!

..."ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ"... !
ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!!! Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ !!!! ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Αναγνώστες

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ: Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ -Αναλυτικά οι διατάξεις του

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε το Πολυνομοσχέδιο ΟΤΑ, μετά την ψήφιση του στη Βουλή, και πλέον μπαίνουν σε εφαρμογή οι σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των ΟΤΑ που απορρέουν από τα 140 άρθρα του και τις τροπολογίες του.
Το Πολυνομοσχέδιο είναι πλέον νόμος του Κράτους (ν. 4483) και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, με τον τίτλο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».
Η aftodioikisi.gr, μετά και την ανάρτηση του, σε ΦΕΚ, παρουσιάζει τις σημαντικότερες διατάξεις του:
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται:
-Στο Β΄ΜΕΡΟΣ (άρθρα αό 15 έως 140) ρυθμίσεις που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία και το προσωπικό των ΟΤΑ και των Νομικών προσώπων τους.
Ειδικότερα στο σχέδιο νόμου υπάρχουν άρθρα, που έρχονται να ρυθμίσουν:
— Την παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.
— Διορισμός καταταγέντων σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ σε περίπτωση κατάργησης ή λύσης των νομικών προσώπων ΟΤΑ στα οποία έχουν κατανεμηθεί.
Διορισμοί βάσει πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ που έχουν εκδοθεί από 1.1.2009 έως 31.12.2015


— Κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007
— Παύση πειθαρχικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων
— Μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.
Επίσης καθορίζονται μια σειρά από ζητήματα όπως: 
— Χρήση «Τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών» στους ΟΤΑ
— Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ Βαθμού
— Τροποποίηση διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμων του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 (Α’ 15)
— Μεταβίβαση σχολικών ακινήτων στους Δήμους
— Παύση πειθαρχικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων
— Μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.
Τροπολογίες:
http://www.aftodioikisi.gr

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

"Πέρασε" το Πολυνομοσχέδιο OTA: Όλες οι αλλαγές που φέρνει με άρθρα και τροπολογίες

Μετά την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου στη Βουλή, ξεκινούν οι σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των ΟΤΑ που απορρέουν από τα 140 άρθρα του και τις τροπολογίες του.
Η aftodioikisi.gr παρουσιάζει τις σημαντικότερες διατάξεις:
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται:
-Στο Β΄ΜΕΡΟΣ (άρθρα αό 15 έως 140) ρυθμίσεις που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία και το προσωπικό των ΟΤΑ και των Νομικών προσώπων τους.
Ειδικότερα στο σχέδιο νόμου υπάρχουν άρθρα, που έρχονται να ρυθμίσουν:
— Την παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.
— Διορισμός καταταγέντων σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ σε περίπτωση κατάργησης ή λύσης των νομικών προσώπων ΟΤΑ στα οποία έχουν κατανεμηθεί.
Διορισμοί βάσει πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ που έχουν εκδοθεί από 1.1.2009 έως 31.12.2015
— Κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007
— Παύση πειθαρχικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων
— Μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.
Επίσης καθορίζονται μια σειρά από ζητήματα όπως: 
— Χρήση «Τερματικών συσκευών ασφαλών πληρωμών» στους ΟΤΑ
— Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ Βαθμού
— Τροποποίηση διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμων του άρθρου 21 του ν. 4039/2012 (Α’ 15)
— Μεταβίβαση σχολικών ακινήτων στους Δήμους
— Παύση πειθαρχικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων
— Μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.


Τροπολογίες:http://www.aftodioikisi.gr

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Τροπολογία: Προσλήψεις & υπερωρίες σε φορείς, διετής παράταση στο Βοήθεια στο Σπίτι

Την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, ενός εύρους κλάδων (π.χ. ΠΕ Νηπιαγωγών, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ – ΤΕ – ΔΕ Διερμηνέων Νοηματικής κ.ά) σε ένα πλήθος κοινωνικών φορέων, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας, Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ.
Ταυτόχρονα, με την ίδια τροπολογία δίνεται διετής παράταση στις συμβάσεις εργασίας των απασχολούμενων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και συγκεκριμένα μέχρι τις 31/12/2019, όμως «σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου», σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη.
Τα αποσπάσματα της τροπολογίας έχουν ως εξής:
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ:

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ:

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ:

Δείτε ολόκληρη την τροπολογία ΕΔΩ
http://www.aftodioikisi.gr

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Καταβάλλεται η Β’ δόση 300.000 € για την υλοποίηση του «Βοήθεια στο Σπίτι»


Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, εγκρίθηκε η κατανομή από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, της δεύτερης δόσης ποσού ύψους 300.000 ευρώ, προκειμένου να καταβληθεί στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), αποκλειστικά για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Η απόδοση του ως άνω ποσού από τους ΚΑΠ, έτους 2017, εγκρίθηκε στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και της ΕΕΤΑΑ, σχετικά με την πραγμάτωση του εν λόγω Προγράμματος, βάσει της υπ’ αριθμ. 2669/129/06.02.2017 ΚΑ των Υπουργών  Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών «Προσδιορισμός της διαδικασίας μεταφοράς των μεταβιβαζομένων πόρων για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα 01.01.2017 – 31.12.2017.
https://www.epoli.gr

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΣΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΕ-ΟΤΑ


                                 
                                                                                   17/7/2017

                                                                                                                                              Προς
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ                                   Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕ-ΟΤΑ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ


Όπως  γνωρίζετε οι εργαζόμενοι του ΒΣΣ  3.500 πανελλαδικά, παρότι έχουν προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ κι εκτελούν ανελλιπώς τα καθήκοντα τους από την ημερομηνία πρόσληψης τους (2002-2003) έως σήμερα, αφού ανανεώνονται συνεχώς οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν συνάψει χωρίς ούτε μία ημέρα διακοπής,  απασχολούμενοι με  πλήρη εργασία οκταώρου, με πλήρες ασφαλιστικές εισφορές, άδειες κ.λπ. και  συγκεκριμένες υποχρεώσεις , καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων  (Ηλικιωμένοι- ΑΜΕΑ), ωστόσο  εξακολουθούν να παραμένουν σε εργασιακή ομηρία για 10-15 χρόνια!!
Πάγιο αίτημα των εργαζομένων όλα αυτά τα χρόνια ήταν η μετατροπή των συμβάσεων μας σε αορίστου χρόνου όπως επί της ουσίας είναι , ωστόσο  όπως αποδείχτηκε δεν υπήρχε η πολιτική βούληση για την υλοποίηση του δίκαιου  αιτήματος μας.
Δέσμευση της σημερινής Κυβέρνησης ήταν, και κατά τα λεγόμενα τους εξακολουθεί να είναι η εξεύρεση οριστικής λύσης και διασφάλιση όλων των εργαζομένων, ωστόσο διατηρούμε πολλές επιφυλάξεις αφού  εδώ και ένα χρόνο που έχουμε ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση μαζί τους, είμαστε στο σημείο μηδέν.
 Η επίλυση του εργασιακού μας ζητήματος  μετατέθηκε για άλλη μια φορά από πλευράς τους ,το Σεπτέμβριο όπου δεσμεύτηκαν για παρουσίαση πρότασης .
Όπως γίνεται κατανοητό η υπομονή μας πλέον έχει εξαντληθεί και είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε τη συνέχιση της κοροϊδίας και του εμπαιγμού των εργαζομένων!!!
Για όλους αυτούς τους λόγους, καλούμε τη ΠΟΕ-ΟΤΑ  στο εξής να στηρίξει έμπρακτα και ουσιαστικάοποιαδήποτε προσπάθεια και απεργιακή κινητοποίηση που θα οργανωθεί στο προσεχές διάστημα από το ΠΣΟ Βοήθεια στο Σπίτι,  σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι διαπραγματεύσεις μας με το υπουργείο Εσωτερικών, που  προσδιορίζεται χρονικά στα τέλη Σεπτεμβρίου.
Αναμένουμε την στήριξη σας με προκήρυξη  Γενικής απεργίας, την φυσική παρουσία όλων των Δ.Σ σας πανελλαδικά,  καθώς και την προετοιμασία που απαιτείται από μέρους σας για τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στους Δήμους για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                                                                                   17/7/2017


