!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Προκηρύσσονται 32.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στους δήμουςΕντός δέκα ημερών προκηρύσσονται 32.000 θέσεις κοινωφελούς εργασίας με δημόσια πρόσκληση για την κάλυψη θέσεων σε δήμους, σύμφωνα με τη δέσμευση της αναπληρώτριας υπουργού για την καταπολέμηση της ανεργίας, Ράνιας Αντωνοπούλου.
Στη συγκεκριμένη πρόσκληση υλοποίησης του προγράμματος δεν συμπεριλαμβάνονται θέσεις σχολικών φυλάκων και καθαριστριών, οι οποίες θα προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, μετά τη συνάντηση που είχε με την υπουργό, τόνισε ότι οι δήμοι θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το προσωπικό εντός Απριλίου.
Στην προκήρυξη θα συμπεριλαμβάνονται και ειδικές φόρμες, οι οποίες θα πρέπει να συμπληρωθούν από τις δημοτικές αρχές και θα περιγράφουν το αντικείμενο απασχόλησης των ωφελούμενων, καθώς και το παραγόμενο έργο.  
Η κυρία Αντωνοπούλου έχει τονίσει ότι η λίστα που είχαν αποστείλει οι δήμοι ήταν ασαφής ως προς το αντικείμενο απασχόλησης των ανέργων και έπρεπε να υποδείξουν και νέες ιδέες, ανάλογα με  τις τοπικές ανάγκες.
Για παράδειγμα, όπως επισήμανε, οι άνεργοι θα μπορούσαν να καλύψουν θέσεις υπευθύνων ασφαλείας στις παιδικές χαρές ή καθαρισμού των φρεατίων. 
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της, έχει προτείνει σε επόμενο κύκλο προσλήψεων να επανεξεταστούν και τα κριτήρια επιλογής των ανέργων. 
Η σχετική πρόταση αντιμετωπίζεται θετικά από το υπουργείο, ενώ ο προσδιορισμός των νέων κριτηρίων θα αποτελέσει αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας που έχει συσταθεί και απαρτίζεται από στελέχη του υπουργείου και της ΚΕΔΕ.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr 

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Ανακοίνωση των εργαζομένων της ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στη ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β
Παιδικοί  Σταθμοί, Βοήθεια  στο Σπίτι, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων(ΚΗΦΗ) και όλα τα πολιτιστικά τμήματα
συνεχίζουμε να παραμένουμε ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ για πολλοστή φορά
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
1. την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων μας
2. την έγκαιρη καταβολή της μισθοδοσίας κάθε 10 του μήνα
3. την άμεση μεταφορά των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΗΦΗ, «Παιδικοί Σταθμοί» με το προσωπικό τους στο Δήμο, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου.
4. Την έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας των υπηρεσιών «Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΗΦΗ, «Παιδικοί Σταθμοί» από τους Δήμους με σκοπό την παροχή αυτών των υπηρεσιών από αυτούς, ως μόνιμες υπηρεσίες και όχι ευρωπαϊκά προγράμματα, που σημαίνει και μονιμοποίηση του προσωπικού του.
5. Την απορρόφηση όλων των εργαζομένων της δημοτικής επιχείρησης σε οργανικές θέσεις του Ο.Ε.Υ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΚΕΑΒ

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ                   Αριθ. Πρωτ.: οικ. 7057 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
 & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ                                                                                          ΠΡΟΣ           
                                                                    τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας  Έδρες τους
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 
                                                                                                                                                  
 Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
                                                                                                                                                  
 Τηλέφωνα : 213-1364397
 Οψίμου Ελ. : 213-1364339
 Στρατίκη Αθ. FAX : 213-1364383 


ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών


Ενόψει του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:
 Οι φορείς αρμοδιότητάς σας (ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, ΝΠΙΔ αυτών, ΚΕΔΕ, ΠΕΔ, ΕΝΠΕ), παρακαλούνται για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2015, αξιολογώντας τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών.
 Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του ν.3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ.2 της υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012), προβλέπεται οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση έργου στους φορείς αρμοδιότητάς σας για το έτος 2015 θα είναι μειωμένες κατά 10 % σε σχέση με το 2014.
 Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου καθώς και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι. 1Αναλυτικά ανά κατηγορία αιτήματος σας γνωρίζουμε ότι :
 Α. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΤΑ α’ και β’ ΒΑΘΜΟΥ 1. Για την προώθηση έγκρισης αιτήματος που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 1, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού. 2. Για την προώθηση έγκρισης αιτήματος που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ α και β βαθμού στο πλαίσιο προγραμμάτων, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 2, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού.
Αιτήματα θα πρέπει να υποβληθούν και για την ανανέωση ήδη υφιστάμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως π.χ. «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής». 
Ειδικά για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, με το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών που, επειδή συνδέονται με συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο, δεν μπορούν να θεωρηθούν πάγιες και διαρκείς.
 Ως εκ τούτου για τα αιτήματα που εμπίπτουν στην ανωτέρω εξαίρεση δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ και η αποστολή τους στην Υπηρεσία μας.
 Β. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΠΙΔ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ 1. Για την προώθηση έγκρισης αιτήματος που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 3, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού. 22. Για την προώθηση έγκρισης αιτήματος που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ στο πλαίσιο προγραμμάτων, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 4, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού.
Αιτήματα θα πρέπει να υποβληθούν και για την ανανέωση ήδη υφιστάμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως π.χ. «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής». Ειδικά για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, με το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς πρόκειται για συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών που, επειδή συνδέονται με συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο, δεν μπορούν να θεωρηθούν πάγιες και διαρκείς. Ως εκ τούτου για τα αιτήματα που εμπίπτουν στην ανωτέρω εξαίρεση δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ και η αποστολή τους στην Υπηρεσία μας. 
Γ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Για την προώθηση έγκρισης αιτήματος που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 10 του ν.4257/2014) σε ΟΤΑ α’ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 5α και 5β , με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτών.
 Δ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ Για την προώθηση έγκρισης αιτήματος που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 10 του ν.4257/2014) σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 6α και 6β , με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτών. Σημειώνεται ότι με το άρθρο 10 του ν. 4257/2014 διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 συμπεριλήφθηκαν και τα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους έναντι αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (εγκύκλιός μας 31635/19- 8-2014 ΑΔΑ: ΩΠΙΚΝ-2ΥΟ).
3ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) εκτός πλαισίου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4147/2013 παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου ακόμα και ειδικοτήτων αντίστοιχων με εκείνες που προβλέπονται στους Οργανισμούς ή στους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, για όσο χρόνο ισχύει ο περιορισμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών τακτικού προσωπικού, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2016 για να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες τους.
 Με τις ίδιες διατάξεις, μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν.3812/2009 (βεβαίωση του ΑΣΕΠ), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η βεβαίωση (του ΑΣΕΠ) εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του φορέα στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο που θα εκτελεστεί, ο αριθμός των προσώπων που θα το εκτελέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου και ο τόπος εκτέλεσης αυτού. Στο αίτημα περιλαμβάνεται και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς».
Κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών (παρ. 8 άρθρου 9 ν. 3812/2009) Σε περίπτωση που τα αιτήματα των φορέων αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009, είναι απαραίτητο να αποστέλλουν αιτήματα παροχής γνωμοδότησης για πλήρωση θέσεων εποχικών αναγκών στις υπηρεσίες σας, οι οποίες εν συνεχεία θα διαβιβάζουν αυτά στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώμη του ΑΣΕΠ. Το σχετικό υπόδειγμα διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ( www . asep .gr), στη διαδρομή: Συμβάσεις/ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ)- Εποχικό/Υποδείγματα ανακοινώσεων/Αίτημα χορήγησης γνωμοδότησης εποχικού προσωπικού.
 Αναπλήρωση θέσεων απασχολουμένων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Για την άμεση κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν σε περίπτωση αποχώρησης συμβασιούχων ορισμένου χρόνου από ευρωπαϊκά προγράμματα παρέχεται η δυνατότητα, σύμφωνα και με το Α.Π. 15017/7-10-2013 έγγραφο του ΑΣΕΠ, αναπλήρωσης του αποχωρούντος προσωπικού με την πρόσληψη του αμέσως επόμενου στη σειρά των πινάκων κατάταξης που είχαν εκδοθεί για το σκοπό αυτό. 4Συνοδευτικά δικαιολογητικά αιτημάτων Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα υποδείγματα που αναφέρονται αναλυτικά στα παραρτήματα, συμπληρωμένα. Τονίζουμε ότι αιτήματα με οικονομικές βεβαιώσεις που αναγράφουν «με αναμόρφωση του προϋπολογισμού» δεν θα προωθούνται. Εγκριτικές Αποφάσεις της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014 τέθηκε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών, από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτικής απόφασης. Σχετική εγκύκλιος (πρώην) Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.29/οικ.28231/7-11-2014 (ΑΔΑ:ΩΞΠΩΧ-Δ5Β). Επί τη ευκαιρία, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι οι εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί πριν τη θέση σε ισχύ των προαναφερόμενων διατάξεων, δεν υπόκεινται στον χρονικό περιορισμό των έξι (6) μηνών. Θεωρούμε όμως ότι στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της αναλογικής αντιμετώπισης όμοιων δεδομένων θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2015 (30-4-2015). 
Προσωπικό για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Για τη αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη σε κατάσταση ανάγκης. Σημειώνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 και εμπίπτει στον περιορισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού θέσεων.
 5Καταργήσεις – συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου & Ιδιωτικού Δικαίου 
Σε περίπτωση που προγραμματίζεται κατάργηση ή συγχώνευση Νομικού Προσώπου δεν θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα. Αίτημα θα υποβληθεί από τον φορέα που θα ασκεί τις αρμοδιότητες.

 Εξαιρέσεις από τον προγραμματισμό προσλήψεων

1. Πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» Τα αιτήματα των ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού, ΝΠΙΔ αυτών, για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθληση για Όλους» δεν θα υποβληθούν στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. στο πλαίσιο της παρούσας εγκυκλίου, αλλά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έπειτα από την ισχύ του άρθρου 29 του ν.4151/2013.

 2. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Με την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4277/2014 παρατάθηκε εκ νέου η διάρκεια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς και η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από τη λήξη τους μέχρι 31-12-2015.

 3. Πρόγραμμα «Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» (ΚΗΦΗ) 
Με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4312/2014, παρατάθηκε η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων από τη λήξη τους μέχρι τις 30-9-2015.

 4. Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας Με το άρθρο 27 του ν. 4304/2014 δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ, εφόσον δεν διαθέτουν τακτικό προσωπικό, για την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997) με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ. 2δ του άρθρου 15 του ν. 4281/2014) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Η αποστολή των αιτημάτων για συμβάσεις έργου στο ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον έως τις 31-3-2015, προκειμένου το ΑΣΕΠ να έχει το χρονικό περιθώριο να επεξεργαστεί τα εν λόγω αιτήματα. Το σύνολο των αιτημάτων που θα αποσταλούν στην Υπηρεσία μας μέσω ΑΣΕΠ 6(συμβάσεις έργου) και μέσω Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (συμβάσεις ορισμένου χρόνου) θα πρέπει να έχουν περιέλθει σε αυτή έως τις 30-4-2015. Επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική για τις περιπτώσεις Α1 και Β1. Ειδικά για τις περιπτώσεις Α1 και Β1, τα αιτήματα που θα εισέλθουν στο Υπουργείο μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμα.
 Λόγω του περιορισμένου αριθμού των εγκρίσεων κρίνεται απαραίτητη η τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας προκειμένου να απεικονιστούν οι ελλείψεις και τα αρμόδια όργανα να διαμορφώσουν εικόνα της πραγματικής κατάστασης και να προωθήσουν αιτήματα για τα οποία η έλλειψη προσωπικού δημιουργεί σοβαρή δυσλειτουργία στις υπηρεσίες των φορέων.
Ύστερα από αυτά, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τους φορείς αρμοδιότητάς σας, εφιστώντας τους την προσοχή, ώστε να περιορίσουν τα αιτήματά τους στα απολύτως απαραίτητα αξιολογώντας τις προτεραιότητές τους και να τηρηθούν πιστά οι καταληκτικές ημερομηνίες κατά περίπτωση. Μετά την παρέλευση των ανωτέρω ημερομηνιών τα αιτήματα θα τίθενται στο αρχείο.
 Κατ’ εξαίρεση θα γίνονται δεκτά και θα αξιολογούνται αιτήματα που θα αφορούν σε επιτακτικές ανάγκες που προέκυψαν μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία και στο πλαίσιο πάντα της μη εξάντλησης του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων. Επειδή παρατηρήθηκαν περιπτώσεις να τροποποιούνται μετά την χορήγηση των εγκρίσεων οι αιτούμενες ειδικότητες, εφιστούμε την προσοχή σας, στον ορθολογικό προγραμματισμό, με βάση τις άμεσα λειτουργικές σας ανάγκες ώστε να μην παρατηρηθούν ξανά τέτοιες περιπτώσεις.
 Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι αιτήματα που αφορούν στον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού για το έτος 2015 και έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας, πριν την αποστολή της παρούσας εγκυκλίου, δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να αποσταλούν εκ νέου με βάση τα όσα αναφέρονται σε αυτή. Την παρούσα Εγκύκλιο και τα Παραρτήματα με τα αντίστοιχα υποδείγματα ανά περίπτωση για το προσωπικό ορισμένου χρόνου, θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας, στη διαδρομή: www . ypes . gr/Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις-ΟΤΑ Β' Βαθμού/Εγκύκλιοι. 7Τα Παραρτήματα Γ1, Γ2 και Γ4 με τις αντίστοιχες οικονομικές βεβαιώσεις καθώς και τα υποδείγματα, ανά περίπτωση, εισηγητικών εκθέσεων των ασκούντων καθήκοντα Γενικού Γραμματέα, Γενικοί Διευθυντές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου, διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ( www . asep .gr) στη διαδρομή: ΦΟΡΕΙΣ/ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
 Παρακαλούμε όπως οι ασκούντες καθήκοντα Γενικού Γραμματέα, Γενικοί Διευθυντές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων διαβιβάζουν άμεσα κάθε πλήρες αίτημα από όλους τους φορείς εποπτείας τους (όχι συγκεντρωτικά) προκειμένου να γίνεται σταδιακά η επεξεργασία και η καταχώρησή τους γεγονός που θα οδηγήσει στη συντόμευση της διαδικασίας προς όφελος των φορέων. Το Υπουργείο μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.


