοίκησης, ήτοι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις
κοινωφελείς επιχειρήσεις αυτών που λειτούργησαν ως «Μονάδες Βοήθεια στο Σπίτι» και
«Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» (δομές).
Από τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται ότι για τη χρηματοδότηση του παρατεινόμενου
προγράμματος ή άλλων πρωτοβουλιών για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας
μπορούν να διατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, από τους πόρους του άρθρου
259 του ν.3852/2010 (87 Α΄), μέχρι τριάντα πέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος κατά το χρόνο παράτασής του, έχει υπογραφεί
προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., η οποία αναλαμβάνει την υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών
σχετικά με τη συλλογή και αξιολόγηση των επιχειρησιακών στοιχείων των δομών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και την παρακολούθηση
της υλοποίησής του κατά την περίοδο της παράτασής του.
Η ομαλή εκτέλεση του προγράμματος θα εξεταστεί και θα αξιολογηθεί από την επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης στην οποία συμμετέχει ένας εκπρόσωπος της
Κ.Ε.Δ.Ε ως πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και ένας εκπρόσωπος της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Βασική αρμοδιότητα της επιτροπής αυτής είναι η διαμόρφωση πινάκων
πληρωμών προς τις δομές που εκτελούν το πρόγραμμα μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.,
βάσει των οποίων πραγματοποιείται η απαραίτητη μεταφορά των προβλεπόμενων πόρων για την
αποπληρωμή των υπηρεσιών του προγράμματος.
Με την παρούσα δίνονται διευκρινίσεις προς τους φορείς, υπό την εποπτεία των οποίων
λειτουργούν οι ανωτέρω δομές, για την ομαλή συνέχιση του προγράμματος κατά την περίοδο
παράτασής του και για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν, ώστε να χρηματοδοτηθούν
από τους προβλεπόμενους πόρους για την παροχή των υπηρεσιών αυτών.
Α) Εξυπηρετούμενοι προγράμματος
Η παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον αφορά σε ηλικιωμένα άτομα και σε μη
ηλικιωμένα άτομα ΑΜΕΑ που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας. Κατά την περίοδο παράτασης οι
δομές οφείλουν να εξυπηρετούν, εκτός των εξυπηρετουμένων της συγχρηματοδοτούμενης
φάσης του προγράμματος κατά το 2011, τους ηλικιωμένους και τα ΑΜΕΑ που εξυπηρετούσαν
με κάλυψη της δαπάνης από εθνικούς πόρους.

Β) Υπηρεσίες, έλεγχος και παρακολούθηση του προγράμματος
Για κάθε εξυπηρετούμενο οι δομές οφείλουν να προβαίνουν σε εκτίμηση των αναγκών του
και σχεδιασμό των παρεχομένων υπηρεσιών που θα του παρέχονται ανάλογα με τις ανάγκες του,
σύμφωνα με τον Πίνακα 1 – «Πίνακας υποχρεωτικά παρεχόμενων υπηρεσιών ανά ειδικότητα»
(«Καθηκοντολόγιο»), που ίσχυε στη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος κατά τη
συγχρηματοδοτούμενη φάση του το 2011. Δηλαδή το σχέδιο των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά
ωφελούμενο βασίζεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το «Καθηκοντολόγιο», στο οποίο
εξειδικεύονται οι υπηρεσίες προς τους εξυπηρετούμενους, ανά κατηγορία ειδικότητας των
εργαζομένων των δομών. Αντίγραφο της εκτίμησης αναγκών, υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο
της μονάδας και τον εργαζόμενο ο οποίος τη διενήργησε, τηρείται στο αρχείο της μονάδας στο
φάκελο του εξυπηρετούμενου.
Γ) Χρηματοδότηση – Επιλέξιμες δαπάνες – Δικαιολογητικά δαπανών
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν ως επιλέξιμες δαπάνες οι
εξής: δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, καθώς και το λειτουργικό κόστος, που δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 2,5% ή το 5% του συνολικού κόστους, στην περίπτωση που η δομή
χρησιμοποιεί οχήματα για την παροχή των υπηρεσιών της, υπό την προϋπόθεση της παροχής
σχετικής βεβαίωσης συντήρησης – καλής λειτουργίας του αυτοκινήτου και διάθεσης του για τις
ανάγκες του προγράμματος και τεκμηρίωση των δαπανών.
Για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές, κάθε φορέας οφείλει
να συμπληρώνει και να υποβάλλει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.:
 Το Έντυπο1- «Αίτηση- Δήλωση Φορέα», όπου αναγράφονται τα στοιχεία του φορέα και
των (συγχωνευμένων ή μη) δομών του, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τους υπεύθυνους
επικοινωνίας για την άμεση επικοινωνία με τις δομές και τους φορείς.
 Το Έντυπο 2 – «Προϋπολογισμός Κόστους Εργαζομένων», όπου αναφέρονται αναλυτικά
στοιχεία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης εργασίας με το φορέα
απασχόλησής τους. Στο έντυπο αυτό θα αποτυπώνεται ο προϋπολογισμός του εξαμηνιαίου
κόστους λειτουργίας (α΄ εξαμήνου 2012) για μισθοδοσίες του προσωπικού που ήδη διέθεταν
το 2011 και υπηρετεί στο τρέχον εξάμηνο μετά την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας
βάσει των διατάξεων της ως άνω πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Από το ύψος του ως
άνω κόστους μισθοδοσίας αφαιρείται το κόστος μισθοδοσίας προσωπικού μόνιμου ή
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που πιθανώς απασχολείται στη δομή.
 Το Έντυπο 3 – «Οικονομικά Στοιχεία Δομών», που αφορά το κόστος προσωπικού ανά
ειδικότητα και το διοικητικό κόστος λειτουργίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2,5% ή
του 5% (σε περίπτωση που η δομή χρησιμοποιεί οχήματα για την παροχή των υπηρεσιών
της) του συνολικού κόστους.
 Το Έντυπο 4- «Έντυπο Παρακολούθησης Παρεχόμενων Υπηρεσιών», το οποίο
συμπληρώνεται από την κάθε δομή, για τον κάθε εξυπηρετούμενο (με αλφαβητική σειρά)
και υπογράφεται από τον υπεύθυνο μονάδας. Στο έντυπο αυτό καταγράφονται τα στοιχεία
των εξυπηρετουμένων, συμπεριλαμβανομένου και του ασφαλιστικού τους φορέα, καθώς και
στοιχεία σχετικά με τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί.
Σχέδια των Εντύπων 1, 2, 3 και 4 θα αναρτηθούν στις 31/7/2012 στην ιστοσελίδα της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr). Οι φορείς οφείλουν να τα αποστείλουν συμπληρωμένα στην
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εντός είκοσι πέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής
τους. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. μπορεί, αυτεπάγγελτα ή μετά από εντολή της επιτροπής παρακολούθησης,
να ζητήσει διευκρινήσεις και πρόσθετα στοιχεία εφόσον προκύψουν από τον έλεγχο των
παραπάνω εντύπων.
Γ1. Κατανομή ποσού
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα συντάξει και θα υποβάλλει προς έγκριση στην επιτροπή
παρακολούθησης του προγράμματος σχετικό πίνακα πληρωμών με το ποσό του κόστους
λειτουργίας της κάθε δομής. Η σύνταξη του εν λόγω πίνακα θα πραγματοποιηθεί με βάση τα
στοιχεία των φορέων που θα αποτυπωθούν στα ανωτέρω Έντυπα 1, 2 και 3 σε συνδυασμό με το
Έντυπο 4.
Γ2. Εκταμίευση ποσού
Η εκταμίευση θα γίνει σε τρεις ισόποσες δόσεις.
· Συγκεκριμένα η Ε.Ε.Τ.Α. Α.Ε. θα καταβάλλει την πληρωμή της α΄ δόσης με την έκδοση
του ανωτέρω πίνακα ανά δομή.
· Εν συνεχεία για την πληρωμή της β΄ δόσης, κάθε φορέας οφείλει να προσκομίσει
«Βεβαίωση Πληρωμής Μισθοδοσίας», πρότυπο της οποίας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., του πρώτου τριμήνου με το αντίστοιχο παραστατικό, υπογεγραμμένο
από τον προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών και τους υπεύθυνους των δομών, καθώς
και αντίγραφα των παραστατικών που αποδεικνύουν τις υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες για
την υλοποίηση του προγράμματος.
· Για την εξόφληση, κάθε φορέας οφείλει να συνυποβάλλει «Βεβαίωση Πληρωμής
Μισθοδοσίας» του δεύτερου τριμήνου, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο των
Οικονομικών Υπηρεσιών και τους υπεύθυνους των δομών, με το αντίστοιχο παραστατικό,
αντίγραφα των παραστατικών που αποδεικνύουν τις υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες για την
υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του
φορέα. Επιπλέον, οι φορείς οφείλουν να συνυποβάλλουν και το «Έντυπο Στατιστικών
Στοιχείων» των δομών, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Για την επιβεβαίωση των παραπάνω στοιχείων, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δύναται δειγματοληπτικά,
να ζητά τις καταστάσεις μισθοδοσίας προσωπικού.
Για οποιοδήποτε ερώτημα που αφορά στη λειτουργία του προγράμματος οι φορείς
μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. www.eetaa.gr ή να επικοινωνούν
με τους χειριστές του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. εγγράφως ή τηλεφωνικώς 213.13.20.600.
Η παρούσα εγκύκλιος θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών
www . ypes . gr .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
6. Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Δ.Ο. (εις διπλούν)
7. Δ/νση Οικονομικών Ο.Τ.Α.
8. Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Ο.Τ.Α.