Κατά τη σημερινή προγραμματισμένη  τακτική Συνεδρίαση του ΠΣΟ στο Εργατικό κέντρο Αθήνας έγινε  ανάλυση και εκτίμηση όλων των παρευρισκόμενων Σωματείων για τη μέχρι τώρα κατάσταση όσον αφορά το εργασιακό μας θέμα. 
Ομόφωνα αποφασίστηκε ότι σε περίπτωση μη συμφωνίας με το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών για εξεύρεση οριστικής λύσης, κλιμάκωση των απεργιακών μας   κινητοποιήσεων το Σεπτέμβριο.
Παρούσα  στη συνάντηση ήταν και η νομική σύμβουλος του ΠΣΟ όπου έγινε ανάλυση και εκτίμηση από νομικής πλευράς της όλης κατάστασης έως τώρα .
Καλεσμένος επίσης του ΠΣΟ ήταν και ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕ-ΟΤΑ κ. Βασίλης Πετρόπουλος, όπου του ζητήθηκε η ουσιαστική στήριξη των απεργιακών μας κινητοποιήσεων από την ΠΟΕ-ΟΤΑ  σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι διαπραγματεύσεις με το υπουργείο για οριστική λύση του εργασιακού μας θέματος  το Σεπτέμβριο, όπως έχει χρονικά προσδιορίσει το υπουργείο. 
Τέλος η επόμενη τακτική Συνεδρίαση του ΠΣΟ ορίστηκε μετά από δύο μήνες όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας , δηλαδή το Σεπτέμβριο. 

Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

Ποιοι υπάλληλοι ΟΤΑ θα λαμβάνουν πλέον επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 


Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου ο νόμος μέχρι στιγμής προβλέπει την χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ...
ανθυγιεινής εργασίας σε δημοσίους υπαλλήλους ανάλογα την φυση της εργασίας. Παρά ταύτα, εξακολουθούν, μέχρι σήμερα, να υπάρχουν ορισμένες ειδικότητες υπαλλήλων στους Ο.Τ.Α και σε νομικά πρόσωπα αυτών, που, αν και, ως εκ της φύσης και του αντικειμένου της εργασίας τους, εκτίθενται σε ανθυγιεινές ή/και επικίνδυνες συνθήκες, εντούτοις, δεν λαμβάνουν ακόμη το σχετικό επίδομα.

Η χορήγηση, με τις σχετικές διατάξεις του νομοσσχεδίου και στους υπαλλήλους των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, του επιδόματος, πέρα από μία στοιχειώδη οικονομική στήριξη της διαρκούς προσπάθειας των εργαζομένων αυτών να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες δυσχέρειες που συνυφαίνονται με τη φύση και το αντικείμενο της εργασίας του και μία έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας των υπηρεσιών που παρέχουν στο κοινωνικό σύνολο, συνιστά και μία υποχρέωση της Πολιτείας, που απορρέει από τη συνταγματική αρχή της ισότητας, να διασφαλίσει την καταβολή της συγκεκριμένης παροχής σε όλες τις κατηγορίες εκείνες εργαζομένων που παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες δικαιολογούν την καταβολή του. Με τη διάταξη της τελευταίας παραγράφουν διευκρινίζεται ότι, με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού δεν θίγεται καμία από τις κατηγορίες και ειδικότητες εργαζομένων που σήμερα εισπράττουν το σχετικό επίδομα δεν θίγεται.

AdTech Ad
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το νομοσχέδιο διευρύνεται το πεδίο των δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας το οποίο καταβάλλεται εφεξής και στους μόνιμους και δόκιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασία ι.δ.α.χ. και ι.δ.ο.χ. και τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων των ΟΤΑ.

Προσδιορίζονται οι νέες κατηγορίες των δικαιούχων και ορίζεται το ποσό του επιδόματος σε μηνιαία βάση που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία, ως ακολούθως:
⦁    για την κατηγορία Α', 150 ευρώ μηνιαίως
⦁    για την κατηγορία Β'. 70 ευρώ μηνιαίως
⦁    για την κατηγορία Γ', 35 ευρώ μηνιαίως.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του εν λόγω επιδόματος και θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες για την καταβολή του εν λόγω επιδόματος στους δικαιούχους, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Στους υπαλλήλους των ΟΤΑ που θα λαμβάνουν το επίδομα συμπεριλαμβάνεται η κατηγορία Α που είναι το προσωπικό που απασχολείται σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, οι υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες που απασχολούνται στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης, το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, το προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, καθώς και οι εργάτες καθαριότητας των δημοτικών νεκροταφείων.