Υπουργός Νικόλαος Βούτσης

Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Συνεργασία ΚΕΔΕ – υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη διαμόρφωση νέων κοινωνικών προγραμμάτων

Αναρτήθηκε: 16.02.2015
KEDE -SkourletisΤην στρατηγική πρόταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη μετατροπή της σε γνήσιο θεσμικό εκφραστή ενός νέου κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, αλλά και ως βασικού πυλώνα της νέας παραγωγικής και αναπτυξιακής πορείας της χώρας, κατέθεσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στον  υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Π. Σκουρλέτη και την αναπληρωτή υπουργό κ. Ρ. Αντωνοπούλου κατά τη διάρκεια συνάντησής τους σήμερα το μεσημέρι.
Από την ΚΕΔΕ στη συνάντηση παρέστησαν επίσης τα μέλη του Δ.Σ. Ν. Χιωτάκης, Γ. Ιωακειμίδης , Δ. Μπίρμπας, Γ. Αποστολόπουλος και το Γενικός Διευθυντής Π. Βασιλείου.
Ειδικότερα σε ότι αφορά στη συμβολή της Αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και την προώθηση της ανάπτυξης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε ότι «αποτελεί μονόδρομο η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η διεύρυνση της αποκέντρωσης, έτσι ώστε οι δήμοι να καταστούν φορείς ενός νέου πολεοδομικού και αναπτυξιακού προγραμματισμού, καθώς και φορείς παροχής υπηρεσιών στους πολίτες, ιδιαίτερα κοινωνικών υπηρεσιών».
«Ως εκ τούτου, σημείωσε ο κ. Πατούλης είναι απαραίτητο να ενισχυθούν τα οικονομικά των δήμων και να αυξηθεί η συμμετοχή τους στα αναπτυξιακά προγράμματα. Να εκσυγχρονιστεί  το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των δήμων. Να δοθούν ουσιαστικές αρμοδιότητες για ζητήματα χωροταξίας, πολεοδομίας και περιβάλλοντος».
Σε ότι αφορά στην κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε πως, παρά τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού και αναγκαίων πόρων,  ο ρόλος των δήμων έχει διευρυνθεί σημαντικά καθώς σήμερα λειτουργούν 4.449 δημοτικές δομές που απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας, καλύπτοντας άμεσα 171.390  ωφελούμενους, προσφέροντας εργασία σε 19.297 εργαζόμενους.
«Στην ουσία, τόνισε ο Γ. Πατούλης, οι δομές και υπηρεσίες των δήμων ορίζουν ένα εθνικό πλαίσιο λειτουργίας αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Ως εκ τούτου θα πρέπει, πρώτον,  να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους, δεύτερον, να ενισχυθεί ο αποκεντρωμένος ρόλος τους, τρίτον να συμμετέχει η Αυτοδιοίκηση  με εκπρόσωπό της στο Δ.Σ. του  ΟΑΕΔ,  λειτουργώντας παράλληλα σε κάθε δήμο αποκεντρωμένες υπηρεσίες του».
Ειδική αναφορά έκανε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ στο νέο ΕΣΠΑ και τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,  τονίζοντας ότι η Αυτοδιοίκηση διεκδικεί  πόρους και πρωταγωνιστικό ρόλο σε συγκεκριμένα προγράμματα και δράσεις.
Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε:
  • Για το πρόγραμμα που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους» 2014-2020,καταρχήν οι δήμοι να έχουν το πρώτο ρόλο ως «επικεφαλής εταίροι» . Ενώ επιπλέον ζήτησε η κατανομή του προϋπολογισμού  του να είναι οριζόντια βάσει των επίσημων δεικτών ανεργίας, του ποσοστού φτώχειας, αλλά και των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων των ΟΤΑ.
  • Τη συνέχιση του υφιστάμενου προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και την επέκτασή του ως προς την παροχή υπηρεσιών και στα ΑΜΕΑ.  Επίσης ζητά να αποσαφηνιστεί άμεσα το θεσμικό πλαίσιο της διάδοχης μορφής του, δηλαδή των προγραμμάτων «Κατ΄ οίκον φροντίδα Συνταξιούχων» και «Κατ΄ οίκον Κοινωνική Φροντίδα».
  • Για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (παιδικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ- ΚΔΑΠ/ΜΕΑ), η ΚΕΔΕ ζητά αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος από 200.000.000 ευρώ σήμερα, στα 250.000.000 ευρώ ώστε αφενός να διασφαλισθεί η συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων δομών και στο μέλλον, αφετέρου, να ενταχθούν και νέες δομές στο πρόγραμμα. Καθώς και την έγκαιρη προκήρυξη του προγράμματος, ώστε να υπάρξει σωστός προγραμματισμός από πλευράς  Δήμων .
  • Τη συνέχιση του προγράμματος για τα ΚΗΦΗ και τα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για ΑΜΕΑ.
Για τα θέματα απασχόλησης ο Γ. Πατούλης, υπογράμμισε ότι «η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αφορά στην προώθηση και ενίσχυση των τοπικών στρατηγικών απασχόλησης ως κύριο μέσο καταπολέμησης της ανεργίας και ενσωμάτωσης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων».
Αναφερόμενος ειδικότερα στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, τόνισε την ανάγκη «να ξεκινήσει άμεσα το ήδη υπάρχον πρόγραμμα των 32.000 θέσεων, για να καλύψουν οι δήμοι επείγουσες ανάγκες».
Τέλος ο κ. Πατούλης ζήτησε την ενίσχυση όλων των προγραμμάτων για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, όπως τα προγράμματα Τοπ ΕΚΟ, ΤοπΣΑκαι το Πρόγραμμα επιχορήγησης Επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης δήλωσε:
«Είχαμε την ευκαιρία να εκθέσουμε στη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τις θέσεις της ΚΕΔΕ για την Κοινωνική Αλληλεγγύη, την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή.
Παραδώσαμε ένα αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αποτυπώνεται πως στρατηγικός στόχος της Πρωτοβάθμιας  Αυτοδιοίκησης είναι η διαμόρφωση ενός αποκεντρωμένου πλαισίου άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Εργασίας από την Αυτοδιοίκηση, μέσω πιστοποιημένων δομών, με θεσμικά κατοχυρωμένη λειτουργία και διασφαλισμένους πόρους.
Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αναγνώρισε τη σημαντική μέχρι σήμερα συμβολή και αξία των κοινωνικών δομών των Δήμων, στην αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς και ότι αναγνώρισε το σημαντικό ρόλο των ΟΤΑ στην επίτευξη ευρύτερων συναινέσεων που απαιτούνται για να κάνει η χώρα μας ένα νέο ξεκίνημα.  Είναι επίσης πολύ θετικό ότι δεσμεύθηκε ο Υπουργός πως ξεκινά τέλη Φεβρουαρίου το πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης, η υλοποίηση του οποίου αποτελεί βασικό αίτημα της ΚΕΔΕ.
Η ΚΕΔΕ στο υπόμνημα που υπέβαλε στο υπουργείο ζητεί την αύξηση του αριθμού των θέσεων κατά 2.000. Τόσο το σχετικό ζήτημα όσο και τα υπόλοιπα αιτήματα που συμπεριλαμβάνονται στο υπόμνημα, συμφωνήθηκε να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης της ομάδας εργασίας που θα συσταθεί και θα αποτελείται από εκπροσώπους και της ΚΕΔΕ και του υπουργείου  Εργασίας και ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης.
Ο κ. Σκουρλέτης αναγνώρισε ότι είναι αναγκαία η συνεργασία του υπουργείου με τους δημάρχους προκειμένου να δοθεί μια νέα ώθηση σε προγράμματα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Συμφωνούμε απόλυτα με την άποψη αυτή και είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε έναν ουσιαστικό διάλογο, για το συνολικό επανασχεδιασμό των προγραμμάτων. Εξίσου θετικά βλέπουμε και τη θέση της αναπληρώτριας υπουργού κας Αντωνοπούλου ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ μας, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση δράσεων και προγραμμάτων που αφορούν στην Tοπική Aυτοδιοίκηση.
Η Αυτοδιοίκηση α’ Βαθμού αποτελεί βασικό πυλώνα για την υλοποίηση αποτελεσματικών κοινωνικών πολιτικών και δράσεων».