"Βοήθεια στο Σπίτι": Σημαντική δομή για ηλικιωμένους και ΑμεΑΜια σημαντική δομή λειτουργεί στο δήμο Ρεθύμνου, το «Βοήθεια στο Σπίτι οικισμών», το οποίο παρέχει υπηρεσίες κατ’ οικόν φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία στις εξής περιοχές του Δήμου Ρεθύμνου: Χρωμοναστήρι, Αγ. Ειρήνη, Ρουσσοσπίτι, Καπεδιανά, Μικρά Ανώγεια, Γάλλου, Όρος, Γουλεδιανά, Αμπελάκι, Σωματάς, Καρέ, Αρμένους, Γενί, Σελί, Μύρθιος, Πρασσές, Ξηρό Χωριό, Τσεσμές, Μαρουλάς, Πλατανιάς, Αρμένους, Αγ. Γεώργιος,  Κούμοι, Κάστελλο, Φωτεινού.
Επί πολλά χρόνια οι περιοχές αυτές δεν εξυπηρετούνταν από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», μέχρι που ο δήμος και η ΚΕΔΗΡ αποφάσισαν να οργανώσουν τη νέα αυτή δομή η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούλιο του 2010. Το έτος 2011, αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο χρόνο λειτουργίας της δομής. Το γεγονός αυτό  παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής κάποιων στοιχείων  για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενός έτους της δομής.
Στο παραπάνω γράφημα παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων από τη δομή ανά μήνα. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τους πρώτους έξι μήνες τα στοιχεία αυτά δεν ανταποκρίνονται ακριβώς στην πραγματικότητα, εφόσον για τους πρώτους έξι μήνες εξυπηρετούνταν, κατά προσέγγιση, 25 επιπλέον άτομα, που όμως δεν υπάρχουν στα αρχεία, εφόσον λόγω της ένταξης του προγράμματος στην ΕΕΤΑΑ, η λίστα των εξυπηρετούμενων τροποποιήθηκε. Από το Μάιο και μετά, παρουσιάζεται ουσιαστικά ο πραγματικός αριθμός των εξυπηρετουμένων, εφόσον ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ένταξης στο νέο πρόγραμμα. Επίσης η αύξηση των εξυπηρετουμένων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αναδεικνύει την ανάγκη των ατόμων να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Παρόλο που δεν υπήρχε η υποχρέωση να ενταχθούν εφόσον η τυπική διαδικασία είχε λήξει, λόγω της σοβαρότητας των περιστατικών αποφασίστηκε να ενταχθούν επιπλέον άτομα και να εξυπηρετούνται βάσει των αναγκών τους. Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ανά ειδικότητα παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα.
Ενώ στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζεται το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Από το μηνιαίο μέσο όρο παρατηρούμε την υπεροχή της νοσηλευτικής φροντίδας, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημαντικότητα των συγκεκριμένων υπηρεσιών που αποτελούν και παροχή αναγκαία για την ομάδα στόχο του προγράμματος. Ενώ αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι παρόλο που η δομή έχει μια οικογενειακή βοηθό, πραγματοποιεί 50 οικιακές καθαριότητες το μήνα.
Στα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζονται οι κυριότερες υπηρεσίες που παρέχονται ανά ειδικότητα.
Έτσι στο γράφημα 4, αναδεικνύεται σαφέστατα ότι μεγάλος φόρτος εργασίας του κοινωνικού λειτουργού είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και η επίλυση προβλημάτων που αφορούν την υπηρεσία, και σχετίζονται με την επίλυση θεμάτων του δρομολογίου, την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και των αναγκών των εξυπηρετούμενων και τη διευθέτηση κάθε είδους προβλήματος που ανακύπτει. Εν συνεχεία, προκύπτει αυξημένη ανάγκη των εξυπηρετούμενων για ατομική στήριξη σε διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν και αφορούν την αντιμετώπιση δυσχερειών που αντιμετωπίζουν στην κάλυψη βασικών αναγκών.
Όπως είναι φυσικό η κυριότερη υπηρεσία που παρέχεται από τις νοσηλεύτριες είναι η νοσηλευτική φροντίδα, η οποία εμπεριέχει εκτός από τη 15/νθήμερη ή εβδομαδιαία παρακολούθηση των ζωτικών σημείων των εξυπηρετούμενων, τις αιμοληψίες, την αλλαγή καθετήρα, την ενεσοθεραπεία, εκτίμηση κλινικής εικόνας και περιποίηση κατακλίσεων. Ενώ η δεύτερη παρεχόμενη υπηρεσία είναι ατομική φροντίδα και τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής των εξυπηρετούμενων.
Επίσης, η υποστήριξη των εξυπηρετούμενων, άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, έχουν αυξημένες ανάγκες όσον αφορά την καθαριότητα της οικίας τους. Γεγονός που αναδεικνύεται από το υψηλό ποσοστό εμφάνισης της υπηρεσίας της οικιακής καθαριότητας, παρά την ύπαρξη ενός οικογενειακού βοηθού. Η συμμετοχή της οικογενειακού βοηθού στη ατομική φροντίδα των εξυπηρετούμενων είναι καθοριστική όπως αναδεικνύεται από το παρόν γράφημα.

