!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Αναλυτικά η παρουσίαση του νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε, σήμερα, την έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Το Ελληνικό Πρόγραμμα είναι το τρίτο μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν (μετά της Δανίας και της Γερμανίας), γεγονός που είναι αποτέλεσμα της έγκαιρης προετοιμασίας, που ξεκίνησε ενάμιση χρόνο πριν και της καλής συνεργασίας και διαβούλευσης με τις 13 Περιφέρειες, τα Υπουργεία και τις Υπηρεσίες της Ε.Ε.
Η ολοκλήρωση των διαδικασιών για το νέο ΕΣΠΑ, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ταχεία έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (τα οποία βρίσκονται ήδη υπό συζήτηση με τις Βρυξέλλες και πρόκειται να υποβληθούν επίσημα έως τα μέσα του καλοκαιριού), ούτως ώστε το ταχύτερο δυνατόν να ξεκινήσουν οι προκηρύξεις των νέων δράσεων.
Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει το χρηματοδοτικό κενό που παρατηρείται συνήθως μεταξύ δύο Προγραμματικών Περιόδων.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, οι δράσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων θα είναι εμπροσθοβαρείς, προκειμένου να ενισχυθούν οι ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν τώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα.
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΑΑΝ, μέσα στη χρονιά θα προκηρυχθούν δράσεις για:
- Απασχόληση / εκπαίδευση / κατάρτιση νέων.
- Ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι, ΑμεΑ, κ.α.).
- Αντιμετώπιση της φτώχειας.
- Υποστήριξη ανέργων για δημιουργία επιχειρήσεων.
- Επιταγές (vouchers) για πρόσληψη νέων ανέργων.
- Απασχόληση ανέργων σε δράσεις κοινωφελούς εργασίας.
- Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών (συνέχιση του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ Οίκον).
Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου ΕΣΠΑ
- Κοινοτική Συνδρομή ΕΣΠΑ: 19,7 δις. (Δημόσια Δαπάνη 24,6 δις) ευρώ με δυνατότητα επαύξησης κατά 2 δις με την εφαρμογή της ρήτρας αναθεώρησης το 2016.
Σε  αυτό προστίθενται:
- οι πόροι του CEF (Συνδέοντας την Ευρώπη) περίπου 580 εκ. € (ΔΔ 682 εκ. €) πόροι   από Ταμείο Συνοχής που διαχειρίζονται κεντρικά από ΕΕ αλλά αποκλειστικά για έργα που θα προτείνει η χώρα,
- οι πόροι για τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (231,7 εκ. €) (ΔΔ 289,6 εκ. €) και
- οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους απόρους (FEAD) που διαχειρίζεται η Χώρα περίπου 281 εκ. € (351 εκ. €).
Το συνολικό ποσό της Κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε περίπου 20,8 δις €. 
Η εκτιμώμενη συνολική Δημόσια δαπάνη ανέρχεται, περίπου, σε 26 δις €.
Τα 7 Εθνικά Επιχειρησιακά προγράμματα (μαζί με την Τεχνική Βοήθεια)
1. «Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα – Καινοτομία», Προϋπολογισμός: 3,64 δις ευρώ (Δ.Δ. 4,55 δις ευρώ)
Το μεγαλύτερο πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ, απορροφά το 25% των πόρων.
9 τομείς προτεραιότητας που προέκυψαν από μελέτες του ΙΟΒΕ, του ΚΕΠΕ και της McKinsey: Τουρισμός, Αγροδιατροφικός τομέας, Logistics, Περιβαλλοντική Βιομηχανία, Φάρμακα - Υγεία, Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Δημιουργικές Βιομηχανίες και πολιτισμός. 
Ενισχύσεις για:
- εξαγωγικές επιχειρήσεις,
- πιστοποίηση (branding) αγροδιατροφικών προϊόντων,