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

ΕΕΤΑΑ Γ' ΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
2η ΑΝΑΡΤΗΣΗ 26 ΦΟΡΕΩΝ
3ης ΔΟΣΗΣ
Της Πέμπτης 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015


Καλούνται οι παραπάνω φορείς να στείλουν υπόψιν κου Α. Χρυσοστομίδη:
1. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς την ΕΕΤΑΑ (Σύμβουλου φορέων ΟΤΑ, Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα, ΑΦΜ 094149181, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) με αιτιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Γ' ΔΟΣΗ"
2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ
3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Η Αυτοδιοίκηση πρωταγωνίστρια για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Η Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας οριοθετεί τις προτεραιότητες ενόψει των προσυνεδρίων και του ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΕ
Η ουσιαστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας τόσο για την επίτευξη του εθνικού στόχου για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όσο και στη διαμόρφωση των τοπικών Κοινωνικών Πολιτικών, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2010, είναι ένα από τα κύρια θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης κατά τη διάρκεια των επτά περιφερειακών προσυνεδρίων  αλλά και του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαΐου.
Οι βασικές θέσεις της Αυτοδιοίκησης υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων, των επιπτώσεων δηλαδή της οικονομικής κρίσης, που έχουν αποκτήσει ένταση και κοινωνικό βάθος, συζητήθηκαν κατά τη σημερινήσυνεδρίαση της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της ΚΕΔΕ.
Ως πρώτη προτεραιότητα η ΚΕΔΕ οριοθετεί την ενίσχυση των υφιστάμενων δομών και προγραμμάτων των δήμων, όπως τα κοινωνικά παντοπωλεία, τα δημοτικά-κοινωνικά ιατρεία, τα κοινωνικά φαρμακεία, τα κοινωνικά συσσίτια, τα ΚΔΑΠ ,τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κοινωνική Μέριμνα», το πρόγραμμα «Τράπεζα Χρόνου», των προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, την Τράπεζα Τροφίμων, τους  Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, τα ΚΕΠ υγείας κ.α.
Δεύτερον, η ΚΕΔΕ υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση δράσεων, όπως οι παραπάνω, προϋποθέτει τηνύπαρξη οργανωμένων Κοινωνικών Δομώνικανοποιητική στελέχωση με έμπειρο και εξειδικευμένο δυναμικό και ύπαρξη και χρησιμοποίηση σχετικών συστημάτων και εργαλείων.
Τρίτον, προκειμένου οι Δήμοι να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα ανωτέρω Προγράμματα η ΚΕΔΕ προτείνει τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων δομών μέσα στους Οργανισμούς τους, όπως:
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής με ενδεικτικά γραφεία, Ισότητας των Δύο Φύλων, Υποστήριξης ΑμΕΑ, Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικο-Προνοιακών Δομών,Πρόληψης και Κοινωνικής Φροντίδας, Πρόληψης και  Αγωγής Υγείας   κ.λπ.
Τέλος η ΚΕΔΕ προτείνει:
Την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των δράσεων των Ευρωπαϊκών Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταμείων από τους δήμους.
Την προετοιμασία, οργάνωση και θέσπιση Ολοκληρωμένων Τοπικών Κοινωνικών Πολιτικών για την αντιμετώπιση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού και την προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
Την θέσπιση κοινωνικών συμμαχιών με εγνωσμένου κύρους εταίρους, οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία και επάρκεια στην υλοποίηση ανάλογων προγραμμάτων.
Τέλος η Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας επεσήμανε ότι για το Ε.Π. « Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής συνδρομής για τους Απόρους» 2014-2020 οι δήμοι πρέπει να το πρώτο ρόλο  ως «ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΙ»  στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων καταπολέμησης της φτώχειας, διότι πληρούν το κριτήριο της «εγγύτητας», της συμπληρωματικότητας, της ιδιαιτερότητας και της αποκέντρωσης  των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών καλύπτοντας με το Δίκτυο των Κοινωνικών δομών που διαθέτουν το σύνολο του πληθυσμού της χώρας.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Οι προτάσεις του αναπηρικού κινήματος στη νέα Κυβέρνηση