Κλείνοντας, με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του οδηγού  εκτός από τη βασικότερη που είναι η μετακίνηση του προσωπικού, συμμετέχει και στην ατομική φροντίδα εξυπηρετουμένων με αυξημένες κινητικές δυσκολίες και αδυναμία. Η απουσία του οδηγού θα καθυστερούσε τόσο την παροχή όλων των παραπάνω υπηρεσιών, όπως και θα ήταν αδύνατο η παροχή της ατομικής φροντίδας στους ανθρώπους αυτούς, εφόσον δεν υπάρχουν τα τεχνικά εξαρτήματα (γερανάκι κ.λ.π.) που θα καθιστούσαν εφικτή τη μετακίνηση τους και την εξυπηρέτησή τους.
Συμπερασματικά, η παρούσα έκθεση αναδεικνύει τις ανάγκες που εμφανίζονται στη περιφέρεια του Δήμου. Ενώ πρέπει να επισημανθεί ότι παρά το σύντομο χρονικό διάστημα της λειτουργίας της δομής, έχουν εξυπηρετηθεί και καλυφθεί βασικές ανάγκες των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, που έχουν δυσχέρεια στη προσβασιμότητα των υπηρεσιών και τη φροντίδα τους. Οι ανάγκες είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αυξηθούν, εφόσον με το πέρασμα του χρόνου και οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι θα εμπιστευτούν τη μονάδα και το προσωπικό της.  