Στην κατηγορία (Β) συμπεριλαμβάνονται οι ηλεκτροσυγκολλητές, οι εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, οι μηχανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες, οι βαφείς και οι φανοποιοί.
Στην κατηγορία (Γ) συμπεριλαμβάνεται το εποπτικό προσωπικό (μηχανικοί Π.Ε. και Τ.Ε.) που απασχολείται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται, για όσο διάστημα οι δικαιούχοι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, εκτός από τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ' έτος, καθώς και αναρρωτική άδεια που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά (εισαγωγή, εξιτήριο, σχετικές γνωματεύσεις). Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων για οποιονδήποτε λόγο από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τις συνθήκες εργασίας οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.
http://newssalonika.blogspot.gr

Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΒΣΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΠΣΟ  του Βοήθεια στο σπίτι ευχαριστεί τους εκατοντάδες συναδέλφους που συμμετείχαν στην απεργιακή μας κινητοποίηση καθώς και όλους τους φορείς που στήριξαν με τη συμμετοχή τους την κινητοποίηση μας.
Μετά τη πορεία προς το υπουργείο εσωτερικών , και κατόπιν έντονων  πιέσεων του ΠΣΟ πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον υπουργό κ. Σκουρλέτη  και το επιτελείο του , όπου ΔΥΣΤΥΧΩΣ διαπιστώθηκε ότι παρά τις έως τώρα διαβεβαιώσεις  και δεσμεύσεις του τόσο προς τους εργαζόμενους , αλλά και με πληθώρες δηλώσεις του προς τα ΜΜΕ, ΟΥΔΕΜΙΑ πρόταση δεν κατέθεσε ως προς την οριστική λύση και  τον απεγκλωβισμό από την εργασιακή μας ομηρία, μεταθέτοντας  χρονικά το ζήτημα για το Σεπτέμβριο.
Την απάντηση στην αδράνεια και τον εμπαιγμό της Κυβέρνησης, θα δώσουμε οι εργαζόμενοι μέσα από την οργάνωση και την κλιμάκωση των αγώνων μας !!

ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ!!!!!

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 6/7/2017
Απεργία και πανελλαδική συγκέντρωση στο Σύνταγμα, με πορεία στο υπουργείο Εσωτερικών, πραγματοποίησαν το πρωί της Πέμπτης 6 Ιούλη οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», στα ΚΗΦΗ και στα ΚΔΑΠ, που επί 15 χρόνια εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Τα σχετικά προγράμματα εφαρμόζονται σε όλους τους δήμους, με 876 δομές και 3.500 εργαζόμενους και αποτελούν προνοιακές δομές.

Οι εργαζόμενοι απαιτούν την αναγνώριση των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου και την υλοποίηση της δέσμευσης της κυβέρνησης για οριστική λύση του εργασιακού τους ζητήματος, αλλά και άμεσα νομοθετική ρύθμιση για τη λύση της πολύχρονης εργασιακής τους ομηρίας.
Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε και χαιρέτισε ο Χρήστος Κατσώτης, μέλος της ΚΕ και βουλευτής του ΚΚΕ, εκφράζοντας τη συμπαράσταση του Κόμματος στον αγώνα τους.
Στο χαιρετισμό του υπογράμμισε, ανάμεσα στα άλλα, πως το ΚΚΕ έχει στηρίξει «ποικιλόμορφα τον αγώνα σας για μόνιμη και σταθερή δουλειά». Αναφερόμενος στην Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε πριν λίγες μέρες στον υπουργό Εσωτερικών, Π. Σκουρλέτη και στην απάντηση που δόθηκε, ανέφερε πως αυτή ήταν «άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε. Είναι γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είπε πολλά, δυστυχώς διέψευσε πολλούς από τους εργαζόμενους». Πρόσθεσε ότι το ΚΚΕ θέλει οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους να διεκδικήσουν τις απώλειες που είχαν αυτά τα χρόνια, αλλά και τις σύγχρονες ανάγκες τους, διότι «σύγχρονη ανάγκη είναι να έχουν οι εργαζόμενοι μόνιμη και σταθερή δουλειά». Αυτοί που δεν θέλουν, υπογράμμισε, είναι αυτοί που θέλουν να κερδίσουν ακόμα περισσότερο από την ανεργία στην αγορά εργασίας, είναι αυτοί που θέλουν φτηνή εργατική δύναμη για να ενισχύσουν παραπέρα την κερδοφορία τους.