- νέες επιχειρήσεις από νέους, γυναίκες
- τουριστική προβολή,
- εξοικονόμηση ενέργειας,
- ανακύκλωση / αξιοποίηση αποβλήτων,
- καινοτομία. 
2. «Μεταρρύθμιση του Δημοσίου», Προϋπολογισμός: 0,4 δις. Ευρώ (Δ.Δ. 0,5 δις ευρώ)
- Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, εκσυγχρονισμός της δικαιοσύνης, αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, αναβάθμιση ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού, κ.α.
- Αναδιοργάνωση δομών και λειτουργίας.
- Δράσεις διαχείρισης της μετανάστευσης.
- Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών Υγείας.
3. «Περιβάλλον - Μεταφορές», Προϋπολογισμός: 3,5 δις ευρώ (Δ.Δ. 4,2 δις ευρώ)
- Ολοκλήρωση Διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου.
- Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
- Έργα αεροδρομίων, λιμενικά έργα.
- Διαχείριση αποβλήτων.
- Νέες υποδομές αλλά και ολοκλήρωση έργων του προηγούμενου ΕΣΠΑ.
4. «Εκπαίδευση-Κατάρτιση-Απασχόληση», Προϋπολογισμός: 1,9 δις Ευρώ (Δ.Δ. 2,3 δις ευρώ) συν 0,17 δις (Δ.Δ. 0,214 δις ευρώ) για την απασχόληση των νέων
- Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ από 25 σε 31%.
- Κατάρτιση / βελτίωση δεξιοτήτων.
- Κουπόνια ανέργων.
- Βρεφονηπιακοί σταθμοί.
- Εκσυγχρονισμός ΟΑΕΔ.
- Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για νέους, γυναίκες, μακροχρόνια άνεργους.
- Καινοτόμα προγράμματα για την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.
- Σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
- Μείωση πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου.
- Απασχόληση νέων.
5. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Προϋπολογισμός: 4,2 δις Ευρώ (Δ.Δ. περίπου 5,2 δις €) εκ των οποίων 1,2 δις (Δ.Δ. περίπου 1,5 δις €) μέσω Π.Ε.Π.
-  Επενδύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
- Στήριξη των παραγωγών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα και εξαγωγικό χαρακτήρα.
- Στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορία αγροτικών προϊόντων.
- Στήριξη των νέων γεωργών για τη δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
- Διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο.
- Υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, προϊόντων και τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων.
6. Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (όταν οριστικοποιηθούν οι πόροι), Προϋπολογισμός (εκτιμώμενο ποσό) 250 εκ. € (Δ.Δ. 333 εκ. €)
- Επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο σύνολο των κλάδων του τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, εμπόριο και μεταποίηση).
- Ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών για την παραγωγή ειδών με εμπορική αξία.
- Προώθηση της καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα της αλιείας.
- Βελτίωση της οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. 
Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
- Προϋπολογισμός: 5,2 δις ευρώ (ΔΔ 6,75 δις €).
- Αύξηση του ποσοστού των Π.Ε.Π. στο συνολικό Πρόγραμμα από 22 στο 35%.
- Ξεχωριστό Πρόγραμμα για κάθε Περιφέρεια (Π.Ε.Π.) μόνο για ΕΤΠΑ και ΕΚΤ.
- Όλες οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν περισσότερους πόρους σε σχέση με το σημερινό Πρόγραμμα.
- Έμφαση σε αναπτυξιακά έργα αλλά και επιχειρηματικότητα, κοινωνικές δράσεις.
- Πολυτομεακά και πολυταμειακά Προγράμματα.Πηγη epoli.gr

Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Το υπουργείο Εργασίας βάζει ιδιωτικές εταιρίες στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ

Πρόσκληση απηύθυνε το υπουργείο Εργασίας στις ιδιωτικές εταιρίες Grand Thornton, INNOLAND και EEO GROUP, με την οποία ζητάει να υποβάλλουν προσφορές για να εκπονηθεί έργο, που θα αφορά τη διαχείριση, την κοστολόγηση και την τεκμηρίωση του μοναδιαίου κόστους της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Σκοπός είναι να βελτιωθεί αρχικά ο σχεδιασμός και στη συνέχεια η υλοποίηση του προγράμματος, που περιλαμβάνει τους παιδικούς σταθμούς, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 65.000 ευρώ και το κριτήριο της ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή που θα προσφερθεί. 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τους υποψήφιους αναδόχους, το αργότερο μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, 2 Ιουνίου στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, Κοραή 4. Η απασφράγιση των φακέλων θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου. 

Οπως είχε αποκαλύψει μόνο το dikaiologitika gr (δείτε εδώ το αποκλειστικο άρθρο) το πρόγραμμα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ θα υλοποιηθεί με αλλλαγές το επόμενο έτος σύμφωνα με την νέα προγραμματική περίοδο. 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την ανάθεση σε εξειδικευμένο Τεχνικό Σύμβουλο εκπόνησης εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με τον προσδιορισμό αναλυτικού συστήματος διαχείρισης, κοστολόγησης και τεκμηρίωσης του μοναδιαίου κόστους της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 

Ειδικότερα προβλέπεται: 
• η επανεξέταση του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης της Δράσης, όπως αυτό εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013, με έμφαση στην υποβολή πρότασης – μοντέλου διαχείρισης της δράσης ως προς τα κριτήρια επιλογής και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τις ωφελούμενες μητέρες (είδος υπηρεσιών, ωράριο λειτουργίας κλπ) ανά κατηγορία δομής 
• η εκπόνηση αναλυτικού συστήματος κοστολόγησης για τον προσδιορισμό του εύρους και του μοναδιαίου κόστους λειτουργίας των υπό ένταξη Δομών στη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». 
• η αναδιαμόρφωση των κοστολογικών ορίων των παροχών θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας τέκνων ωφελούμενων μητέρων (κόστος εντολής τοποθέτησης ανά κατηγορία δομής), λαμβάνοντας υπόψη και τις προϋποθέσεις / προδιαγραφές για τις απλουστευμένες επιλογές κόστους που τίθενται από τον Κανονισμό Ε.Ε αρ. 1303/2013 (Γενικό Κανονισμό), τον Κανονισμό Ε.Ε αρ. 1304/2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και τα λοιπά κανονιστικά κείμενα (π.χ. Οδηγούς, κλπ). 

Η εμπειρογνωμοσύνη θα περιλαμβάνει ανάλυση σε επίπεδο περιφέρειας και δήμου και θα αναφέρεται σε κάθε κατηγορία Δομής τόσο ιδιωτικού όσο και δημοσίου τομέα, δηλαδή: 
• Βρεφικοί Σταθμοί • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
• Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας 
• Παιδικοί Σταθμοί • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και 
• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α.)  www.dikaiologitika.gr