Από ΡΕΘΥΜΝΟ GOODnet.gr

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

ΒΟΥΛΗ - 26/7/2012 ΓΙΑ ΒΣΣΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Η΄
Πέμπτη 26 Ιουλίου 2012
Αθήνα, σήμερα στις 26 Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.36΄ συνήλθε στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε Ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΚΟΥ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………..Εισερχόμαστε τώρα στη με αριθμό 25/23-7-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών, σχετικά με την παράταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για δυο λεπτά, προκειμένου να αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
 Είναι γνωστή η προσφορά του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στους αδύναμους και ασθενέστερους ανθρώπους, σε εκείνους που δεν έχουν τη δυνατότητα να αυτοεξυπηρετηθούν. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που έχει πάρει τη σφραγίδα της έγκρισης της κοινωνίας.
Ιδιαίτερα την περίοδο που διανύουμε, όπου πλήττονται περισσότερο τα αδύναμα οικονομικά στρώματα, αλλά και οι άνθρωποι που έχουν τα χαρακτηριστικά της σωματικής αδυναμίας θα πρέπει να ενισχυθεί αυτή η δομή και να ενισχυθούν συνολικά οι δομές της κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης.
Με αυτήν την έννοια, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» όπως λειτούργησε μέχρι πρόσφατα είχε αυτή τη μεγάλη προσφορά. Μετά από άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχιστεί η χρηματοδότηση υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο, όπου ουσιαστικά το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους. Έχει ψηφιστεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να λειτουργήσει το πρόγραμμα με νέο τρόπο με αυτοχρηματοδότηση από τους ασφαλιστικούς φορείς και από το Λογαριασμό Αλληλεγγύης των Γενεών.
Αυτό το οποίο ερωτάω είναι: Η παράταση που έχει δοθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου είναι αρκετή, ούτως ώστε να υπάρχει μια καλά οργανωμένη μετάβαση στο νέο σύστημα; Οι εργαζόμενοι στις σημερινές δομές θα συνεχίσουν να εργάζονται και στις επόμενες; Βέβαια, το μεγάλο θέμα, είναι εκείνο της πληρωμής των δεδουλευμένων, γιατί για πολλούς μήνες είναι απλήρωτοι οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Με τη δημοσιοποίηση, όμως, που έκανα στο Νομό μου απευθύνθηκαν σε εμένα και οι εργαζόμενοι στα ΚΗΦΗ, οι οποίοι και αυτοί είναι απλήρωτοι, αφού από το 2011 μέχρι σήμερα, όπου έχουν περάσει περίπου δέκα οχτώ μήνες, οι φορείς υλοποίησης έχουν λάβει μόνο το 30% της χρηματοδότησης, ποσό που δεν αρκεί για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος):  Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Στην ερώτηση του συναδέλφου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
 Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτηση που μου απευθύνετε. Αν μπορούσα να απαντήσω με δυο λέξεις σε όλα όσα ρωτάτε, θα σας έλεγα «Ναι» και «Ναι». Ο θεσμός πρέπει να ενισχυθεί, να συνεχιστεί και να βελτιωθεί.
 Η κοινωνική χρησιμότητα του προγράμματος είναι διαπιστωμένη. Δεν είναι μόνο ότι καλύπτει μια βασική ανάγκη μιας ευπαθούς ομάδας, όπως τους ηλικιωμένους, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες και να μπορούν να εξασφαλίσουν την κάλυψη των βασικών αναγκών τους ως προς την αξιοπρεπή διαβίωση, αλλά έχει και μια ακόμη πρόσθετη και μεγάλη χρησιμότητα: Βοηθάει στην πράξη την κάλυψη, την απάλειψη του χάσματος των γενεών. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, είναι πολύ εύλογο ότι ο κύριος φορέας χρηματοδότησής του προγράμματος είναι το ΑΚΑΓΕ, το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών.
Από εκεί και πέρα, όμως, οι συγκεκριμένες απαντήσεις στα επί μέρους θέματα που ρωτάτε έχουν να κάνουν με την έγκαιρη και γρηγορότερη τακτοποίηση κάποιων εκκρεμοτήτων που υπάρχουν και έχουν να κάνουν, βέβαια, με τεχνικά ζητήματα λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης που άλλωστε τα γνωρίζετε πολύ καλά.
ΡΕ
(1AS)
Ειδικότερα, ξέρετε ότι η παράταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» εξασφαλίζεται με τη θεσμοθέτηση του νέου θεσμού της κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων. Έχει ψηφισθεί ο σχετικός νόμος, ο ν. 4052/2012, έχει προσδιορισθεί ο σκοπός του προγράμματος και η έναρξη ισχύος του από την 1η  Οκτωβρίου 2012.
Έγιναν οι σχετικές διοικητικές ενέργειες και κυρίως η σύσταση στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Διεύθυνσης Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων. Προσδιορίστηκαν οι ωφελούμενοι δικαιούχοι του προγράμματος. Δημιουργήθηκε –είναι πολύ βασικό αυτό- το μητρώο παρόχων, που προσδιορίζει τους φορείς εκείνους που θα παρέχουν τελικά αυτές τις υπηρεσίες και βέβαια καθορίστηκαν και οι πόροι χρηματοδότησης του προγράμματος, όπως περιγράψατε, αφενός μεταφερόμενοι από το ΑΚΑΓΕ  και αφετέρου με θεσμοθετούμενη ειδική εισφορά επί των συνολικών εσόδων από εισφορές κυρίως για υγειονομική περίθαλψη των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Έχουν ήδη εκδοθεί ή προωθείται άμεσα η υπογραφή συγκεκριμένων διοικητικών πράξεων από τις δημόσιες υπηρεσίες για την έναρξη του προγράμματος την 1/10/2012, αλλά και για την έγκριση της συγχρηματοδότησης, συνολικού ύψους περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ, που καλύπτει και το 2011.
Ποιες είναι οι εκκρεμότητες; Εδώ είναι και το βασικό, με το οποίο θα κλείσω την πρωτολογία μου. Είναι πρώτον, ο κανονισμός οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας του ΑΚΑΓΕ που είναι στο Υπουργείο Οικονομικών για υπογραφή και δεύτερον, η έκδοση της ΚΥΑ για την απόδοση ειδικής εισφοράς από 1.5.2012 επί των συνολικών ετησίων εσόδων από εισφορές φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Από το Υπουργείο Εργασίας έχει υπογραφεί η ΚΥΑ σχετικά με τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής ύψους χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο κ.λπ., που θα «τρέξουν» στην ουσία αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε και μια σχετική καθυστέρηση, όπως και να το κάνουμε, που προκλήθηκε από τις αλλεπάλληλες εκλογές που είχε η χώρα. Τα ξέρουμε όλοι αυτά.
(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ξέρετε ότι ως προς το Υπουργείο Εσωτερικών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αθανάσιος Νάκος): Υπάρχει και δευτερολογία, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ολοκληρώνω την πρότασή μου, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ.
Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, η οποία είναι απαραίτητο να γίνει για να εκπονηθεί αυτό το πρόγραμμα, έπρεπε να είχε ήδη ολοκληρωθεί από τον Απρίλιο του 2012, πλην όμως υπογράφηκε εντελώς προσφάτως, στις 16 Ιουλίου -κατά τον τρέχοντα μήνα δηλαδή- του 2012. Εκτιμούμε ότι θα καλυφθούν αυτές οι καθυστερήσεις. Είναι θέμα ταχύτητας, ρυθμών, εάν θέλετε, της δημόσιας διοίκησης και πολύ σύντομα αυτό το πρόγραμμα, του οποίου αναγνωρίζουμε τη χρησιμότητα και την κοινωνική ωφελιμότητα, θα «τρέξει» με τους ρυθμούς που «έτρεχε» και στο παρελθόν, έχοντας όμως εξασφαλίσει πλέον και την οικονομική του αυτονομία και βιωσιμότητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχηθώ επιτυχία στο έργο σας, γιατί αυτή η επιτυχία θα είναι προς όφελος όλων αυτών που περιμένουν τη στήριξη του Υπουργείου.
Ως προς το θέμα των εκκρεμοτήτων, θα ήθελα να συγκεκριμενοποιήσουμε ότι υπάρχει στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα, εκκρεμότητα πληρωμής των εργαζομένων. Αυτά τα οποία προβλέπεται ότι θα καταβληθούν στους φορείς υλοποίησης δεν έχουν δοθεί, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να είναι απλήρωτοι σε πολλές περιπτώσεις μέχρι εννέα και δέκα μήνες.
Εκτός από το «Βοήθεια στο Σπίτι», παραμένουν απλήρωτοι και στο ΚΗΦΗ. Δεν το είχα συμπεριλάβει στην ερώτηση, γιατί προέκυψε μετά. Το ΚΗΦΗ είναι στο ΕΣΠΑ. Έχει καταβληθεί μόνο το 30% των δικαιούμενων χρημάτων και αυτό δεν αρκεί, με αποτέλεσμα να είναι απλήρωτοι. Αυτά τα δύο θέματα θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τα δούμε και αφορούν τη λειτουργία μέχρι τώρα.
Σε σχέση με το νέο πρόγραμμα, η εκτίμησή μου είναι ότι μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2012 δεν θα έχετε προλάβει να οργανώσετε την ομαλή μετάβαση. Και αυτό γιατί; Προχθές υπογράφηκε, όπως είπατε, η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά τους παρόχους, δηλαδή το ποιοι θα είναι οι πάροχοι. Μέσα στους παρόχους υπάρχουν και εν δυνάμει συνεργατικές ομάδες, υπάρχουν και νέοι δήμοι που πιθανόν να κληθούν να δώσουν προσφορά για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Άρα, το διάστημα αυτό δεν βλέπω να αρκεί.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα παρακαλούσα να εκδοθεί η απόφαση που αφορά τη μεταφορά των χρημάτων από τους ασφαλιστικούς φορείς στον φορέα υλοποίησης που είναι το ΙΚΑ –αυτοί οι πόροι παρακρατούνται, όπως είπατε, από τον Απρίλιο τουλάχιστον και μετά- και βέβαια η υπουργική απόφαση για τη μεταφορά των 35 εκατομμύριων από το δημόσιο κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών στο φορέα αυτό προκειμένου να έχει τη χρηματοδότηση.
Εγώ εκτιμώ ότι θα χρειαστεί παράταση της σημερινής δομής με χρηματοδότηση πιθανότατα από τους πόρους στους οποίους αναφερθήκατε και εσείς, σε κάθε περίπτωση, όμως, χρειάζεται άμεση ενέργεια προκειμένου να μην υπάρχουν κενά στην παροχή υπηρεσιών, στην παροχή στήριξης στους αδύναμους, στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
Τέλος, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι των σημερινών προγραμμάτων των δήμων θα συνεχίσουν να εργάζονται και με το νέο πρόγραμμα. Και για να γίνει αυτό, επειδή η ανανέωση των συμβάσεων επιτρέπεται μόνο για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση. Εάν δεν κάνουν τη νομοθετική ρύθμιση, τότε θα βρεθούμε στο εξής πρόβλημα, που δεν είναι άλλο από το εργαζόμενοι για πολλά χρόνια στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, να μην μπορούν να εργαστούν με τη νέα μορφή.
Θα ζητούσα, λοιπόν, να μεριμνήσετε πριν να ανακύψουν αυτά τα προβλήματα, προκειμένου να έχουμε μια ομαλή μετάβαση, να έχουμε διασφάλιση των εργαζομένων και διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους τους έχοντες ανάγκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ και εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο  έχει ο κύριος Υφυπουργός για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Έλαβα υπόψη τα σχόλιά σας, κύριε συνάδελφε, είναι όντως πολύ σωστά και ξεκινάω από το τελευταίο.
Είναι λογικό και εύλογο να συνεχίσει να απασχολείται στην επόμενη μορφή εκπόνησης αυτού του προγράμματος, το ήδη υπάρχον στελεχιακό δυναμικό, άλλωστε αποτελείται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, που όπως είπα συνδράμουν τους ηλικιωμένους. Μάλλον, από ότι φαίνεται στη συντριπτική του πλειοψηφία ο κύριος πάροχος αυτής της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα είναι οι δήμοι που θα προστρέξουν να ενταχθούν, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξει αυτό το καθεστώς.
Από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε το βασικό πρόβλημα από την αρχή που θεσπίστηκε αυτό το χρησιμότατο -όπως όλοι παραδεχόμαστε- πρόγραμμα, ήταν το χρηματοδοτικό. Όταν τα συμφώνησε η τότε αρμόδια Υπουργός η κυρία Κατσέλη με τον Αρμόδιο Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προέκυψε σαφώς ότι το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, όπως λεγόταν τότε, είχε μεταβατικό και χρονικά πεπερασμένο χαρακτήρα, είχε δηλαδή ημερομηνία λήξης και συγκεκριμένα αφορούσε την περίοδο από 1-1-2011 έως 31-12-2011 και βέβαια είχε ως απαραίτητη προϋπόθεση την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός βιώσιμου συστήματος παροχής κατοίκων φροντίδας, ανεξαρτήτου από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα, το τελικό ζητούμενο θα ήταν να αναπτύξει η χώρα ένα πρόγραμμα με δική της αυτόνομη χρηματοδότηση. Αυτό δηλαδή στο οποίο περνάμε τώρα με αυτά τα προβλήματα τοκετού, εάν θέλετε, που κάθε καινούργιος θεσμός αντιμετωπίζει στη γέννησή του σε αυτή τη χώρα, ιδίως σε αυτή την περίοδο της οξύτατης οικονομικής κρίσης, όπου για να σας εξομολογηθώ και εγώ τις εμπειρίες μου, από τότε που ήρθα στο Υπουργείο Απασχόλησης αντιμετωπίζω καθημερινά μικρές ιστορίες τρόμου κάλυψης κατεπειγόντων αναγκών μισθών ή κάλυψης επιδομάτων, για ό,τι έχει να κάνει με την πρόνοια και την κοινωνική φροντίδα στο συνολικό της φάσμα στη χώρα μας. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλύτερα,  οπωσδήποτε, όμως, η κρίση και η κατάσταση δεν βοηθάει γενικότερα.
Επομένως, το ζητούμενο είναι η αυτόνομη χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος. Το μοντέλο εκπονήθηκε, οι πόροι βρέθηκαν, οι μηχανισμοί στήθηκαν, από εδώ και πέρα, όπως σας είπα, πρέπει να καλυφθούν οι καθυστερήσεις και έχει και συγκεκριμένο ρόλο να παίξει και το Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί όπως και να το κάνουμε το Υπουργείο Εξωτερικών θα ξεκλειδώσει τις δομές μέσα από τις οποίες θα λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα στην ουσία.
(EP)
(RG)
Επομένως, ξέρετε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι διφυές. Υπάρχουν ασφαλισμένοι στο Υπουργείο Απασχόλησης και μη ασφαλισμένοι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πρέπει να υπάρξει μια συνέργια και μια ταχύτητα στις ενέργειες, ώστε να προχωρήσει γρήγορα. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτή είναι και η πρόθεσή μας.
Σας ευχαριστώ.

Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

ΔΗΜ.ΑΡ.: συνάντηση στην Βουλή με εκπροσώπους εργαζομένων για την «Βοήθεια στο Σπίτι»

Δημοκρατική Αριστερά - ΔΗΜ.ΑΡ
Δημοκρατική Αριστερά - ΔΗΜ.ΑΡ
Συνάντηση στη Βουλή με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στη δομή «Βοήθεια στο Σπίτι» είχε αντιπροσωπεία της Δημοκρατικής Αριστεράς, αποτελούμενη από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Ν. Τσούκαλη και τον Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννη Αμοιρίδη.

Οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων μετέφεραν την αγωνία τους, τόσο για το μέλλον του θεσμού, όσο και για τις εργασιακές τους σχέσεις.
Αυτή η εκκρεμότητα , με τις συνεχείς παρατάσεις των συμβάσεών τους, διαμορφώνει απόλυτη αβεβαιότητα όσον αφορά τη συνέχιση λειτουργίας ενός από τους πλέον , κατά γενική ομολογία, θεσμούς  κοινωνικής προστασίας, που υλοποιεί η τοπική αυτοδιοίκηση.
Πάγια θέση της Δημοκρατικής Αριστεράς είναι ότι η κοινωνική προστασία και η προστασία των θέσεων εργασίας αποτελούν βασική προτεραιότητα και ιδίως αυτή την περίοδο της κρίσης και της κοινωνικής κατάρρευσης.
Οι αντιπρόσωποι της ΔΗΜΑΡ τόνισαν, ότι από κοινού με την ΚΕΔΕ θα επιδιώξουν την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στη λειτουργία της συγκεκριμένης κοινωνικής δομής.
Επιπλέον θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη όλων των δημοτικών δομών κοινωνικής προστασίας, ως προϋπόθεση για την ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
Έγινε συμφωνία για τη συνέχεια των επαφών και της από κοινού παρακολούθησης,  ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό για τη συνέχιση του θεσμού και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων.

ΑΠΟ EVIAPORTAL.GR

ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ: Να συνεχιστεί το ΒΣΣ-Να μετατραπούν οι συμβάσεις των εργαζομένων σε αορίστου χρόνου
bss.1Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ με εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
Κλιμάκιο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ αποτελούμενο από τους βουλευτές Δημήτρη Στρατούλη, Αντρέα Ξανθό, Όλγα Γεροβασίλη, Μαρία Μπόλαρη, Σταθά Γιάννη και Ζαχαριά Κώστα μαζί με το μέλος του τμήματος εργατικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Μάρκο Μπασιούκα συναντήθηκε με αντιπροσωπεία των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» και των μελών της Διοίκησης της ΑΔΕΔΥ Χαρίση Γιώργο και της ΠΟΕ-ΟΤΑ Μπιζά Θωμά.
«Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ εξέφρασε την αλληλεγγύη της στον αγώνα των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» για τη συνέχιση του προγράμματος και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους.
Διακοπή αυτού του προγράμματος σημαίνει τη στέρηση της φροντίδας για 140.000 ασθενείς ηλικιωμένους και ΑμΕΑ, σε μια ειδικά περίοδο που αυξάνονται οι ανάγκες της κοινωνικής φροντίδας για ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας λόγω των εφαρμοζόμενων βάρβαρων μνημονιακών πολιτικών που διευρύνουν τη φτώχεια και την εξαθλίωση.
Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ δήλωσε ότι θα πάρει το επόμενο διάστημα συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες προς τη Βουλή και τα αρμόδια υπουργεία για να πληρωθούν τα δεδουλευμένα των εργαζομένων που καθυστερούν από τον περασμένο Ιανουάριο. Επίσης για να παραταθεί το πρόγραμμα μέχρι τις 31/12/2012, ώστε να αξιοποιηθεί αυτό το χρονικό διάστημα για να δοθούν οριστικές λύσεις για τη συνέχιση της χρηματοδότησης και της λειτουργίας του και για την αναγνώριση της εργασιακής τους σχέσης ως εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου (μονοετείς διαδοχικές ετήσιες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου από το 2002, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες). Τέλος, για να ενταχθούν οι υπηρεσίες και το προσωπικό αυτού του προγράμματος στους Δήμους.
                                                                                                    
To Γραφείο Τύπου

ΑΠΟ ΑΣΚ-ΟΤΑ

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - 16-17/07/2012


Κατά την προγραμματισμένη συνάντηση του Πανελλήνιου Συντονιστικού των  ΒΣΣ στις 16 κ' 17 Ιουλίου έγιναν τα εξής:
 Συνάντηση  στη Βουλή με  Κλιμάκιο βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ αποτελούμενο από τους βουλευτές Δημήτρη Στρατούλη, Αντρέα Ξανθό, Όλγα Γεροβασίλη, Μαρία Μπόλαρη, Σταθά Γιάννη και Ζαχαριά Κώσταμαζί με το μέλος του τμήματος εργατικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Μάρκο Μπασιούκα και των μελών της Διοίκησης της ΑΔΕΔΥ Χαρίση Γιώργο και της ΠΟΕ-ΟΤΑ Μπιζά Θωμά.
Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ δήλωσε ότι θα πάρει το επόμενο διάστημα συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες προς τη Βουλή και τα αρμόδια υπουργεία για να πληρωθούν τα δεδουλευμένα των εργαζομένων που καθυστερούν από τον περασμένο Ιανουάριο. Επίσης για να παραταθεί το πρόγραμμα μέχρι τις 31/12/2012, ώστε να αξιοποιηθεί αυτό το χρονικό διάστημα για να δοθούν οριστικές λύσεις για τη συνέχιση της χρηματοδότησης και της λειτουργίας του και για την αναγνώριση της εργασιακής τους σχέσης ως εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου (μονοετείς διαδοχικές ετήσιες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου από το 2002, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες). Τέλος, για να ενταχθούν οι υπηρεσίες και το προσωπικό αυτού του προγράμματος στους Δήμους.

Συνάντηση  με τον Βουλευτή της ΔΗΜΑΡ κ.Τσούκαλη και του κ.Αμιρίδη όπου επέμειναν στις θέσεις τους για καμία απόλυση.

Συνάντηση με τον αρμόδιους του Υπουργείου Εργασίας όπου απλά επιβεβαιώθηκε ότι θα τρέξει το βιώσιμο βσσ από Οκτώβρη καθώς και η χρηματοδότηση για το τρίμηνο της παράτασης. 