Αθήνα: 03/02/2015
ΠΡΟΣ:
κ. Αλ. Τσίπρα, Πρωθυπουργό της χώρας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γ. Δραγασάκη
-Μέλη Υπουργικού Συμβουλίου της Κυβέρνησης
-Φορείς Μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ. και μέλη αυτών

Υπόμνημα στον Πρωθυπουργό για την εκπόνηση και εφαρμογή ενός Εθνικού Προγράμματος για την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, την άμεση ενίσχυση των εισοδημάτων τους και την άρση όλων των αδικιών και μορφών διάκρισης σε βάρος τους


YΠΟΜΝΗΜΑ
Της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
Eν' όψει των προγραμματικών δηλώσεων της νέας Κυβέρνησης
Για την εκπόνηση και εφαρμογή ενός Εθνικού Προγράμματος για την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, την άμεση ενίσχυση των εισοδημάτων τους και την άρση όλων των αδικιών και μορφών διάκρισης σε βάρος τους
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) από τη θέση του τριτοβάθμιου κοινωνικοσυνδικαλιστικού φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους και επίσημου εταίρου με την Πολιτεία για την προώθηση πολιτικών για την αναπηρία, αφού πρώτα εκφράσει για ακόμη μια φορά τα συγχαρητήριά της για την εκλογή σας στην Πρωθυπουργία της χώρας και ευχηθεί κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας, σας υποβάλλει με το παρόν υπόμνημα τις θέσεις και τα αιτήματα του αναπηρικού κινήματος της χώρας, ενόψει των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησής σας.
Αδιαμφισβήτητα τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους έχουν πληγεί με τον πιο σκληρό τρόπο από την οικονομική κρίση και τις οριζόντιες μνημονιακές πολιτικές, όπως αναφέρεται και στο κείμενο των προγραμματικών δηλώσεών σας κατά την προεκλογική περίοδο. Τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν αφενός αύξησαν δραματικά την διαχρονική ανεργία και τη φτώχεια των ατόμων με αναπηρία αφετέρου υπονόμευσαν την πρόοδο εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας επικύρωσε μαζί με το προαιρετικό της πρωτόκολλο (ν. 4074/2012) αποδεχόμενη την υποχρέωση εφαρμογής της.
Στη βάση λοιπόν της δικαιωματικής προσέγγισης, η Ε.Σ.Α.μεΑ σας καταθέτει το διαχρονικό αίτημά της για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Εθνικού Προγράμματος για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επικύρωση της προαναφερθείσας Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και του προαιρετικού πρωτοκόλλου της ενισχύει τις υποχρεώσεις της χώρας απέναντι σε αυτή την κοινωνική ομάδα, που δυστυχώς μέχρι σήμερα όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, λιγότερο ή περισσότερο, αντιμετώπιζαν με βάση ξεπερασμένες αντιλήψεις και στερεότυπα.
Υπό αυτό το πρίσμα, προσδοκούμε από εσάς και την Κυβέρνησή σας ότι θα υιοθετήσετε την πρότασή μας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Εθνικού Προγράμματος για την Αναπηρία, αφού το σημαντικό αυτό εγχείρημα αποτελεί αποκλειστικό εγγυητή για την προώθηση της εξίσωσης των ευκαιριών των ατόμων με αναπηρία και της ισότιμης συμμετοχής τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Εν συντομία, παραθέτουμε τις προτάσεις μας οι οποίες, βάσει της υπάρχουσας οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, ταξινομούνται σε δύο βασικούς πυλώνες.
Ο πρώτος πυλώνας αφορά στην εφαρμογή άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους από την οικονομική κρίση και την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης λόγω αναπηρίας, το οποίο χωρίς τη στήριξη της Πολιτείας έχει πλέον γονατίσει τα άτομα αυτά. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή ενός Εθνικού Προγράμματος για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και τη θωράκιση των δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία. Αυτό το σημαντικό εγχείρημα πρέπει να τολμήσει ριζικές παρεμβάσεις και τομές, βασισμένο στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, να έχει σαφείς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα που θα αποτυπώνονται στην ποιότητα της ζωής των πολιτών με αναπηρία.
Βάσει των ανωτέρω, καταθέτουμε τις προτάσεις μας ως εξής:
1ος Πυλώνας: Άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα άτομα με αναπηρία , χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.
 Μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
● Ακύρωση μνημονιακών διατάξεων με τις οποίες μειώθηκαν μισθοί, κύριες και επικουρικές συντάξεις γήρατος/αναπηρίας/θανάτου και επαναφορά δώρων εορτών και αδείας στα άτομα με αναπηρία και γονείς/σύζυγοι/κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Επαναφορά χορήγησης του ΕΚΑΣ από τα ασφαλιστικά ταμεία υπό τις προϋποθέσεις που χορηγείται στους ασφαλισμένους του δημοσίου και πάντως προ του νόμου 4093/12.
● Κατάργηση φορολογικών αδικιών που υπέστη η κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους λόγω της επιβολής οριζόντιων εξοντωτικών μνημονιακών φορολογικών μέτρων, όπως το τέλος επιτηδεύματος, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης κ.λπ. Άμεση προστασία της πρώτης κατοικίας κάθε πολίτη με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
● Επέκταση επιδομάτων σε κατηγορίες αναπηρίας που δεν το λαμβάνουν (π.χ. κωφοί στους οποίους διακόπτεται μεταξύ της ηλικίας 18-65). Επαναπροσδιορισμός του Κανονιστικού Πλαισίου Προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία για να σταματήσει η συνήθης τακτική αυθαίρετης ερμηνείας των διάσπαρτων εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων από τους αρμοδίους των προνοιακών τμημάτων των Δήμων της χώρας.
● Προώθηση άμεσων μέτρων για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε θέσεις εργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και διασφάλιση της εργασίας τους. Για την ταχύτατη εφαρμογή της πρόσφατης γενικής προκήρυξης των θέσεων του άρθρου 3 του ν. 2643/98, και των ειδικών προκηρύξεων τυφλών τηλεφωνητών απαιτείται επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ που εφαρμόζουν το νόμο.
● Διασφάλιση της λειτουργίας του Δημόσιου Συστήματος Πρόνοιας, μέσω της αύξησης των κονδυλίων που διατίθενται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και της πρόσληψης βοηθητικού και επιστημονικού προσωπικού σε όλες τις μονάδες κοινωνικής φροντίδας και άμεση επαναφορά των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στην πρόνοια όπως και ενδυνάμωση της λειτουργίας τους.
● Αύξηση της χρηματοδότησης για την προστασία και ενίσχυση της λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα με βαριά αναπηρία, τα οποία αποτελούν ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στην πλειοψηφία τους ιδρύθηκαν και λειτουργούν από γονείς/ κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία. Άμεση θέσπιση ενιαίου συστήματος διαχείρισης αξιολόγησης και ελέγχου αυτών.