ΟΑΕΔ: Τα 11 «άγνωστα» επιδόματα – Δείτε αν είστε δικαιούχος


Μπορεί όταν κάποιος ακούει για επίδομα από τον ΟΑΕΔ να σκέφτεται το επίδομα ανεργίας, όμως, ο Οργανισμός προσφέρει ένα πλήθος άλλων βοηθημάτων, όχι μόνο σε ανέργους, αλλά και σε εργαζομένους, τα οποία πολλοί από τους δικαιούχους τους, ούτε καν γνωρίζουν.
Κάποια από τα επιδόματα αυτά, όπως σημειώνει το money-money.gr, χορηγούνται ή μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας, είτε για μισθωτούς που είναι σε καθεστώς διαθεσιμότητας, ή σε επίσχεση εργασίας, είτε λόγω αφερεγγυότητας εργοδότη, είτε ακόμη σε νέους 20-29 ετών και σε νέες μητέρες.
Τα 11 επιδόματα που χορηγεί ο ΟΑΕΔ:
1. Επίδομα ανεργίας (360 ευρώ +10% προσαύξηση για κάθε προστατευόμενο μέλος οικογένειας)
Για να χορηγηθεί απαιτείται καταγγελία σύμβασης (απόλυση) και συγκεκριμένος αριθμός ημερών ασφάλισης.
2. Επίδομα επίσχεσης Εργασίας ή λόγω διακοπής εργασιών της Επιχείρησης
Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να λάβουν το επίδομα ανεργίας σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη. Επίσης, το επίδομα αυτά χορηγείται σε μισθωτούς που προχωρούν σε επίσχεση εργασίας για οποιοδήποτε λόγο (άρθρο 325 Α.Κ.).
3. Ειδικό Βοήθημα μετά τη λήξη της Επιδότησης Λόγω Ανεργίας
Το δικαιούνται όσοι παραμένουν άνεργοι επί ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι , λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κλπ).
4. Επίδομα Σε Νέους Από 20-29 Ετών
Καταβάλλεται στους νέους και νέες ηλικίας από 20 – 29 ετών, εφ” όσον παραμείνουν γραμμένοι στα μητρώα ανέργων για ένα χρόνο και ανέρχεται σε 73,37 ευρώ τον μήνα για πέντε μήνες (367 ευρώ σύνολο).
5. Παροχή λόγω Αφερεγγυότητας του Εργοδότη
Σκοπός του «λογαριασμού προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη» είναι η πληρωμή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι τριών (3) μηνών που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.
6. Επίδομα Διαθεσιμότητας
Παρέχεται σε μισθωτούς που τίθενται σε διαθεσιμότητα. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται στο 10%του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης και για διάστημα μέχρι τρεις μήνες το χρόνο.Το δικαίωμα του μισθωτού να επιδοτηθεί λόγω διαθεσιμότητας, μπορεί να ασκηθεί μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα (έναρξης αυτής),
7. Επίδομα Στράτευσης (καταργείται από 1ης Ιουλίου 2014)
Καταβάλλεται σε όσους υπηρέτησαν παρατεταμένη θητεία, ή κλήθηκαν για μετεκπαίδευση στις ένοπλες δυνάμεις. Συγκεκριμένα, μπορούν να το λάβουν όσοι έχουν κάνει 150 ημερομίσθια κατά τον προηγούμενο χρόνο από εκείνο που μπήκαν στο στρατό ή 150 ημέρες εργασίας (ημερομίσθια) το προηγούμενο της κατάταξης 15μηνο χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια των 3 τελευταίων μηνών. Οι Δικαιούχοι έχουν προθεσμία για την είσπραξη, τρεις μήνες από την απόλυσή τους απ” το στρατό.
8. Ειδικό Βοήθημα Μετά Από Τρίμηνη Παραμονή Στα Μητρώα του ΟΑΕΔ
Το συγκεκριμένο επίδομα δικαιούνται ασφαλισμένοι, που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να λάβουν το επίδομα ανεργίας. Για να λάβουν το ειδικό βοήθημα θα πρέπει να είναι άνεργοι επί τρεις μήνες, να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν πρέπει υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κ.λ.π).Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο έτος. Το ύψος του βοηθήματος είναι 220 ευρώ/μήνα. Ισχύει εισοδηματικό κριτήριο (9.977,99€ το 2013 και 10.271,46€ για το 2014)
9. Eπιδότηση Νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας (ΕΣΠΑ)
Ο ΟΑΕΔ καταβάλει ειδικό επίδομα σε άνεργους νέους από 20 μέχρι και 29 ετών και έχουν αποφοιτήσει από Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα λαμβάνοντας τίτλο σπουδών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Προϋπόθεση είναι να εγγραφούν στα ειδικά μητρώα ανέργων το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την λήψη του πτυχίου και για τους άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί.
10. Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας
Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας μητρότητας 6 μηνών αφού πρώτα πάρουν τους 3,5 μήνες αδείας μετά τον τοκετό ή τη μετατρέψουν σε μειωμένο ωράριο εργασίας, δικαιούνται από τον ΟΑΕΔ το νομοθετημένο μισθό των 586 ευρώ μηνιαίως.
Την ειδική άδεια των 6 μηνών δικαιούνται οι μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση.
Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη, μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας, η και της ετήσιας κανονικής άδειας, εφόσον προβλέπεται η χορήγησή της με βάση τις ετήσιες προθεσμίες.
Η ασφαλισμένη μπορεί, με αμετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής. Επίσης, μπορεί να διακόψει την ειδική άδεια, με έγγραφη συμφωνία του εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση το υπόλοιπο της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο.
11. Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας
Καταβάλλεται η διαφορά μεταξύ του μισθού της εργαζόμενης και της επιδότησης ασθένειας λόγω τεκετού που έλεβε από το ΙΚΑ. Η καταβολή του γίνεται σε γυναίκες που εργάζονται κατά την έναρξη της αδείας κυοφορίας, μετά τον τοκετό και εφόσον εισπράξουν το επίδομα από το Ι.Κ.Α. για την αποχή από την εργασία λόγω κυοφορίας και λοχείας.
Οι παροχές μητρότητας είναι ίσες με τη διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο Εργοδότης αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε το Ι.Κ.Α. για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Η προθεσμία για την υποβολή σχετικής αίτησης είναι τρεις μήνες από την ημερομηνία πληρωμής από το Ι.Κ.Α.
 http://www.aftodioikisi.gr