Συμμετοχή του πανελλήνιου Συντονιστικού στη Συνεδρίαση της ΚΕΔΕ παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ευρ. Στυλιανίδη και του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Αθανασίου όπου μεταξύ άλλων έγινε επαναβεβαίωση της διάθεσης συνεχούς συνεργασίας εκ μέρους του υπουργείου Εσωτερικών για τη στήριξη του έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών προγραμμάτων.

Συνάντηση με τον Δ/ντή του Υπουργού ο οποίος δεσμεύτηκε ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε οριστικές απαντήσεις για το τι μέλλει γενέσθαι με την πορεία του ΒΣΣ καθώς και με το οικονομικό θέμα των εργαζομένων. Στο μεσοδιάστημα τα Σωματεία θα είναι σε συνεχή συνεργασία και επαφή με το Υπουργείο.

Τέλος αποφασίστηκε από τα μέλη του Συντονιστικού ότι άν δεν τηρηθούν τα προαναφερόμενα μέσα στο χρονικό διάστημα που μας είπαν θα γίνει πανελλαδική Απεργία με προσανατολισμό αρχές Αυγούστου και κινητοποιήσεις των Σωματείων στην Αθήνα!

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Συνεδρίαση του Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου των ΒΣΣ

Συνεδρίαση  του Πανελλήνιου Συντονιστικού Οργάνου των ΒΣΣ θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Ιουλίου στην Αθήνα.. Σκοπός της Συνεδρίασης του Συντονιστικού είναι ο καθορισμός ενεργειών που θα ακολουθηθεί  σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τις συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών και Εργασίας καθώς και με εκπροσώπους της Αντιπολίτευσης . Τα θέματα που θα τεθούν είναι το μέλλον του ΒΣΣ και το οικονομικό πρόβλημα που υπάρχει.

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Συναντήσεις της ΚΕΔΕ με τους υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Αθήνα 11/07/12
ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Υπόψη:
Συντακτών Τ.Α.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Συναντήσεις της ΚΕΔΕ με τους υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Συναντήσεις με τον υπουργό Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη και αναπληρωτή υπουργό Χαράλαμπο Αθανασίου και με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιτάκη και υφυπουργό Μανούσο Βουλουδάκη είχε σήμερα αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ με επικεφαλής τον πρόεδρο Κώστα Ασκούνη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία διεξήχθη σε κλίμα καλής θέλησης και κατανόησης, οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ ενημέρωσαν για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας,
Ειδικότερα τέθηκε το θέμα των οικονομικών των δήμων για το οποίο η ΚΕΔΕ ζήτησε να τηρηθεί η δέσμευση της κεντρικής κυβέρνησης και να αποδοθούν στους δήμους 2,7 δις ευρώ για το 2012, να αποδοθεί η τέταρτη δόση των παρακρατηθέντων καθώς και μέρος της ΣΑΤΑ, προκειμένου οι δήμοι να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε βασικές λειτουργίες τους.
Επίσης η ΚΕΔΕ ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών να εκδοθεί άμεσα η Κοινή Υπουργική Απόφαση προκειμένου να δρομολογηθεί άμεσα η υλοποίηση του προγράμματος αυτεπιστασίας στους δήμους, ώστε να δοθεί μια «ανάσα» απασχόλησης στις τοπικές κοινωνίες, τις χειμαζόμενες από την ανεργία.
Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το θέμα του προγραμματισμού των προσλήψεων στους δήμους για το 2012, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δρομολογηθεί καμία διαδικασία ώστε να διασφαλιστεί από Σεπτέμβριο η ομαλή λειτουργία, κυρίως, των κοινωνικών δομών των δήμων, όπως είναι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, η καθαριότητα στα σχολεία κ.λπ.
Για το θέμα της μεταφοράς μαθητών αναγνωρίστηκε από τον υπουργό κ. Στυλιανίδη, η κρισιμότητα του ζητήματος και συμφωνήθηκε άμεσα να διευθετηθεί το θέμα από κοινή επιτροπή του υπουργείου Εσωτερικών και της ΚΕΔΕ.

Και τα δύο μέρη τόνισαν ότι σήμερα οι δήμοι είναι οι μόνοι φορείς που μπορούν και ανταποκρίνονται άμεσα στις συνέπειες της κρίσης και τις ανάγκες των πολιτών και ότι αυτή η συνθήκη θα πρέπει να προστατευτεί.
Ο υπουργός Εσωτερικών Ε. Στυλιανίδης διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους της ΚΕΔΕ ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, παρεμβαίνοντας και σε άλλα υπουργεία για θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τέλος συμφωνήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών να παραβρεθεί στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, την Τρίτη, 17 Ιουλίου, στις 2 το μεσημέρι, όπου αναμένεται να απαντήσει πιο συγκεκριμένα στα αιτήματα που τέθηκαν εκ μέρους της Αυτοδιοίκησης.

Κατά τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ ενημέρωσε κυρίως για θέματα που αφορούν στην κινητικότητα του προσωπικού στους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και για τον προγραμματισμό των προσλήψεων. Εκ μέρους της ΚΕΔΕ υπογραμμίστηκε ότι ο προγραμματισμός δεν έχει καν ξεκινήσει με αποτέλεσμα να είναι ορατός ο κίνδυνος να μη καταστεί δυνατή η λειτουργία κρίσιμων δημοτικών δομών.
Ο υπουργός κ. Μανιτάκης τους ανακοίνωσε ότι ήδη σήμερα το πρωί έγινε σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εσωτερικών για το θέμα. Επίσης δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρξει καμία απόλυση στο δημόσιο και ταυτόχρονα υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις και ο εκσυγχρονισμός του δημοσίου και κάλεσε την Αυτοδιοίκηση να συμβάλει σ΄ αυτήν την προσπάθεια.
Και τα δύο μέρη συμφώνησαν να γίνει πλήρης απογραφή όλων των κατηγοριών προσωπικού στις δημοτικές υπηρεσίες και στα νομικά πρόσωπα ώστε με «καθαρό τοπίο» να ληφθούν όλες οι απαραίτητες αποφάσεις.
Τέλος η ΚΕΔΕ παρέδωσε τις προτάσεις της για την «Εθνική Στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση» και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη διμερής συνάντηση υπό την προεδρία του υφυπουργού Μανούσου Βουδουλάκη για το θέμα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