Ενίσχυση, επέκταση και αύξηση της χρηματοδότησης του Προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ και όλων των δομών που λειτουργούν στην τοπική αυτοδιοίκηση (ΚΔΑΠ -ΑμεΑ, ΚΗΦΗ κ.λπ).
● Αύξηση της χρηματοδότησης του Προγράμματος Διερμηνείας Νοηματικής Γλώσσας που υλοποιεί επί σειρά ετών η ΟΜΚΕ με τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών διερμηνείας νοηματικής γλώσσας στους πολίτες με κώφωση σε κάθε δημόσια υπηρεσία.
● Άμεση ενίσχυση του ΚΕΑΤ και του ΕΙΚ με πρώτο και κύριο την στελέχωσή τους με εξειδικευμένο προσωπικό για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε τυφλούς και κωφούς συμπολίτες μας.
➢ Διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας
● Σύσταση Διεύθυνσης χρονίων παθήσεων και Διεύθυνσης Αποκατάστασης στο Υπουργείο Υγείας και συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο ΚΕΣΥ.
● Επαρκής στελέχωση όλων των μονάδων παρακολούθησης χρονίως πασχόντων που
λειτουργούν σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και άμεση επαναλειτουργία σημαντικών μονάδων που καταργήθηκαν.
• Αύξηση της κρατικής επιχορήγησης του ΕΟΠΥΥ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων για την πλήρη και δωρεάν χορήγηση φαρμακευτικής και θεραπευτικής αγωγής, τεχνικών βοηθημάτων υγείας σε τυφλούς κωφούς, ορθωτικών - ορθοπεδικών μέσων και τεχνητών μελών και σε κάθε ανασφάλιστο πολίτη με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Άμεση επικαιροποίηση του Κανονισμού Παροχών ΕΟΠΥΥ.
• Λήψη άμεσων μέτρων διάσωσης του συστήματος Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης που έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του με σοβαρότατες συνέπειες στην ίδια την επιβίωση των ατόμων με ψυχικές παθήσεις.
➢ Άμεση δέσμη μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠΑ.
● Επαρκής στελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών, και των υγειονομικών του επιτροπών.
● Κατάργηση του απαράδεκτου παραβόλου των 46€.
● Επανασύσταση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του άρθρου 7 από έγκριτους επιστήμονες για την επικαιροποίηση του Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας και τη διεύρυνση του καταλόγου των μη αναστρέψιμων παθήσεων.
● Επιμόρφωση διοικητικού προσωπικού και υγειονομικού προσωπικού επί των θεμάτων αναπηρίας.
➢ Άμεση δέσμη μέτρων για την ενίσχυση και αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία.
● Αύξηση των πόρων που διατίθενται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το σύστημα εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις όλων των βαθμίδων.
● Επαρκή και έγκαιρη στελέχωση των ΣΜΕΕ, τμημάτων ένταξης με μόνιμο προσωπικό προς της έναρξης του σχολικού έτους και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των εκπαιδευτικών με αναπηρία και γονέων εκπαιδευτικών με αναπηρία.
● Άμεση λήψη μέτρων για την προσβασιμότητα των εκπαιδευτικών δομών, διαδικασιών, εξοπλισμών και εκπαιδευτικού υλικού όλων των βαθμίδων
● Άμεση χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής φοιτητών με αναπηρία και φοιτητών που έχουν στην οικογένειά τους ένα τουλάχιστον μέλος με αναπηρία, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας.
2ος Πυλώνας: Εφαρμογή Εθνικού Προγράμματος για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία και την άρση όλων των μορφών διάκρισης σε βάρος τους.
Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συνδυαστικών και συντονισμένων πολιτικών και μέτρων που θα στοχεύουν στην άρση των εμποδίων που ορθώνονται στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις απαιτείται:
 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Πολιτικών για την Αναπηρία υπό Υπουργό Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου. Ο ρόλος της προτεινόμενης Γραμματείας συνίσταται στο να συντονίσει την εκπόνηση του προτεινόμενου Εθνικού Προγράμματος για την Αναπηρία το οποίο αφορά στο σύνολο των Υπουργείων της Κυβέρνησης.
Επίσης, από τη θέση του επίσημου κοινωνικού εταίρου της Πολιτείας για τα θέματα που αφορούν στην αναπηρία κρίνουμε ως βασική προϋπόθεση για τη λήψη συντονισμένων και συνδυαστικών πολιτικών την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων:
1. Εναρμόνιση της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και παρακολούθηση για την υλοποίηση της εφαρμογής της, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 33 της Σύμβασης (ν. 4074/2012) σε στενή συνεργασία με το εθνικό αναπηρικό κίνημα.
2. Επανασχεδιασμός του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας στη βάση της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία, και όχι της χρήσης του ως δημοσιονομικό εργαλείο περικοπής κοινωνικών δαπανών. Στο σχεδιασμό και υλοποίηση αυτού του σημαντικού εγχειρήματος απαιτείται η συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των φορέων μελών της.
3. Υπολογισμός του πραγματικού πρόσθετου κόστους που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών της κάθε αναπηρίας και χρόνιας πάθησης από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Το μέτρο αποτελεί το προαπαιτούμενο για την λήψη ουσιαστικών δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία.
Οι βασικοί στόχοι του Εθνικού Προγράμματος, τους οποίους θα αναπτύξουμε αναλυτικά σε επιμέρους έγγραφά μας προς εσάς και κάθε αρμόδιο Υπουργό, αναπληρωτή Υπουργό και Υφυπουργό μετά την εξαγγελία των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης έχουν ως εξής:
Στόχος 1ος: Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές: Τα ζητήματα αναπηρίας είναι οριζόντια και αφορούν κάθε τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Ως εκ τούτου απαιτείται από κάθε δημόσια αρχή η εφαρμογή και ο συντονισμός των πολιτικών για την αναπηρία (βλ. ανωτέρω πρότασή μας για τη Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Πολιτικών για την Αναπηρία). Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου απαιτείται η συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών φορέων του αναπηρικού κινήματος στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Στόχος 2ος: Παροχή οικονομικής προστασίας στα άτομα με αναπηρία και στις οικογένειές τους.
● Σχεδιασμός δίκαιου φορολογικού συστήματος που θα λαμβάνει υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για κάθε κατηγορία αναπηρίας. Καμία φορολογική επιβάρυνση άμεση ή έμμεση στα άτομα με βαριές αναπηρίες και επέκταση του μέτρου στους γονείς/κηδεμόνες/συζύγους που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία. Απαλλαγή από το φόρο της πρώτης κατοικίας. Ειδικό καθεστώς φορολόγησης για τους ελευθέρους επαγγελματίες που ανήκουν στην ομάδα των ατόμων με αναπηρία με σκοπό την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Σχεδιασμός φορολογικών μέτρων που θα δώσουν κίνητρο στους εργοδότες για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία σε θέσεις εργασίας.
● Σχεδιασμός επιδοματικής πολιτικής κατά το πρότυπο των δύο τετραετιών 2003-2007 & 2008-2011 προ οικονομικής κρίσης