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Tην άμεση σύγκληση του ΔΣ της ΚΕΔΕ ζητά με επιστολή της η εκπρόσωπος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ελπίδα Παντελάκη

Την άμεση σύγκληση του ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) ζητά με επιστολή της η Ελπίδα Παντελάκη, εκπρόσωπος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο ΔΣ της ΚΕΔΕ, που απέστειλε στον πρόεδρο του ΔΣ, Κώστα Ασκούνη, και με κοινοποίησή της και στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ της ΚΕΔΕ.
Στην επιστολή της η Ελπίδα Παντελάκη σημειώνει: «Η μείωση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι αρνητικές, ενδεχομένως, εξελίξεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ και ΣΕΣ 2014-2020) δημιουργούν νέα αρνητικά δεδομένα για την απαιτούμενη επάρκεια, τη λειτουργία, ακόμη και την ύπαρξη ανάλογων δομών, όπως το "Βοήθεια στο Σπίτι", των Βρεφονηπιακών Σταθμών, των ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΚΗΦΗ κ.ά.
Ζητώ, λοιπόν, την άμεση σύγκληση του ΔΣ της ΚΕΔΕ γιατί στο τρίμηνο που ακολουθεί και μέχρι την ανάληψη καθηκόντων των νέων δημοτικών αρχών που τώρα εξελέγησαν, πρέπει να αντιμετωπιστούν κρίσιμα ζητήματα των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων που λήγουν τον Αύγουστο του 2014.
Να απαιτηθεί από την κυβέρνηση η εξασφάλιση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και από ευρωπαϊκούς πόρους, ώστε να διατηρηθούν οι προαναφερθείσες δομές και να αναπτυχθούν, ώστε να καλύπτουν δωρεάν τις διαρκώς αυξανόμενες λαϊκές ανάγκες.
Να ανανεωθούν οι συμβάσεις όλων των εργαζομένων και να δρομολογηθεί η μονιμοποίησή τους χωρίς όρους και προϋποθέσεις».
 http://www.902.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΚΔΑΠ - ΚΔΑΠ/ΜΕΑ

                                                                                                            
                                                                                                         
 ΑΘΗΝΑ 27/05/2014
Αρ. πρωτ. 155

                                             προς: 1. Κ.Ε.Δ.Ε.
                                                               
                                                                                                         2. Ε.Ε.Τ.Α.Α.