Συνδρομή των ΟΤΑ στην υγεία

mosxopoylou_iatrikiΗ ανάγκη δημιουργίας Ιατρείων και Κοινωνικών Φαρμακείων σε όλη τη χώρα, με τη συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την εξυπηρέτηση των ανασφάλιστων Ελλήνων πολιτών που δεν έχουν πρόσβαση σε γιατρούς και φάρμακα, ήταν το κυριότερο συμπέρασμα των εργασιών του 8ου Ετήσιου Πανελλήνιου Συνέδριου του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), με θέμα «Η πρόληψη και η Κοινωνική Μέριμνα στην Τοπική Κοινωνία και ο Ρόλος του Ενιαίου Φορέα Υγείας», που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 6-7 Ιουλίου 2012 στην Αλεξανδρούπολη.
Στο συνέδριο, που έγινε υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, παραβρέθηκαν 15 δήμαρχοι και περισσότεροι από 80 άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι από 45 δήμους-μέλη του Δικτύου, γιατροί, υγειονομικοί, καθώς και πλήθος κόσμου από την Αλεξανδρούπολη και την ευρύτερη περιοχή. Τον δήμο Αλεξάνδρειας εκπροσώπησε η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κα Όλγα Μοσχοπούλου.
Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη διαχρονικότητα και τη σοβαρότητα που χαρακτηρίζει το έργο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.
Χαιρετισμό επίσης απηύθυνε ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Καθηγητής κ. Γιάννης Τούντας, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της αλλαγής προτύπων και συμπεριφορών του τοπικού πληθυσμού, ώστε να υιοθετήσουν υγιεινούς τρόπους διαβίωσης και αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά παραδείγματα της παιδικής παχυσαρκίας και του καπνίσματος των νέων.
Η θεματολογία του συνεδρίου αφορούσε στο πλαίσιο δομών και πόρων που χρειάζονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την αναβάθμιση ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας, με κεντρική στόχευση τη διατήρηση της υγείας των πολιτών και όχι τη θεραπεία των ασθενών. Επίσης, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναπτύχθηκαν διεξοδικά δράσεις και προγράμματα πρόληψης που έλαβαν χώρα σε δήμους-μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ καθώς και επιστημονικά θέματα προληπτικής ιατρικής και ενημέρωσης πολιτών, όπως εμβολιασμοί, καλοήθης υπερπλασία του προστάτη, ακράτεια, κ.ά.
«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση παίζει βασικό ρόλο στη λειτουργία του κράτους. Γι αυτό, πρέπει να αποκτήσει δυνατότητες πόρων άμεσα από τους πολίτες, προκειμένου να μπορέσει να επιτελέσει το σπουδαίο έργο της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας στις τοπικές κοινωνίες», ανέφερε στην ομιλία του ο δήμαρχος Αμαρουσίου και πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Γιώργος Πατούλης, ο οποίος τόνισε το διττό ρόλο που διαδραματίζει σήμερα το Διαδημοτικό Δίκτυο σε συνεργασία με τους δήμους-μέλη του, τόσο στην προαγωγή της υγείας και την κοινωνική μέριμνα όσο και στην προαγωγή της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. «Πρωταρχικός άξονας», ανέφερε, «πρέπει να είναι η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους ιατρικούς συλλόγους και τοπικούς φορείς, ώστε να στελεχωθούν και να εξοπλισθούν άμεσα δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης και κοινωνικά φαρμακεία σε κάθε Δήμο. Μπορούμε όλοι μαζί, σε κάθε τοπική κοινωνία να ενώσουμε τις δυνάμεις και να προασπίσουμε τους πολίτες μας στην κοινωνική μέριμνα και φροντίδα».
Επίσης, ο κ. Πατούλης, αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο που θα διαδραματίσουν οι Δήμοι εν μέσω οικονομικής κρίσης, κυρίως όσον αφορά την πρόληψη των τοπικών πληθυσμών αλλά και την πρωτοβάθμια περίθαλψη των οικονομικά ασθενών και ανασφάλιστων πολιτών και ζήτησε την αλλαγή του τρόπου είσπραξης της άμεσης φορολογίας των πολιτών και των επιχειρήσεων. «Τα έσοδα από τη φορολογία των πολιτών να πηγαίνουν κατ’ αρχήν στους δήμους και αφού καλυφθούν όλες οι δαπάνες των κοινωνικών και άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τότε να αποδίδεται το υπόλοιπο της φορολογίας στο κράτος», τόνισε.
Βασικός ομιλητής στο συνέδριο ήταν ο Κοσμήτορας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Καθηγητής οικονομικών της Υγείας, κ. Γιάννης Κυριόπουλος, ο οποίος ανέλυσε το οικονομικό μοντέλο με βάση το οποίο πρέπει να κινηθεί ο δημόσιος τομέας ώστε να υπάρξει ισότητα στην πρόσβαση και αποτελεσματικότητα στη διάθεση των πόρων.
Τα συμπεράσματα του συνεδρίου συνόψισε ο πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τους δημάρχους και τους εκπροσώπους των ΟΤΑ για τη συμμετοχή τους στις τράπεζες εργασιών, τόνισε τον ιδιαίτερο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει σήμερα, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, το Διαδημοτικό Δίκτυο, ως πυλώνας δικτύωσης όλων των δήμων μελών όχι μόνο σε επίπεδο εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής του ΕΔΔΥΠΠΥ, συνοδευόμενοι από τον αντιδήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ. Παναγιώτη Ζητάκη, επισκέφθηκαν το κοινωνικό φαρμακείο του δήμου Αλεξανδρούπολης, στο οποίο δώρισαν φαρμακευτικό, υγειονομικό υλικό και βρεφικά γάλατα για τη στήριξη των ανασφάλιστων και άπορων πολιτών.
Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής στο Δήμο Αλεξάνδρειας
Στο 4ο στρογγυλό τραπέζι του συνεδρίου, που ήταν αφιερωμένο στις δράσεις πρόληψης των δήμων, μίλησε η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Αλεξάνδρειας κα Όλγα Μοσχοπούλου με θέμα την εφαρμογή του προγράμματος τηλεϊατρικής.
«Η χρηματοδότηση για τη διατήρηση και ενδυνάμωση της "ομπρέλας" δομών κοινωνικής φροντίδας που έχουν αναπτύξει οι δήμοι παρέχοντας ουσιαστικές υπηρεσίες κυρίως στα φτωχά λαϊκά στρώματα και τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, αποτελεί το πιο σημαντικό πρόβλημα, εν μέσω οικονομικής κρίσης και περιστολής των πόρων του κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση και αναδεικνύεται ως μείζον ζήτημα στα επόμενα χρόνια», τόνισε στην εισήγησή της η κα Μοσχοπούλου.
Παραθέτοντας στοιχεία και αριθμούς για τα αποτελέσματα του προγράμματος τηλεϊατρικής στο δήμο Αλεξάνδρειας, η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου είπε μεταξύ άλλων:
«Από το 2009 που ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος στο δήμο Αλεξάνδρειας μέχρι τον Μάιο του 2012 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 5.313 ιατρικές εξετάσεις σε δημότες (ηλεκτροκαρδιογράφημα, σπιρομέτρηση, μέτρηση επιπέδου οξυγόνου, γλυκόζης, αρτηριακής πίεσης, κλπ.), εκ των οποίων 3.641 στη δημοτική ενότητα Πλατέος, 1.167 στη δημοτική ενότητα Αλεξάνδρειας, 290 στη δημοτική ενότητα Μελίκης και 215 στη δημοτική ενότητα Αντιγονιδών.
Οι εξετάσεις γίνονται δωρεάν, από νοσηλεύτριες του προγράμματος "βοήθεια στο σπίτι" με την καθοδήγηση ιατρών του Κέντρου Υγείας Αλεξάνδρειας που προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, ενώ τα αποτελέσματα των μετρήσεων διαβιβάζονταν σε ειδικευμένους ιατρούς του Ιατρικού Αθηνών για διάγνωση ασθενειών.
Από τα αποτελέσματα των εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι για 426 περιπτώσεις δημοτών ήταν αναγκαία η περαιτέρω ιατρική παρακολούθησή τους από Καρδιολόγο ή Πνευμονολόγο ή Παθολόγο ή Διαβητολόγο, ανάλογα με το πρόβλημα, ενώ 8 περιστατικά παραπέμφθηκαν επειγόντως για άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη και θεραπεία λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.
Η μαζική ανταπόκριση και συμμετοχή των κατοίκων του δήμου στο πρόγραμμα τηλεϊατρικής, όπου εξετάστηκε το 12,3% του συνολικού πληθυσμού, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην οργανωμένη εκστρατεία που κάναμε, βάσει προγράμματος εξετάσεων ανά δημοτική ενότητα και οικισμό.
Ως εξεταστικά Κέντρα, χρησιμοποιούμε τους χώρους των Κ.Α.Π.Η. και τα Περιφερειακά Ιατρεία και στοχεύσαμε ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν και περισσότερη ανάγκη, δεδομένου ότι τα άτομα της τρίτης ηλικίας εμφανίζουν συσσωρευμένα προβλήματα ασθενειών.
Το πρόγραμμα το συνεχίζουμε, με στόχο μέχρι τα μέσα του 2013 να έχει εξεταστεί, τουλάχιστον μία φορά, το 25 με 30% του πληθυσμού του δήμου Αλεξάνδρειας, δηλαδή 11.000 με 11.500 περίπου άτομα», τόνισε στο κλείσιμο της ομιλίας της η κα Μοσχοπούλου.