«Οι εργαζόμενοι δεν ωφελούνται από αυτή την πολιτική. Αντίθετα είναι αυτοί που επιδεινώνεται η ζωή τους και πληρώνουν το μάρμαρο, γι' αυτό μόνη προοπτική είναι η συνέχιση των αγώνων», ανέφερε. Είπε δε ότι ο αγώνας των συμβασιούχων έπρεπε το προηγούμενο διάστημα «να είναι και δικός σας αγώνας και να εκφραστεί και με τη συμμετοχή σας».  
Χαιρετισμό στους εργαζόμενους απηύθυναν επίσης ο Παναγιώτης Πάλμος, οργανωτικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ και ο Σπύρος Κωνσταντάς πρόεδρος του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής.
Αντιπροσωπεία των εργαζομένων συναντήθηκε με τον Π. Σκουρλέτη, ο οποίος δεν απάντησε επί της ουσίας σε κανένα από τα αιτήματά τους. Συγκεκριμένα, τους έδωσε ραντεβού το ...Σεπτέμβρη κάνοντας αναφορά σε νομοθετική ρύθμιση που θα παρουσιαστεί το φθινόπωρο, η οποία θα πρέπει να είναι συμβατή με το Σύνταγμα και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά και να «πείσει» τους θεσμούς ότι το τέλος στην εργασιακή ομηρία αυτών των εργαζομένων, οι οποίοι δουλεύουν για πολλά χρόνια στις ίδιες θέσεις, δεν συνιστά νέες προσλήψεις και δεν επιβαρύνει περαιτέρω τον προϋπολογισμό. Κατά πληροφορίες, τους είπε πως σε περίπτωση που καθυστερήσουν ο σχετικές συζητήσεις θα δοθεί παράταση στις συμβάσεις τους.
Δυναμικό «παρών» στην πανελλαδική κινητοποίηση στο Σύνταγμα έδωσαν οι εργαζόμενοι από την Πελοπόννησο.
Στο πλευρό των εργαζομένων βρέθηκε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, συνοδευόμενος από την αντιδήμαρχο Ιουλία Γιαννιτσοπούλου.

Χαιρετίζοντας τους συγκεντρωμένους απεργούς ο Κ. Πελετίδης εξέφρασε τη στήριξη της δημοτικής αρχής στο δίκαιο αγώνα τους, γιατί βιώνουν εργασιακό καθεστώς ανασφάλειας και ομηρίας επί σχεδόν 15 χρόνια.

Στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, 16 εργαζόμενοι στο «Βοήθεια στο Σπίτι» με συμβάσεις ορισμένου χρόνου εξυπηρετούν σε έξι δομές 450 άτομα που έχουν ανάγκη από βοήθεια στο σπίτι.
Ο δήμαρχος ανέφερε ότι εμπαίζονται προκλητικά από όλες μέχρι σήμερα τις αστικές κυβερνήσεις και τους ανακοίνωσε τη χθεσινή ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που στηρίζει τον αγώνα και τα αιτήματά τους, για άμεση νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση, προκειμένου να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου και να σταματήσει έτσι η πολύχρονη εργασιακή τους ομηρία. Υπογράμμισε, τέλος, ότι με τη μονιμοποίηση αυτών των εργαζομένων θα μπορεί ο δήμος να προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες στο λαό της πόλης.

http://www.902.gr

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

ΣΥΝΔΕ ΚΡΗΤΗΣ - Ψήφισμα Συμπαράστασης για το ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ


Ψήφισμα Συμπαράστασης

Το ΣΥΝΔΕ ΚΡΗΤΗΣ στηρίζει το δίκαιο αγώνα τον εργαζομένων στην κοινωνική φροντίδα των δήμων της χώρας μας, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
Οι εργαζόμενοι διεκδικούν το αυτονόητο, μόνιμη και σταθερή εργασία μετά από 15 χρόνια συνεχούς εργασίας, με παροχή υπηρεσιών σε όλες τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού μας, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Δ. Σ. 
Παναγιώτου Ελισάβετ 
Φροσυνκη Ελένη 
Μανισαλης Γιώργος
Βαρδακη Ολυμπία
Μακράκη Κρυσταλλία
Περακη Γεωργία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΗΦΗ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΒΣΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΗΦΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Ηράκλειο 3/7/2017
Πληρ. Φουκάκη Μιχαέλα Αρ. Πρωτ.: 64
Τηλ. 2894022903
Email: foukakimix@yahoo.gr
                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
O Σύλλογος Εργαζομένων ΚΗΦΗ Ελλάδος στηρίζει τον αγώνα και συμπαραστέκεται στην απεργιακή κινητοποίηση των συναδέλφων στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι όπου διεκδικούν τη μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου. Είναι εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ και εργάζονται με διαρκώς ανανεούμενες συμβάσεις από το 2002, παρέχοντας υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες της κοινωνίας μας.
Καλούμε τους συναδέλφους στις δομές ΚΗΦΗ να συμμετάσχουν στην Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση του ΒΣΣ στις 06/07/2017.

                    Για το ΔΣ 
Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
Μαθιουδάκη Εμμανουέλα Φουκάκη Μιχαέλα