                                                                                                         3. Βουλευτές Ελληνικού 
                                                                                                
                                                                                                             Κοινοβουλίου

 
Διεύθ.: Γαλατάς Τροιζηνίας, Τ.Κ. 18020                              
Πληρ.: Παπαχατζής Ιωάννης
Τηλ.: 2298043394 - 6973306518
Θέμα: ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΚΔΑΠ - ΚΔΑΠ/ΜΕΑ


Αξιότιμοι κύριοι,

Ενημερωθήκαμε πριν λίγες ημέρες για την «Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-202 από την Ε.Ε.» από έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύτηκε στον Τύπο.
Στο 4ο κεφάλαιο των Εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (σελ.15) με τίτλο
«4. Εκπαίδευση – Κατάρτιση - Απασχόληση», με προϋπολογισμό 2,6 δις ευρώ, αναφέρονται μεταξύ άλλων και οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί. Ο τίτλος αυτός, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνει αναφορά στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» (ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, Παιδικοί/Βρεφικοί Σταθμοί), αλλά ούτε και των Δομών μας ονομαστικά, ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους γονείς και στους εργαζόμενους στις Δομές αυτές, οι οποίοι αμέσως στράφηκαν στον Σύλλογό μας για περισσότερες πληροφορίες πάνω στο θέμα της ένταξής μας ή μη στη νέα προγραμματική περίοδο.
Με αφορμή τα παραπάνω, σας καλούμε να σταθείτε συμπαραστάτες στους εργαζόμενους αλλά και στους ωφελούμενους (γονείς) στον κοινό αγώνα που έχουμε ήδη ξεκινήσει για την συνέχιση λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., κάνοντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες και παρεμβάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών ώστε έγκαιρα να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των Δομών για τα επόμενα χρόνια.
Παράλληλα, θα θέλαμε να θέσετε προς τα αρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών τα παρακάτω ερωτήματα σχετικά με τις Κοινωνικές Δομές των ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-ΜΕΑ:
  1. Έχει, τελικά, ενταχθεί το πρόγραμμα της «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», (ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, Παιδικοί/Βρεφικοί Σταθμοί) στο «ΣΕΣ 2014-2020» με επαρκή και ισόνομη χρηματοδότηση μεταξύ των Δομών ώστε να εξασφαλιστεί η κάλυψη όλων των προσφερόμενων θέσεων τέκνων;

  1. Έχει προβλεφθεί νομοθετική ρύθμιση για την διασφάλιση όλων των θέσεων - και της σχέσης - εργασίας των εργαζομένων στις Δομές;

  1. Ισχύει ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος της «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», (ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, Παιδικοί/Βρεφικοί Σταθμοί) (πάντα μέσω του «ΣΕΣ 2014-2020») θα περάσει στην δικαιοδοσία των Περιφερειών, όπως μας είχε δηλώσει ο κύριος Κεγκέρογλου τον περασμένο Γενάρη;

  1. Υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού που θα προκύψει για το διάστημα μεταξύ της λήξης της φετινής περιόδου (31 Αυγούστου 2014) και της ολοκληρωμένης ένταξής μας στη νέα προγραμματική περίοδο (μέσα 2015);

  1. Υπάρχει πρόβλεψη σύνταξης νομικού πλαισίου για τον έλεγχο των φορέων υλοποίησης από τον φορέα διαχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κονδύλια που φθάνουν στους Δήμους για τα Κ.Δ.Α.Π. - και την κάθε Κοινωνική Δομή - θα καλύπτουν αποκλειστικά τις δικές τους ανάγκες;

Κλείνοντας, σας υπενθυμίζουμε, για ακόμα μία φορά, πως όλες ανεξαιρέτως οι κοινωνικές δομές είναι απαραίτητες για την κοινωνία μας και κοινό αίτημα ωφελούμενων (γονέων) και εργαζομένων παραμένει η θεσμοθέτησή μόνιμων και δωρεάν κοινωνικών παροχών για όλους τους πολίτες με μόνιμες θέσεις εργασίας για το προσωπικό.

Με εκτίμηση
για το Δ.Σ.             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


  ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                         ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