● Ενίσχυση και επέκταση του θεσμού τους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε όλη την επικράτεια.
● Σχεδιασμός αναπτυξιακών πολιτικών στις οποίες θα ενταχθεί η διάσταση της αναπηρίας και της προσβασιμότητας ώστε να αποφευχθούν νέα εμπόδια και διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με αναπηρία.
 Στόχος 3ος: Παροχή κοινωνικής προστασίας στα άτομα με αναπηρία και στις οικογένειές τους:
● Δημόσιο Σύστημα Υγείας:
 Επανακαθορισμός των στόχων και του χαρακτήρα του δημοσίου συστήματος υγείας, με πρωταρχικό στόχο την πρόσβαση όλων των πολιτών σε αυτό και τη δωρεάν παροχή κάθε θεραπευτικής φαρμακευτικής αγωγής, σύμφωνα με τις σύγχρονες ιατροτεχνολογικές εξελίξεις, σε κάθε άτομο με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Σχεδιασμός και εφαρμογή δικτύου μονάδων χρονίως πασχόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της χώρας μας (π.χ. νησιωτικές, ορεινές, απομακρυσμένες ηπειρωτικές περιοχές).
 Εθνικό σχέδιο δράσης για τις σπάνιες παθήσεις και πλήρη καταγραφή τους βάσει του καταλόγου ORPHANET.
 Εθνικό σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της ιδέας της δωρεάς οργάνων και εθελοντικής αιμοδοσίας.
• Αποκατάσταση:
 Άμεση αναβάθμιση της λειτουργίας το Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης , του μοναδικού Εθνικού Δημόσιου Κέντρου Αποκατάστασης που διαθέτει η χώρα, ώστε αυτό να αποτελέσει κέντρο αναφοράς ενός Δικτύου Μονάδων Αποκατάστασης για την κάλυψη των αναγκών όλης της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι θα συσταθούν νέες μονάδες και θα ενισχυθούν οι υφιστάμενες.
 Πλήρη αποκατάσταση των ΚΑΦΚΑ, μετονομαζόμενα ως ΚΕΦΙΑΠ, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το ΕΣΥ, προκειμένου να καταστούν βασικές μονάδες του Εθνικού Δικτύου Μονάδων Αποκατάστασης.
● Δημόσιο Σύστημα Πρόνοιας:
 Ανασυγκρότηση του δημόσιου τομέα της πρόνοιας και αύξηση των κονδυλίων χρηματοδότησής του.
 Ενίσχυση της λειτουργίας των ΚΕΚΥΚΑμεΑ για την επιτέλεση του αρχικού σκοπού ίδρυσής τους (βλ. πρόταση άμεσων μέτρων).
 Πλήρη στελέχωση και διασύνδεση των μονάδων κοινωνικής φροντίδας που παρέχουν φροντίδα στην ίδια ομάδα - στόχο.
• Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης:
 Ενιαίο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης για τα άτομα με αναπηρία με την αναμόρφωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου το οποίο γεννά ανισότητες μεταξύ των ασφαλισμένων με αναπηρία του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
 Επαναπροσδιορισμός των προϋποθέσεων και κριτηρίων μονιμοποίησης των συντάξεων αναπηρίας, δεδομένου ότι οι μνημονιακές πολιτικές οδήγησαν στην άκριτη διακοπή των συντάξεων που χορηγούνταν στα άτομα με αναπηρία.
 Δημόσιο Σύστημα Ασφαλιστικών Παροχών που θα προβλέπει νέες ρυθμίσεις οργάνωσης και χρηματοδότησής του λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
● Εθνικό σχέδιο και εφαρμογή συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία και χρόνιας πάθησης.
● Εθνικό Πρόγραμμα νησιωτικής πολιτικής για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών που έχουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που διαμένουν στα νησιά.
● Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη συμπράξεων, στο πλαίσιο κοινωνικού δικτύου παρέμβασης, μεταξύ των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των αναπηρικών οργανώσεων για τη δημιουργία υπηρεσιών μικρής κλίμακας (κέντρα βραχείας φιλοξενίας - ημερήσιας φροντίδας-συμβουλευτικής οικογενειών ατόμων με αναπηρία κ.λπ.).
Στόχος 4ος: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία:
● Διαβίωση στην Κοινότητα:
 Εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου Αποϊδρυματοποίησης, με σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του.
 Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στις ΣΥΔ - ΑμεΑ, ενδυνάμωση του θεσμού με ίδρυση νέων και θέσπιση ενιαίου συστήματος διαχείρισης, αξιολόγησης και ελέγχου τους.
 Θέσπιση προϋποθέσεων και προδιαγραφών ίδρυσης κέντρων ανεξάρτητης διαβίωσης με στόχο να υποστηριχτούν τα άτομα με αναπηρία να διαβιούν με τις οικογένειές τους.
 Θέσπιση Προγράμματος Προσωπικού Βοηθού για άτομα με βαριά αναπηρία.
● Εκπαίδευση: Δημιουργία ενός «εκπαιδευτικού συστήματος ένταξης» στη βάση των επιταγών του άρθρου 24 της Σύμβασης του ΟΗΕ. Σε αυτή την κατεύθυνση απαιτείται θεσμική παρέμβαση που θα ανατρέψει ριζικά το υφιστάμενο καθεστώς και γενναία αύξηση των κονδυλίων για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
● Απασχόληση και Εργασία: Εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής για την απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ανομοιογένεια και ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει την ευπαθή αυτή ομάδα. Σε αυτή την κατεύθυνση απαιτείται ο σχεδιασμός σύγχρονου αποκλειστικού νόμου για την εργασία και απασχόληση των ατόμων με αναπηρία σε θέσεις του δημοσίου, ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
● Aναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας του Κέντρου Αποκατάστασης Τυφλών και του Εθνικού Ίδρυμα Κωφών.
● ΕΣΠΑ 2014-2020: Αξιοποίηση των ενισχύσεων του νέου ΕΣΠΑ για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία, όπως προβλέπουν ήδη οι Κανονισμοί των ΕΔΕΤ. Βασική παρέμβαση θα αποτελέσει η ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης της οριζόντιας ένταξης των αρχών της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας σε όλες τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, με συμμετοχή του αναπηρικού κινήματος.
Στόχος 5ος: Προώθηση μέτρων, στο πλαίσιο του άρθρου 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020, για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας υποδομών, υπηρεσιών και αγαθών στα άτομα με αναπηρία.
Στόχος 6ος: Επανασχεδιασμός του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στη βάση των αρχών του Τουρισμού για Όλους με τη διασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών με αναπηρία στον τουρισμό αλλά και στην αξιοποίηση της ευρύτατης και δυναμικά αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς των ατόμων με αναπηρία και ατόμων τρίτης ηλικίας.
Στόχος 7ος: Ενίσχυση των πολιτικών προώθησης της ένταξης των ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικές δραστηριότητες και σε αθλητικές δραστηριότητες με σειρά στοχευμένων μέτρων.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. και οι φορείς - μέλη της με το παρόν υπόμνημά τους αιτούνται την άμεση συνάντησή των εκπροσώπων της με εσάς και τους συνεργάτες σας, προκειμένου να συζητηθούν αναλυτικά οι ανωτέρω προτάσεις μας, η υλοποίηση των οποίων θα αποτελέσει το έναυσμα για μπορέσει η χώρα μας να ξεπεράσει την υπάρχουσα βαθιά ανθρωπιστική κρίση των τελευταίων χρόνων.
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

ΒΣΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(ΕΠΥΒ - ΚΜ)
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
"ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η (ΕΠΥΒ-ΚΜ) Ένωση Προσωπικού Υπηρεσιών "Βοήθεια στο Σπίτι" Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τα μέλη της σε Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και ώρα 13.00μμ στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Ενημέρωση για την Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 15/12/2014
2) Χρηματοδότηση - Ενέργειες
     α) για το Ανθυγιεινό Επίδομα
     β) για αναδρομικά χρήματα λόγω διαφοροποίησης της μισθολογικής κλίμακας (Ψήφισμα Γ.Σ.)
3) Διάφορα λειτουργικά προβλήματα του ΒσΣ και παρεμβάσεις του Σωματείου
4) Προτάσεις της Γ.Σ. για την προσεχή συνάντηση του Πανελλήνιου Συντονιστικού με εκπροσώπους της νέας κυβέρνησης που αφορούν το ΒσΣ
5) Ετήσιες Συνδρομές

Παρακαλούνται τα μέλη της ΕΠΥΒ-ΚΜ όπως προσέλθουν στη Γ.Σ.


Για το ΔΣ


                                    Η Πρόεδρος                                  Η Γ. Γραμματέας

                                Ιωακειμίδου Ζωή                             Φανάρα Θεοπίστη

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Οι ημέρες απεργίας συνυπολογίζονται στην ασφάλιση

Με υπουργική απόφαση που εκδόθηκε, με εισήγηση του Συνηγόρου του Πολίτη, ορίζεται ρητά, ότι οι μέρες απεργίας συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση των ημερών ασφάλισης που απαιτούνται για την άσκηση του δικαιώματος επιλογής ασφαλιστικού φορέα.

Οι ημέρες απεργίας συνυπολογίζονται στην ασφάλιση
Η υπουργική απόφαση προέκυψε μετά από αναφορά ασφαλισμένου σχετικά με την απόρριψη του αιτήματός του να υπαχθεί σε ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ), με την αιτιολογία ότι δεν συμπλήρωνε κατά το προηγούμενο εξάμηνο 150 ημέρες ασφάλισης, λόγω συμμετοχής του σε απεργία.

Σύμφωνα με τον νόμο, προϋπόθεση για την επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΙΚΑ και ΟΑΕΕ αποτελεί η συμπλήρωση των 25 ημερών εργασίας ανά μήνα στην εξασφάλιση του ΙΚΑ. Ο ασφαλισμένος ασκώντας το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα, επέλεξε να υπαχθεί στο ΙΚΑ και ζήτησε την απαλλαγή του από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι δεν συμπλήρωνε κατά το προηγούμενο εξάμηνο 150 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ, επειδή είχε συμμετάσχει σε απεργία.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε έγγραφο που απηύθυνε στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στον ΟΑΕΕ, υπογράμμισε, ότι η απουσία υποχρέωσης καταβολής μισθού και, κατά συνέπεια και εισφορών κατά τη διάρκεια της απεργίας, δεν αναιρεί την ιδιότητα του μισθωτού, ούτε συνεπάγεται τη διάρρηξη του ασφαλιστικού δεσμού, όπως μάλιστα, έχει κριθεί και από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.
πηγή: ΕΘΝΟΣ.gr