ΠΗΓΗ: Πληροφορiοδότης

Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

Σε αδιέξοδο οι εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Αγοραστός Βοήθεια στο Σπίτι

Συνάντηση με εργαζομένους στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είχε σήμερα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Συγκεκριμένα η πρόεδρος κα Αικατερίνη Σπανού και τα μέλη του συλλόγου τον ενημέρωσαν για το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στο εν λόγω Πρόγραμμα καθώς παρά την τρίμηνη παράταση των συμβάσεών τους, από πλευράς πολιτείας δεν υπάρχει καμία δέσμευση για τη συνέχισή του το φθινόπωρο. Επιπρόσθετα υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι στους οποίους οφείλονται δεδουλευμένα από προηγούμενα έτη τα οποία δεν τους έχουν καταβληθεί ακόμα.
Αγοραστός Βοήθεια στο Σπίτι

Από την πλευρά του ο κ. Αγοραστός δήλωσε τα εξής: «Το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι αποτελεί σημαντική κοινωνικο-υποστηρικτική δομή και αποτελεί θεσμό που έχει προσφέρει πολλά μέχρι σήμερα. Σε μια περίοδο που η χώρα βρίσκεται σε μια έκτακτη κατάσταση και ολοένα και περισσότεροι συνάνθρωποί μας χρειάζονται φροντίδα και στήριξη το θέμα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα ώστε να υπάρξει διέξοδος που θα ανακουφίσει τόσο τους περίπου 300 εργαζόμενους του Προγράμματος στη Θεσσαλία, όσο και τους τρεισήμισι με τέσσερις χιλιάδες συμπολίτες μας που εξυπηρετούνται από αυτό. Οι εργαζόμενοι του Προγράμματος κάτω από δύσκολες συνθήκες και υπό το καθεστώς αβεβαιότητας έχουν προσφέρει τα μέγιστα στην ομαλή λειτουργία του. Η πολιτεία έχει την υποχρέωση να στηρίζει την δωρεάν κοινωνική πρόνοια και παροχή υπηρεσιών, ως αντιστάθμισμα απέναντι στην οικονομική κρίση, τη φτώχεια, την ανέχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό».
Ο περιφερειάρχης ανέφερε ακόμη ότι πρόκειται να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο υπουργό και θα θέσει το θέμα στην συνεδρίαση της ΕΝ.ΠΕ. προκειμένου να συνεχιστεί η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας στο σπίτι, τόσο σε ιατρικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Τόνισε δε ότι παρά το ότι το πρόγραμμα αυτό δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ καθώς δεν ανήκει στις επιλέξιμες δαπάνες, πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για το πώς αυτό το καθεστώς θα μπορούσε να αλλάξει.
   
Αγοραστός Βοήθεια στο Σπίτι

     Η κα Σπανού και οι εργαζόμενοι του Προγράμματος ευχαρίστησαν τον κ. Αγοραστό για τη στήριξη και τη συμπαράσταση στα δίκαια αιτήματα του συλλόγου τους, τόνισαν δε ότι αν δεν πληρωθούν έγκαιρα τα δεδουλευμένα που τους οφείλονται αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές συνδιαλλαγές τους με το κράτος (δηλαδή πληρωμή φόρων, τελών κ.α).

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΒΣΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ


5/07/2012
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΟ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ                                        
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»                                       
                                                                                                                                     
                                               
                 ΠΡΟΣ

 Υπουργό Εσωτερικών κ. Στυλιανίδη
                                                                
                                                                                                                            
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
 κ.Υπουργέ,

     Όπως ξέρετε, οι 3800 εργαζόμενοι στο Βοήθεια στο Σπίτι, παραμένουν  απλήρωτοι για όλο το εξάμηνο του 2012, ενώ ακόμα σε πολλές δομές  δεν έχουν εξοφληθεί δεδουλευμένα από το 2011, τόσο από ΕΕΤΑΑ όσο και από τις Περιφέρειες της χώρας.
Για το θέμα αυτό, είχαμε ενημερώσει τους  προηγούμενους Υπουργούς, ωστόσο οι πολιτικές εξελίξεις και οι παρατεταμένες εκλογές,  οδήγησαν στον να μην προχωρήσει τίποτα.
Επίσης, προεκλογικά, είχαμε ενημερώσει όλα τα κόμματα και είχαν δεχθεί ότι το θέμα θα πρέπει να διευθετηθεί άμεσα!
Πρόσφατα,(την προηγούμενη εβδομάδα) σε συνάντηση που έκανε το Σωματείο Αττικής με την  ΕΕΤΑΑ, πληροφορηθήκαμε   ότι ακόμα δεν έχει υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση από το Υπ. Εσωτερικών. 
Διανύουμε ήδη τον μήνα  Ιούλιο, το εξάμηνο τελείωσε, και  οι διαδικασίες  ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει !
Παρά την καλή μας διάθεση, προθυμία και προσφορά  όλα αυτά τα χρόνια,  δυστυχώς αντιμετωπιζόμαστε απ’ όλους τους εμπλεκόμενους  φορείς λόγο της  γραφειοκρατίας  με αναλγησία και αδιαφορία. Λυπούμαστε πολύ γι’ αυτό!

Παρακαλούμε πολύ, να προχωρήσετε άμεσα στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και στη συνέχεια, στην δημοσίευση της εγκυκλίου, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω  καθυστερήσεις.
Δεν είναι δίκαιο, εργαζόμενοι με  τόσα χρόνια κοινωνικής προσφοράς στους ανήμπορους συμπολίτες μας, οι ίδιοι  να αφήνονται στην τύχη τους  χωρίς προστασία από την πολιτεία.
3800 εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα, στη πλειοψηφία τους γυναίκες μητέρες, περιμένουν από εσάς να σταματήσετε την οικονομική εξαθλίωση τους !Με εκτίμηση ,
Τα Σωματεία
- Αττικής- Α. Μακεδονίας κ’ Θράκης- Κ. Μακεδονίας- Κέρκυρας-- Ηπείρου- Τρικάλων- Καρδίτσας- Μαγνησίας
 - Φωκίδας- Ευρυτανίας- Φθιώτιδας- Βοιωτίας- Λευκάδος- Πελοποννήσου- Κρήτης- Κυκλάδων
- Λέσβου- Σάμου- Χίου- Εύβοιας

 Η  Συντονιστική ομάδα των   Σωματείων:

Σοφία Κολιζέρα                    6948183161     (Ν. Αττικής)               
Λουκία   Παπαϊωάννου       6975710418        (Βοιωτία)
Τόνια Γεωργάκη                   6945755227        (Ήπειρος)               
Ειρήνη Μπακέρη                 6947758664        (Κρήτη ) 
Zωή Ιωακειμίδου                  6944835205   (Κ. Μακεδονία)              
Γεωργέλης Στράτος             6976762345        (Λέσβος)
Ιωάννης Αθανασίου              6979217354        (Λευκάδα)               
Βούλα  Καμπανά                6948625713  (Αν. Μακεδονίας κ’ Θράκης)
Παναγιώτης Σακελλαρίου   6945369635         (Καρδίτσα)                  
Νίκος  Μπρούντζος            6972927084 (Δ. Ελλάδας  κ¨ Πελοποννήσου )